Hart van Haaksbergen

11 januari 2019

Hart van Haaksbergen 11 januari 2019


Haaksbergen gaat een gezellig 2019 tegemoet

HAAKSBERGEN - De drukte van de feestdagen is weer voorbij. Voor lang niet iedereen was dit de gezelligste tijd van het jaar; er zijn ook voldoende mensen met een kleine vrienden- en kennissenkring en weinig familie. In Haaksbergen zijn er inmiddels steeds meer activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen op een leuke manier.

Wanneer u als goede voornemen hebt om in 2019 wat meer sociaal actief te worden - altijd een mooi voornemen - dan zijn er steeds meer activiteiten waar u bij aan zou kunnen schuiven. Zo kent Theater De Kappen al enige tijd het Seniorencafé. Dit zijn gezellige, laagdrempelige bijeenkomsten op iedere dinsdagochtend. Van 10.00 tot 11.30 uur komen zij bijeen voor een kopje koffie of thee en een leuk gesprek met de andere bezoekers. Dit is een gratis activiteit en nieuwe mensen zijn van harte welkom om in 2019 aan te schuiven. Wanneer u meer informatie wil kunt u contact opnemen met mevrouw Kokken, via 03-572 55 72. Haaksbergen kent ook nog een ándere leuke ontmoetingsactiviteit, eveneens op de dinsdagochtenden. Bij voetbalclub Bon Boys is ook al een tijdje een vaste groep bezoekers die bijeenkomt voor een gezamenlijke activiteit en afsluitend warme maaltijd. De groep blijkt echter zo'n succes dat deze al vol zit. Daarom start vanaf 7 februari een nieuwe ontmoetingsgroep bij Bon Boys op de donderdag, van 09.30 tot 13.15 uur. De uitbreiding met een tweede ochtend was mogelijk dankzij de vondst van extra vrijwilligers om dit uit te voeren. Deelname kost 6,50 euro per keer om de kosten van de maaltijd te dekken. Aanmelden is nu mogelijk bij Ton Harmsen, via 053 - 573 46 17 of door te mailen naar t.harmsen@noaberpoort.nl

Dansavonden
Een ander leuk initiatief dat een vervolg krijgt in 2019 is de dansavond. In november vorig jaar organiseerde de buurtsportcoach een dansavond bij Danscentrum Dwars, gericht op 35-plussers. Dit bleek een succes met zo'n 30 deelnemers. Dwars biedt hen nu de kans om verder te dansen. Bij voldoende interesse start op vrijdag 25 januari de danscursus voor alleenstaande 35-plussers. In totaal worden 11 danslessen gegeven. Kosten: 86 euro. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dwars via 053-572 15 04 of door te mailen naar info@dansschooldwars.nl

Omgevingsdienst Twente van start

TWENTE - Op 1 januari is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. Deze biedt nu vanuit één aanspreekpunt gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving.

Met deze samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken. Waar voorheen gemeenten zelf de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoerden, wordt deze dienstverlening nu verricht door de Omgevingsdienst Twente. De Omgevingsdienst Twente zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Dankzij het samenwerkingsverband is alle kennis en kunde over milieu ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Specialisten op het gebied van externe veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem kunnen elkaars expertise benutten. Zo kan er maatwerk, kwaliteit en een optimale service geboden worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsdiensten, waterschappen, politie en justitie en landelijke kennisinstituten.

Verandering
Voor advies over vergunningen of overlastmeldingen kunnen inwoners of bedrijven contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het aanvragen van een vergunning gebeurt nog steeds via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het stadhuis in Almelo. Voor meer informatie: bezoek de website www.odtwente.nl.

Beleid gelijktrekken
De Twentse gemeenten trekken als regio al op steeds meer gebieden samen op. Dit heeft belangrijke voordelen voor veel gemeenten, zeker wanneer het gaat om kleinere gemeenten. Zij hebben lang niet altijd de middelen en expertise om een handhavingstaak of beleid op het gewenste niveau uit te voeren. Door taken te bundelen en samen uit te voeren kunnen de gemeenten gezamenlijk investeren in meer expertise.

Jaargang: 5 • Nr 196 • Wk 02

GGD-uitdaging: Zet je alcoholgebruik op pauze

TWENTE - Alcohol is voor veel mensen een gewoonte: je drinkt bij feestjes, tijdens het eten, als slaapmutsje, na het sporten of de borrel op het werk. Het is 'gewoon' om te drinken. Terwijl het eigenlijk juist géén gewoonte zou moeten zijn. De GGD Twente daagt drinkers dan ook uit om bewuster na te denken over hun alcoholgebruik.

De GGD Twente en Tactus verslavingszorg haken aan bij de landelijke actie IkPas. In navolging van de succesvolle 40-dagen vastenactie is er nu een 30-dagen actie opgezet die op 1 januari begon. Deelnemers worden uitgenodigd om een maand lang niet te drinken. Ook bedrijven werden opgeroepen om aan te haken bij de actie om het alcoholgebruik onder werknemers onder de aandacht te brengen. Net als veel goede voornemens werkt ook deze beter met een stukje positieve ondersteuning. Over het algemeen zijn de tijdelijke niet-drinkers zeer enthousiast na afloop van de actie.

Twentse situatie
Het alcoholgebruik in Twente ligt bij bepaalde groepen nog relatief hoog. Wel zijn er positieve signalen: Twentse ouders zijn sinds 2013 minder tolerant geworden op het alcoholgebruik van hun kinderen. Ongeveer 62 procent van de ouders let actief op het eigen alcoholgebruik. De GGD Twente benadrukt dat het drinkgedrag van jongeren sterk beïnvloed wordt door het gedrag in hun omgeving. Ouders,vrienden, familie en anderen kunnen veel doen om het drinken van jongeren te beperken door een goed voorbeeld te geven.

