Hart van Haaksbergen

29 maart 2019

Hart van Haaksbergen 29 maart 2019


Haaksbergen in actie tegen eikenprocessierups

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen verklaart de oorlog aan de eikenprocessierups. De afgelopen jaren nam de overlast door deze plaagdieren fors toe in Nederland. In sommige gemeenten was de situatie ronduit onhoudbaar; de meeste bomen hingen uiteindelijk vol met de rupsen. Hier moet een einde aan komen.

De gemeente Haaksbergen schakelt nu de hulp in van een ware expert op het gebied van eikenprocessierups-bestrijding. Eentje die niet met halve maatregelen werkt maar ze gewoon opvreet. De koolmees moet namelijk een einde maken aan de groeiende overlast.

Hinder
De afgelopen jaren nam de overlast door de eikenprocessierups fiks toe. Mede door de milde winters en een relatief warm voorjaar worden ook deze beestjes weer heel actief. De rupsen krijgen brandharen wanneer ze volwassen zijn, wat kan zorgen voor brandende ogen en ademhalingsproblemen bij mens en dier. Het beleid is er dan ook vooral op gericht om te voorkomen dat de rupsen volwassen worden. Traditioneel doen zij dit met name door het wegzuigen van de rupsen of wegbranden. Eerder werd ook gif toegepast, maar dit is door voortschrijdend inzicht en neveneffecten op andere flora en fauna tegenwoordig verboden.

Mezenkasten
De afgelopen tijd werden mezenkasten geplaatst in het dorp en het buitengebied. De hoop is dat de lokale mezenpopulatie zich sterk uit zal breiden om zo de eikenprocessierups te bestrijden. Deze methode gebruiken andere gemeenten zoals Hellendoorn ook al een tijdje. Dit jaar doen ook nog meer gemeenten dit, waaronder Dinkelland en Tubbergen.

De kasten
De hulpboeren van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek hebben voor de gemeente 75 nestkasten getimmerd en vervolgens opgehangen. Bewust op plekken waar de eikenprocessierups vorig jaar veel overlast veroorzaakte. Onder meer bij de begraafplaats Het Waarveld, aan de Huttenweg, Westsingel en Hanninkweg. Een deel van de kasten is inmiddels bewoond. De zorgboeren zullen de kasten ook onderhouden en reinigen, om zo een tweede broedsel te stimuleren.

Haaksbergen brengt lokaal sportaanbod beter in beeld

HAAKSBERGEN - Blijven bewegen is belangrijk voor de gezondheid van jong en oud. Het stimuleren van sporten en bewegen is dan ook