Column

Kapen

Allereerst een gelukkig en gezond 2019 toegewenst. Een van de meest onzinnige discussies, die in 2018 werd gevoerd was die over het zogenaamde "brainleak". Het vertrek van knappe koppen uit de regio, al of niet afgestudeerd. De redenering is dat we studenten hier opleiden, die vervolgens met de verzamelde kennis vertrekken naar andere streken. Die streken profiteren van onze inspanningen en daar krijgen wij niets voor terug wordt er gezegd. Daarbij wordt taal gebruikt, die de sfeer van criminaliteit benadert. Zo wordt er gesproken over "Het kapen van talent" en "Diefstal van kennis".

Die discussie is niet alleen principieel onzinnig, ook praktisch slaat het nergens op. Principieel is het onzinnig, omdat onderwijs zo werkt. Als alle geneeskunde-studenten in hun studiestad zouden blijven wonen, konden wij het MST wel sluiten. Want dat is de principiële kant van de zaak, er is vrijheid van wonen en werken in ons kikkerlandje. Het is in strijd met de Europese wetgeving. Nog een praktische reden, de financiering. Als de UT en het Saxion alleen Tukkers zouden opleiden, waarom zou de rest van Nederland dan mee moeten betalen aan hoger onderwijs in Enschede? Want je krijgt wel degelijk iets terug voor de opleiding van studenten, bijvoorbeeld geld en werkgelegenheid.

Wij hebben twee dochters, allebei hebben ze gestudeerd aan de UT. De oudste woont in Myanmar in Zuidoost Azië en reist voor haar werk de hele wereld over. De jongste woont in Enschede, werkt in Zwolle en reist elke dag op en neer. Enkele duizenden studenten studeren er elk jaar af. De ene student blijft hier wonen, de ander trekt verder. Bovendien kunnen we nooit zoveel nieuwe vacatures hier gevonden worden.

Onderdeel van de discussie is ook de vermeende onbekendheid van de studenten met het Twentse bedrijfsleven. Zij zouden eerst een verplichte stage moeten vervullen bij Twentse bedrijven, voordat ze buiten Twente zouden mogen solliciteren. Of eerst drie verplichte sollicitatiegesprekken in de regio.

Maar dan ben je met iets anders bezig, dan heb je het over de profilering van het Twentse bedrijfsleven bij de Twentse studenten. Dat daar meer tijd in moet worden gestoken, kan ik mij voorstellen. Bedrijven studenten laten uitnodigen en dan in de watten leggen levert meer op, dan verplichte sollicitaties.

Er is op die leeftijd niemand anders verantwoordelijk voor de inrichting van je leven dan jezelf. Als ondernemers en overheid serieus vinden dat er sprake is van een hersen- of kennislek, doe er dan iets aan. Beleid en visie, daar draait het om. Stichting IT Talent Twente heeft een pilot voor IT'ers in opleiding. Nog voor ze afstuderen, lopen ze een maand stage en na die maand schuiven ze een plekje op en maken kennis met een volgend bedrijf. Zo leren ze het 1 en ander over de praktijk en over het bedrijfsleven in de regio. Onbekendheid met het Twentse bedrijfsleven moet je niet de studenten in de schoenen schuiven. En die vertrekkende studenten? Ach, de meesten komen wel terug als ze zelf kinderen krijgen.

Wat maak jij?
Ik maak schilderijen en lijntekeningen gebaseerd op wat ik in mijn omgeving zie. Natuur, planten, structuren en schaduwvormen zijn mijn inspiratiebron, maar de uitkomst is vaak abstract en oogt grafisch.

Wat maakt jouw werk speciaal?
De natuur en onze omgeving zijn complex opgebouwd, die complexiteit bestudeer ik door met mijn ogen te ontleden wat ik zie. Door aandachtig te kijken krijg ik grip op de veelheid van wat om ons heen te zien is. Elementen die ik uit de realiteit filter, isoleer ik en reduceer ik tot een vereenvoudigde weergave. Daardoor komt de focus op details te liggen waarin we in een vluchtige blik aan voorbij zouden gaan.

Waar kunnen we jouw kunst zien?
Op liesbethpiena.nl en op Instagram: liesbethpiena. En van 13 januari tot 3 maart in de Weemhof in Borculo en van 8 maart tot eind april in galerie Joghem in Amsterdam.

Welke bekende kunstenaar bewonder jij?
De Belgische schilder Koen van de Broek. Zijn werk is strak, gewaagd en direct, maar toch ook heel verfijnd. Herkenbare fragmenten uit de werkelijkheid worden prachtige zelfstandige beelden op zijn doeken.

Wat betekent Enschede voor jou?
Enschede is voor mij de stad van de AKI, een fijne stad met oprechte mensen en een mooie omgeving.

Deze rubriek wordt verzorgd door Cultuur in Enschede. Zie www.cultuurinenschede.nl/projecten/kunst-van-enschede/

Caravan- en Kampeerauto-Expo

HAAKSBERGEN - Bij Henk Pen in Haaksbergen krijgt u dit weekend een heerlijk vakantiegevoel bij een bezoek aan de jaarlijks terugkerende EXPO te Haaksbergen.

Deze wordt gehouden van 12 tot en met 19 januari. Dit jaar zijn er weer vele demonstraties, zijn verschillende campings present om u de mooie plekjes in Europa te laten zien, is er een restaurant ingericht voor de inwendige mens en om het geheel sfeervol af te maken zal een band het geheel muzikaal omlijsten, op zaterdag 12 januari worden er elk uur geweldige prijzen verloot, zoals een week lang gratis gebruik van een kampeerauto of caravan, en voor de kinderen is er ook genoeg vertier. Een dagje uit; kom naar de Caravan- en Kampeerauto-expo van 12 tot en met 19 januari a.s. Ook zondag 13 januari geopend. Adres: Westsingel 2, 7481 WK Haaksbergen info: 053-5722083. Gratis parkeren en entree.

Workshop 70+: Een belevingsmiddag

ENSCHEDE - Laat uw zintuigen prikkelen en haal zo weer de positieve herinneringen van de alledaagse dag van vroeger weer naar boven. Dit is de insteek van de workshops die Ester Slotman van Nu-U Seniorencoaching organiseert voor senioren. Een interessante ontdekkingsreis door uw eigen herinneringen.

Op donderdag 17 januari is de eerste bijeenkomst van de nieuwe workshopronde. Deze bestaat uit zes middagen die om de week gehouden worden. Er zijn dan twee groepen: één start telkens om 13.15 uur, de andere om 15.30 uur. Deze workshops worden dan gehouden in Ruimte voor Balans aan de Potsweg 15b in Enschede. De bijeenkomsten duren dan ongeveer anderhalf uur en hebben telkens een ander thema. Deel uw herinnering met de groep en ontmoet zo nieuwe mensen, voel uw levenslust en geef uw leven weer opnieuw kleur.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze interessante workshops belt u met Ester op 06 - 54 36 56 34 of kijk op www.nu-u-seniorencoaching.nl/workshops/ (beperkte deelname!)

Tevreadn teruggekiekn kan nit iederene;
vuuroetkiekn met hoppe wal.

Maandag 14 januari 10:00

Column RP Advocatuur: Affectieschade

Het nieuwe jaar is begonnen, de kop is eraf. Het gelukwensen is achter de rug en nu weer aan het werk. En zoals elk jaar het geval is, treden er ook dit jaar nieuwe wetten in. Eén ervan op het gebied van letselschade.

Het betreft een wet waar we al jarenlang op wachten. Telkens bleef het maar bij een wetsvoorstel en kwam het niet door de Kamer, waarna het weer jaren stil bleef. Maar hier is 'ie dan: de wet voor vergoeding van affectieschade. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Vooral dat laatste is van belang. Er moet sprake zijn van ernstig of blijvend letsel. Een kind blijft levenslang ernstig gehandicapt na een verkeersongeval. Of er is sprake van overlijden door een medische fout. Dat zijn situaties waaraan gedacht moet worden bij deze nieuwe regelgeving.

Lang niet iedere naaste van een (verkeers)slachtoffer komt dus in aanmerking. Het is aan de rechter om te oordelen wat onder ernstig letsel valt. Tot 1 januari kon uitsluitend het slachtoffer zelf een smartengeldvergoeding vorderen van diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade. Een vergoeding voor affectieschade was tot dusverre in Nederland niet mogelijk. Sinds 1 januari is er dus recht op een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde. Welk bedrag betaald moet worden hangt onder meer af van de relatie met het slachtoffer, of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf en of er sprake is van -daar komt 'ie weer- ernstig en blijvend letsel of overlijden. Het gaat om een regeling met vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-. Het is nu afwachten hoe deze nieuwe wet in de praktijk uitpakt. De tijd zal het leren!

Corina van Assen is mede-eigenaar van RP Advocatuur in Enschede. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en letselschade. Daarnaast is zij werkzaam als tekstschrijver. Voor Hart van Enschede verzorgt zij de maandelijkse column Vrijspraak.

Wegwerkzaamheden N737 gaat deze maand van start

ENSCHEDE - De werkzaamheden aan de provinciale weg N737 tussen Enschede en Deurningen gaat deze maand van start. In december gunde de Provincie Overijssel deze klus aan aannemer Reef Infra.

De aanbesteding zelf nam een jaar in beslag; in december 2017 nodigde de Provincie Overijssel aannemers uit om niet alleen de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook zelf met innovatieve ideeën te komen die dan toegepast kunnen worden. Reef Infra kwam met een mooi plan. De werkzaamheden zijn allereerst gericht op het veiliger maken van de weg met een betere doorstroming en leefbaarheid voor omwonenden.

Plannen
De weg krijgt onder meer een dynamische rijstrook-indeling op het kruispunt Frans op den Bult. Zo kan met dezelfde hoeveelheid asfalt meer verkeer worden verwerkt. De rijstrook voor doorgaand verkeer kan in de avonduren ingezet worden voor de grote verkeersstromen die linksaf slaan. Verder komt er een nieuw systeem voor voertuigdetectie op basis van geluidssensoren. Zo kan het verkeer beter en eerder geregistreerd worden, wat de gemiddelde wachttijd bij verkeerslichten moet verminderen. Er komen ook passeerlocaties voor landbouwvoertuigen, waarbij door geluidsdetectie verkeer veiliger in moet kunnen voegen.

Doorstroming
Het wachten bij verkeerslichten is altijd een vervelende onderbreking van de reis. Intelligente verkeerslichten moeten verkeer eerder herkennen met een betere doorstroming als gevolg. Ook krijgen fietsers dan prioriteit bij gebruik van een app.

Duurzaam
Bij de werkzaamheden worden ook diverse duurzame innovaties toegepast. Zo zal de aannemer cementloos beton gebruiken voor het verbreden van de weg. Dit levert veel minder CO2 op, zonder dat dit ten koste vaat van het toekomstig beheer en onderhoud. Verder is het asfalt een nieuw slim mengsel, met eveneens minder CO2 verbruik. Ook reflecteert het asfalt meer, waardoor er minder verlichting nodig is wat energie bespaart.

Column

Nieuwjaar

Allereerst wil ik u en allen die u lief zijn, een heel gezond, gelukkig en een liefdevol jaar wensen. Een nieuw jaar heeft voor mij altijd iets magisch en een oud jaar iets melancholisch. Je overdenkt het oude jaar, neemt je voor om een aantal dingen niet meer te doen. Of juist dingen anders te gaan doen. Op 31 december gaan automatisch mijn gedachten uit naar onze oude buren uit Uithuizen. Zeven jaar hebben we naast elkaar gewoond. Akke was jarig op oudejaarsdag en om elf uur 's avonds gingen mijn man en ik met de champagnefles in de hand naar de buren. Jan, haar echtgenoot, was leraar op de Ambachtsschool. Met oud en nieuw gaan ze in Groningen slepen. Alle spullen die buiten staan op oudejaarsdag, worden bij iemand anders voor de deur gezet. Buurman Jan was elk jaar aan de beurt. Kwajongens bij hem uit de klas, wisten hem te vinden. Ze genoten ervan om hun leraar te pakken voor de onvoldoendes die ze het afgelopen jaar van hem hadden gekregen. Vaak waren wij een dik uur bezig zijn voordeur weer vrij te maken. We hebben wat afgelachen met de buren.

Maar Akke is overleden, 22 jaar geleden. Ze was 39 jaar, 3 kleine kinderen, blaaskanker. Oud en nieuw is toen voor altijd veranderd. Maar Jan en Akke vergeten we nooit! Ons maakt het elke keer weer bewust, hoeveel geluk we hebben met elkaar en als gezin. We zijn er nog en elk jaar om twaalf uur, rollen er wel een paar tranen om Akke en haar gezin. Trouwens ook wel omdat het oud en nieuw is. Het blijft een emotioneel moment...

Maar we denken ook: Wat zal 2019 brengen? Journalist Wilco Louwes ( Tubantia) geeft de lezer een kijkje in de glazen bol. Ik denk dat hij precies de rake onderwerpen aanstipt. Armoede, duurzaamheid, werk, bouwen. Ik denk dat we de Financiën, Zorg / Ondersteuning en niet te vergeten FC Twente eraan toe kunnen voegen. 2019 wordt een spannend jaar!

Het armoedebeleid wordt tegen het licht gehouden. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Zorg dat er een samenhangend beleid komt met 1 centraal armoedepunt. Gebruik geoormerkte gelden voor armoede en schuldhulpverlening en niet voor gaten in de gemeentelijke begroting. Maak een inhaalslag, want heel veel kinderen bereiken we nog niet die opgroeien in armoede, vergroot de bekendheid van voorzieningen en zorg dat een kindpanel en ervaringsdeskundigen een stem krijgen. Maar dan nu ook actie. Niet weer een onderzoek.

Met zorg / Ondersteuning wordt een heel proces, zeg maar transformatie van het Sociale domein in gang gezet. De raad heeft een aantal brieven gekregen, (geen raadsvoorstellen, blijkbaar vindt het college dit te lastig), waarin op de wijze van transformatie wordt ingegaan. De kern van de transformatie is de menselijke maat wordt er geschreven. Bewoners zijn nu zelf ook aan zet en de overheid is achtervang voor ondersteuning, als mensen hun behoefte aan ondersteuning niet zelf en met hun omgeving kunnen invullen…

De Financiën staan dus voorop en niet de menselijke maat! De volgende column zal ik hier dieper op ingaan.

2019…het wordt een spraakmakend jaar!

Bladmuziek lezen voor visueel gehandicapten

TWENTE - Muziek is voor veel mensen een belangrijke interesse; je kunt er veel passie en creativiteit in kwijt. Maar wanneer je een visuele handicap hebt, is bijvoorbeeld het lezen van gedrukte bladmuziek een grote uitdaging. Visio organiseert komende week een bijeenkomst over dit thema in Apeldoorn.

Visio organiseert op woensdag 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over de mogelijkheden van het lezen van bladmuziek op de iPad voor slechtziende mensen. De bijeenkomst is aan de Waldeck-Pyrmontstraat 31, gebouw Sigma in Apeldoorn.Wanneer iemand slechtziend is, dan zijn veel dagelijkse dingen niet meer zo vanzelfsprekend. Bij alles wat we doen gebruiken we onze ogen. Ook bij het maken van muziek. Het lezen van bladmuziek is dan een hele uitdaging. De iPad wordt door mensen met een visuele beperking veelal ingezet om teksten beter te kunnen lezen. Maar geldt dat ook voor het lezen van bladmuziek? Bij het beantwoorden van deze vraag blijken er meerdere factoren een rol te spelen. Bladmuziek lezen vereist nauwkeurigheid en is niet voor iedere muzikant hetzelfde, maar afhankelijk van het instrument. Er bestaan apps die de bladmuziek vergroten en herschikken. U kunt met een voetpedaal bladeren om de handen vrij te houden. Wel zo handig wanneer u bijvoorbeeld trompet speelt. Een beeldscherm aansluiten of bladmuziek afspelen behoort ook tot de mogelijkheden. In de lezing op woensdag 16 januari om 14:00 uur gaat Marjolein Zwaan, onderzoeker ICT en ergotherapeut in op de mogelijkheden die de iPad biedt. Aanmelden via: apeldoorn@visio.org T 088 585 62 00.

The 70's Unplugged met Rumours

HAAKSBERGEN - Fleetwood Mac stond met 18 nummers in de Top 2000. De drie hoogst geklasseerde nummers, Go Your Own Way, The Chain en Dreams komen allemaal van het album Rumours. Op vrijdag 25 januari speelt de band The 70's Unplugged het album in theater De Kappen in Haaksbergen.

Deze legendarische plaat van Fleetwood Mac kwam uit in februari 1977. Een album vol grote hits als Don´t stop, Go your own way, Songbird, The chain, Dreams, nummers die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.

De show
Ook hoor je het opmerkelijke verhaal over de totstandkoming van de plaat. De show wordt omlijst met prachtige '70's Unplugged' songs van artiesten die mede bepalend waren voor het muzikale landschap in deze jaren van de popmuziek.

Kaarten
Kaarten zijn te verkrijgen via Theater De Kappen. Bel 053 - 573 02 50, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa, ma t/m vr geopend van 08.30 tot 12.00 uur en vanaf een uur voorafgaand aan de voorstelling.

Goed beginnen aan goede voornemens

TWENTE - Januari is de maand van de goede voornemens. Stoppen met roken, beter eten en meer bewegen staan altijd bovenaan ieders lijstje. Zeker op het gebied van meer bewegen is dit lastig om vol te houden: januari zitten de sportscholen vol, maar in februari is het al een stukje rustiger... Hoe kun je kans van slagen verhogen?

Routine, routine en routine zijn de drie belangrijkste dingen om een goed voornemen vast te houden. Wetenschappelijk inzicht is dat als je iets tien keer doet, het al snel een routine begint te worden die je makkelijker vast kan houden. Door consistent iedere dag of om de dag te sporten of te bewegen bouw je al snel een routine op die makkelijker is om vast te houden. Al snel weten lichaam en geest niet beter en blijf je naar de sportschool gaan.

Realistische verwachting
Wanneer we beginnen met sporten is het belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. Het duurt zeker een week of twee voordat sporten een routine is. Na een week of vier begin je zelf de eerste resultaten te zien. Na zes weken zien familie, vrienden en kennissen de positieve veranderingen. Menig beginnend sporter met goede voornemens wil gelijk resultaat zien en raakt motivatie kwijt wanneer de kilo's er niet na een week of twee afvliegen.

Voorkom blessures
Wie gaat sporten of bewegen moet zich ook bewust zijn van het risico van blessures. Te snel, te veel willen doen is niet verstandig. Ook is het goed om zeker na een lange tijd niet actief te zijn geweest te beginnen met iets met minder impact en minder risico's op blessures. Fitness onder leiding van een ervaren instructeur brengt weinig risico's met zich mee. Maar op eigen gelegenheid beginnen met hardlopen zonder instructie of goed schoeisel kan zorgen voor blessures. Ook zwemmen is een goede manier om een routine op te bouwen.

Goed eetpatroon
Een belangrijk gezegde: je kunt nooit harder lopen dan je vork. Het is dan ook verstandig om zeker naar je eetpatroon te kijken na de gulzige decembermaand. Wat er niet bij komt qua kilo's, hoeft er immers ook niet af!

Hogere vergoeding huishoudelijke ondersteuning

TWENTE - Dertien Twentse gemeenten hanteren dit jaar een hogere vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning. Dit betekent dat zorgverleners meer gaan verdienen dit jaar.

De gemeenten passen hun vergoedingen met terugwerkende kracht aan; over afgelopen jaar gaat het om een stijging van 3.25 procent die zij dus alsnog ontvangen. Voor dit jaar hanteren de gemeenten direct een hoger uurtarief. Op 1 april 2018 trad de nieuwe CAO voor Verpleging, Verzorging en Thuishulp in werking. Gemeenten moeten ook een reële prijs betalen voor WMO-diensten, met als doel om te voorkomen dat aanbieders te laag inschrijven en dit vervolgens afwentelen op de zorgmedewerkers.

Nieuwe tarieven
De uurtarieven voor afgelopen jaar worden retroactief vastgesteld op 23,08 euro voor ondersteuning zonder regie en 27,72 euro per uur voor ondersteuning met regie. In 2019 stijgen deze tarieven naar 26,03 euro en 28,65 euro respectievelijk.

Gemeente past bij
De kostenstijging heeft wel wéér een nadelig effect voor de Twentse gemeenten. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben weliswaar afgesproken dat de extra kosten voor hogere loonschaal betaald worden uit de extra bijdrage van het gemeentefonds, maar deze is bij lange na niet toereikend om de tariefstijging voor huishoudelijke ondersteuning op te vangen. Het gevolg is dat de gemeenten zélf het verschil bij moeten passen uit de eigen financiële middelen.

Het Leven is Vurrukkulluk

HAAKSBERGEN - Op woensdag 23 januari is 'Het Leven is Vurrukkulluk' te zien in het filmhuis van De Kappen. De liefdesverhalen en verlangens van verschillende mensen lopen door elkaar in het kleurrijke Amsterdam van de jaren zestig.


Tijdens een heerlijke lentedag zijn de twee beste vrienden, Mees en Boelie samen in het Vondelpark. Wat een normale dag lijkt te worden, verandert wanneer ze de jonge en knappe Panda ontmoeten. Waar de hitte in het Vondelpark lijkt te stijgen, ontbreekt deze bij het lang getrouwde stel Etta en Ernst-Jan. In het laatste liefdesverhaal kruisen de paden van Rosa en Kees, oude geliefden, na decennia onverwacht weer.

Regisseur
Het was al meer dan 50 jaar de wens van regisseur Frans Weisz om het boek van Remco Campert te verfilmen. Om het verhaal recht aan te doen zijn vader Frans en zoon Geza Weisz samen meerdere malen bij Remco Campert op bezoek geweest.

Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar via Theater De Kappen. Bel 053 - 573 02 50, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa, ma t/m vr geopend van 08.30 tot 12.00 uur en vanaf een uur voorafgaand aan de voorstelling.

FC Twente trapt weer af!

ENSCHEDE - Aankomend weekend wordt er weer afgetrapt in de Keuken Kampioen Divisie. Voor FC Twente start het programma met een uitwedstrijd tegen MVV.

Vervolgens staan er twee thuisduels op het programma. In de competitie staat de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht te wachten, gevolgd door de wedstrijd tegen Willem ll in het bekertoernooi. Op vrijdag 18 januari 2019 wordt om 20.00 uur afgetrapt tegen Jong FC Utrecht Het beloftenteam uit Utrecht bezet momenteel een 17e plek in de competitie. Het belooft een doelpuntrijk duel te worden tussen beide teams, eerder dit seizoen werd Jong FC Utrecht met 1-6 verslagen door FC Twente. FC Twente speelt de kwartfinale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen Willem ll op woensdag 23 januari. Om 18.30 uur wordt afgetrapt in De Grolsch Veste. De laatste ontmoeting tussen de twee clubs was in de Eredivisie op 17 maart 2018, toen werd het 2-2. Kaarten kunnen besteld worden vanaf €7,50 via kaartverkoop.fctwente.nl. Voor de bovengenoemde wedstrijden is geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Winter wonders winterbierfestival

ENSCHEDE - Kom genieten van de lekkerste winterbieren tijdens dit festival op 12 januari van 12.00 tot 22.00 uur.

Dit jaar wordt alweer voor de vierde keer het Winter Wonders Winterbierfestival georganiseerd. Niet bij Stanislaus Brewskovitch zelf, maar bij de Grote Kerk op de Oude Markt. Maar liefst 9 brouwers nemen deze editie weer lekkere winterbieren voor je mee. Er wordt met een middag- en een avondsessie gewerkt. De middagsessie is van 13.00 tot 17.00 uur en de avondsessie is van 18.00 tot 22.00 uur. De prijs per sessie is €12,50 (incl. proefglas, 2 munten en een festivalboekje) en €20,- voor het combiticket (incl. proefglas, 4 munten en een festivalboekje). Houdt de Facebookpagina www.facebook.com/events/656681531399479 in de gaten voor meer informatie. De brouwers worden ook via deze weg bekend gemaakt.

De grote karaoke show

ENSCHEDE - Kies je liedje, pak de spotlight en steel de show tijdens de grote karaoke show op 18 januari vanaf 21.00 uur in het Metropool Enschede.

Steel de show met een volledige liveband achter je. Kies uit een lijst van 100 songs en bouw een feestje tijdens een avond vol meezingen, dansen, springen, tranen en live gezongen top entertainment. De conservatorium geschoolde muzikanten spelen de pannen van het dak en voelen de karaoke kandidaten feilloos aan. De kandidaten staan er niet alleen voor: er is een zanger en zangeres aanwezig ter ondersteuning. Deze twee zorgen er ook voor dat de band naast karaoke ook zelf nummers kan spelen om de vaart in de show te houden als dat nodig is. Kaartjes kosten in de voorverkoop €14,- en aan de avondkassa €15,-.

Factor10!

HAAKSBERGEN - Factor10! bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met Billy The Kit, Superzeroesen en Crooxs op zaterdag 12 januari 2019.

Factor10! houdt op vrijdag 11 januari ook het Menotti Gala 2019. Dit is exclusief voor het voortgezet onderwijs uit Haaksbergen met onder andere Sven Elias! Tickets voor de zaterdag kosten €12,50 per stuk en zijn te bestellen op https://tickets.factortien.nl.

Klimaatverandering raakt ons allemaal

TWENTE - Het kan niemand ontgaan zijn, het klimaat is de laatste jaren aan het veranderen. De tijd van strenge winters met veel sneeuwval en lage temperaturen en stabiele zomers met zonnige dagen lijken voorbij.

Het weer is tegenwoordig veel grilliger dan dat. Een echte winter blijft vaak uit, of uit zich zeer plotseling en verdwijnt net zo snel weer. De temperaturen liggen vrijwel het hele jaar al hoger dan gemiddeld, waarin de afgelopen zomer wel een absolute uitschieter was. We breken het ene weerrecord na het andere, maar dit leidt ook tot problemen. Veel steden zijn niet voorbereid op de extreme weersomstandigheden waar we nu vaak mee te maken krijgen. Een van de meest zichtbare problemen is wateroverlast. Het afvoersysteem voor regenwater is op veel plekken niet berekend op de grote hoeveelheden die in zeer korte tijd kunnen vallen. Het resultaat zijn straten die blank staan, maar ook woningen en portieken kunnen te maken krijgen met wateroverlast.

Aanpak
Enschede, Haaksbergen en veel andere gemeenten zijn bezig om oplossingen te zoeken voor dit probleem. Bedrijven en particulieren kunnen hier bij helpen. Regenwater wordt opgenomen via de grond en zo op een natuurlijke manier afgevoerd. Een van de problemen is dat steeds meer tuinen worden betegeld. Dit is een onderhoudsarme oplossing, maar een ramp bij het afvoeren van regenwater. Dit lukt vele malen beter in een tuin met meer groen. Tuinen zouden dus weer groener moeten worden. En waar geen ruimte is voor een tuin is er het principe van groene daken. Vooral voor bedrijven kan het interessant om groen aan te leggen op daken waarmee regenwater wordt opgevangen en efficiënt afgevoerd. Gemeenten steunen dit soort initiatieven door subsidies te geven voor de aanleg van groene daken. Een groen dak aanleggen is soms ook mogelijk op een carport, garage of schuur.

Droogte
Een ander resultaat van de klimaatverandering is dat er ook langere periodes van soms extreme droogte zijn. Hierdoor is het belangrijk om, naast te zorgen voor een goede afwatering, er ook opslag van regenwater mogelijk is. Op die manier kan het water worden ingezet wanneer het hard nodig is, in een periode van aanhoudende droogte. Ondergrondse wateropslag moet problemen voorkomen.

SJO Judo-3daagse

Foto: Cor van Rijnsoever

ENSCHEDE - Stichting Judosport Oost (SJO) begon 2019 goed met een spectaculaire Judo3daagse. Maar liefst 44 jonge judoka's uit Enschede en omstreken kwamen drie dagen achter elkaar naar de dojo in de Twentehallen.

Het programma bevatte allerlei speelse trainingsonderdelen en de laatste dag werd verzorgd door gedragskundige- en weerbaarheidstrainer Rolf Tijssen. Op woensdag 2 januari begon het jaarlijks terugkerende judospektakel. Trainers Stijn Jager en Sirach Cooiman gaven de training, waarbij de kinderen verschillende nieuwe oefenvormen ontdekten. Daarna trainden ze het scoren met twee mouwen (sode tsurikomi goshi). Ook werd er gejudood zonder judojas, om te oefenen om dichtbij de ander te komen en te kunnen werpen. Dit alles kwam goed van pas bij de randori's (wedstrijdjes binnen de training). Trainer Rico Harder en judoka Marick Pereboom stonden garant voor een al net zo leuke tweede dag, die draaide om samenwerken. De derde dag werd verzorgd door Rolf Tijssen. Hij nam de kinderen en hun ouders mee in de wereld van 'jezelf zijn', waarin de gevoelens van de kinderen duidelijk te zien waren. Het was een verrassende, heel spontane en leerzame les. Na afloop kregen alle kinderen op Japanse wijze een mooie beker aangeboden, plus een lekker broodje van de Broodbode. Alle foto's van de SJO Judo-3daagse zijn te vinden via de Facebookpagina van Stichting Judosport Oost.

Opinie: Zo onhygiënisch...

Afgelopen week las ik in de krant dat een hulphond wel mee mocht naar binnen in de supermarkt, maar de hond mocht niet aan de levensmiddelen komen, dat zou onhygiënisch zijn. Daar kan ik wel in komen, de hond moet de artikelen met zijn bek pakken, dus hij zal de omliggende artikelen ook aanraken met zijn bek.

Hoe hygiënisch gaan anderen dan om met de artikelen in de supermarkt of bij andere verkooppunten? Vrijdagmorgen las ik bovenstaand in de krant en ik ben gaan opletten of alleen een hond onhygiënisch is of de "mens" ook:

Vrijdagmorgen moest ik toch boodschappen doen, eerst naar de bakker voor brood. Ik ga naar een bakker waar je ook een ontbijtje of een kopje koffie kunt kopen. De verkoper had keurig een handschoentje aan zijn werkhand, niets op aan te merken, maar toen er afgerekend moest worden werd het wisselgeld in dezelfde handschoen uitgeteld. Geld is volgens mij een van de meest vieze producten waar we mee in aanraking komen.

Vervolgens naar de supermarkt, ik moest even wachten op een jonge moeder met een kindje wat nog niet kon staan en dus in het frontje van het winkelwagentje werd geplaatst. Het arme kind was snipverkouden, onder haar neusje was het rood en er waren duidelijk snottebellen te zien. Gelukkig maakte moeder het schoon nadat eerst het kindje er met haar mouwtje langs had gewreven en ja toen moest het niezen, de spetters zaten op de rand waar het muntgeld in gaat, moeder vond het niet leuk, dat kon ze niet voorzien.

Verder zag ik in de winkel een oudere dame die haar boodschappentas op wieltjes in het winkelwagentje had geplaatst, ze kon niet een wagentje duwen en de ander achter zich aan trekken, zeker niet als je al iets ouder bent. De vuile wielen van haar boodschappentas kwamen dus in aanraking met het winkelwagentje waar u of ik vervolgens onze boodschappen in leggen. Of dat nu zo hygiënisch is?

Zaterdag kwam ik er achter dat ik onverwacht bezoek kreeg dus even terug naar de supermarkt voor iets lekkers die avond. Bij de nootjes en de chips stond een vader van een jaar of dertig met twee jonge kinderen in het winkelwagentje, ongeveer drie en vijf jaar oud, met laarsjes in het winkelwagentje, op zoek naar lekkere chips. Die kinderlaarsjes hebben misschien door de bagger en wie weet zelfs door hondenpoep gelopen.

Ik weet het niet meer. Misschien is die hulphond nog wel hygiënischer dan al dat andere wat indirect in aanraking is gekomen met de straat.

Borbala
Correspondent

Praat mee als Haaks-bergs ondernemer

HAAKSBERGEN - In heel het land wordt deze weken onderzocht hoe 'ondernemersvriendelijk' Nederlandse gemeenten zijn. In de gemeente Haaksbergen worden nog enkele tientallen plaatselijke ondernemers gezocht die online een korte, volledig anonieme vragenlijst willen invullen.

De gemeente heeft baat bij een gezond bedrijfsleven, voor werkgelegenheid, lokale welvaart en een gevarieerd winkel- en dienstenaanbod. Verbetering van het lokale ondernemersklimaat is dan ook het belangrijkste doel van de verkiezing tot MKB-Vriendelijkste Gemeente van Nederland. In deze verkiezing, die MKB-Nederland iedere twee jaar organiseert, spreken lokale ondernemers zich middels een tiental vragen uit over het mkb-beleid en de servicegerichtheid van hun gemeente. In de gemeente Haaksbergen is het onderzoek in volle gang, maar worden nog redelijk wat ondernemers gezocht die de vragen anoniem willen beantwoorden. In maart 2019 worden voor de vijfde keer de winnaars binnen diverse categorieën bekendgemaakt. Kijk op: www.mkbvriendelijkstegemeente.nl.

Lezing 'de Wolf in Nederland'

HAAKSBERGEN - De Wolf is terug in Nederland en is in onze provincie al een paar keer waargenomen. Fantastisch zeggen natuurliefhebbers, eng vinden anderen. Hoog tijd om de fabeltjes rond de wolf de wereld uit te helpen tijdens de lezing op 15 januari.

In ons land zijn we vergeten hoe we met grote roofdieren moeten leven. In Polen, Spanje en Italië is het heel normaal om rekening te houden met wolven of beren. In Nederland zullen we onze dieren ook moeten beschermen om te voorkomen dat ze ten prooi vallen aan een wolf. Kom naar deze lezing van Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel.

Kaarten
Kaarten a € 7,50 zijn te verkrijgen via Theater De Kappen. Bel 053 - 573 02 50, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa, ma t/m vr geopend van 08.30 tot 12.30 uur en vanaf een uur voorafgaand aan de lezing.

Lezing DNA wijst de weg

BORNE - Op zaterdag 12 januari verzorgt Els Leijs voor de afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging een lezing met als titel DNA wijst de weg! Els Leijs is een familiedetective en DNA-deskundige.

Heeft u een zogenaamd "brick wall" in uw stamboomonderzoek? Een geëmigreerde tak van de familie waarvan nooit meer iets is vernomen? Een onbekende vader en grootvader, waardoor er meer witte vlekken in de kwartierstaat zitten dan prettig is?

DNA test
Els pleit ervoor de oudste familieleden een autosomaal DNA test te laten doen, om hun profiel vast te leggen en daarmee te gaan zoeken. In tegenstelling tot een Y test, die alleen betrekking heeft op voorouders in de mannelijke lijn, geeft deze test informatie over het grootste deel van al je voorouders tot 5 à 6 generaties terug. Ze gebruikt dit soort testen om directe biologische familie te vinden voor haar cliënten, meestal vaders, maar ook grootvaders. Zo is zij ook op zoek naar verschillende Engelse, Canadese en Amerikaanse bevrijders.

Informatie
De lezing heeft plaats in de Stefans-Hof in Borne om 14.00 uur de zaal is open vanaf 13.00 uur. Geïnteresseerden in kunnen voorafgaand aan de lezing genealogische informatie krijgen. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen 2 euro.

Voluit lachen, praten en eten met Prothetico

ENSCHEDE - Iedereen wil graag een mooie glimlach en daarvoor is een goed en gaaf gebit onontbeerlijk. Dat geldt uiteraard ook voor een kunstgebit. Het is dus erg vervelend als daar een probleem mee is, zoals een scheurtje of een loszittende tand. De deskundigen van kunstgebittenspecialist Prothetico begrijpen dat maar al te goed. Dat is dan ook de reden waarom zij bij dit soort problemen een supersnelle service zo belangrijk vinden. Vandaar het motto: 'Klaar terwijl u wacht'.

'Wij begrijpen heel goed dat een klein scheurtje of een missende tand in een kunstgebit erg vervelend is voor mensen die daarmee rondlopen en dat zij dus zo snel mogelijk geholpen willen worden', zegt Carlo Hommel van Prothetico. 'Daarom zorgen wij er voor dat onze wachttijden erg kort zijn. Bij een noodgeval kan een patiënt gewoon langs komen en dan wordt de reparatie direct uitgevoerd. Dat is een van onze serviceaspecten die wij zeer belangrijk vinden.' Service staat bij Prothetico dus hoog in het vaandel. Dat uit zich ook in een andere vorm van dienstverlening, die uniek is: tandtechniek aan huis. 'Die service is ideaal voor mensen die slecht ter been zijn of om wat voor reden dan ook het huis niet uit kunnen', aldus Hommel. Deze service betekent dat mensen nog maar één keer naar de praktijk aan de Marssteden 90 in Enschede hoeven te komen. 'Dat intakegesprek vindt plaats met de tandarts en bij dat eerste gesprek ben ik ook aanwezig. Wij vinden dat belangrijk, want het betekent dat ik beter rekening kan houden met de wensen van de patiënt wanneer ik met een kunstgebit aan het werk ga.' Na het eerste intakegesprek kan de rest van het proces, zoals de modellen- en de pasfase, aan huis worden afgewerkt.

Service aan huis
Een extra voordeel van de tandtechniek-aan-huis-service is, dat de patiënten ook voor reparaties het huis niet meer uit hoeven. Dit is wel zo fijn wanneer je druk of even wat minder mobiel bent. Een loszittend kunstgebit is erg lastig. De kans is groot dat het slinken van het kaakbot hiervan de oorzaak is, want een kunstgebit heeft dan niet genoeg houvast meer. Prothetico biedt hiervoor de oplossing in de vorm van het klikgebit. Hoe werkt zo'n klikgebit? 'Onze gespecialiseerde tandarts brengt implantaten aan; je zou die een soort kunstwortels kunnen noemen. Die zorgen ervoor dat het kunstgebit kan worden vastgeklikt aan de kaak, vandaar de term 'klikgebit'. Het resultaat is nooit meer een loszittend of pijnlijk gebit en dus met een gerust hart voluit lachen, praten en eten. Prothetico is een specialist met alle kennis onder één dak. Prothetico heeft een eigen tandarts-implantoloog en tandtechnici en werkt met de nieuwste technieken en hoogwaardige materialen.

Blue Monday

TWENTE - Op maandag 21 januari is het weer zo ver. Het fenomeen Blue Monday dat ieder jaar terug blijft keren komt er aan. Dit noemen ze ook wel deprimaandag. Blue Monday valt altijd op de maandag van de laatste volle week van januari. Het fenomeen is bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall.

Dat deze dag is uitgeroepen tot 'Blue Monday' komt omdat de meeste mensen zich neerslachtig of weemoedig voelen. Dit komt vooral omdat de goede voornemens zijn mislukt, vakanties ver weg lijken, de dagen nog donker zijn en omdat maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek is.

Een blauwe maandag
Misschien heb je het iemand wel eens horen zeggen 'een blauwe maandag'. Maar waar komt dit gezegde eigenlijk vandaan? Blauw had vroeger de figuurlijke betekenis 'onbetekenend, nietig, van weinig waarde'. Ergens een blauwe maandag geweest zijn houdt dus eigenlijk in dat iemand ergens maar een korte periode geweest is.

Heb je een sombere bui?
Wij hebben wat tips opgezocht die jou gaan helpen om van je sombere bui af te komen! Ook wanneer het geen Blue Monday is. Blijf in beweging, verander je manier van denken, zorg dat je goed slaapt, wees vriendelijk tegen anderen, ga eens wat minder piekeren, leef in het nu en ga leuke dingen doen!

Chronische dip
Heb jij al langer last van somberheid en negatieve gevoelens, twijfel dan niet en ga langs de huisarts! Indien dit toch een te grote stap is kan je er voor kiezen om te kijken naar online therapie. Dit is laagdrempelig, anoniem en maakt de stap om naar de huisarts te gaan misschien toch wat kleiner. Er zijn online ook intensievere therapievormen waarin je via de mail of telefonisch wordt begeleid door een huisarts, een praktijkondersteuner GGZ of echte GGZ-psycholoog. Bij de huisarts wordt dit meestal vergoed door je zorgverzekeraar, en de zelfhulpprogramma's zijn vaak gratis.

Hulp bij beter slapen met 'hersenfitness'

HAAKSBERGEN - Slecht Slapen? Stress? Onrust? Hersenfitness helpt voor een optimaal functionerend brein.

Je brein is verantwoordelijk voor al je gedachten, gevoelens en gedrag. Dus ook voor stress, slapeloosheid, hyperactiviteit en depressiviteit. Het mooie is, dat je brein flexibel en veerkrachtig is. Het kan zichzelf aanpassen en verbeteren.

Neurofeedback
NeurOptimal neurofeedback is een vorm van hersenfitness; het helpt je brein om zo goed mogelijk in conditie te blijven. Tijdens de neurofeedbacktraining zit je rustig in een stoel. Net als bij een EEG, meten een paar sensoren op je hoofd de hersenactiviteit. Geavanceerde software monitort je brein en geeft de hersenen een signaal wanneer je uit balans raakt. Dat signaal leert je brein dat er iets gebeurt wat niet de bedoeling is. Je hersenen sturen zichzelf bij.

Resultaten
Na een aantal trainingen merk je dat je 's ochtends uitgerust opstaat, dat je lekkerder in je vel zit, dat je een helder hoofd hebt en je beter kunt concentreren en dat je de zonnige kant van het leven weer ziet. NeurOptimal is de meest geavanceerde neurofeedbacktraining ter wereld die in het Gewoon Gezond Centrum te Haaksbergen wordt deze gegeven.

Meer informatie
Wil je beter slapen, je beter voelen of beter presteren? Kijk dan eens op www.gewoongezondpraktijk.nl. Online een afspraak inboeken is mogelijk. Ook 's avonds. Overigens hebben topsporters en topmusici de hersentrainingen ook ontdekt. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden! Vergoeding vanuit de meeste aanvullende verzekeringen.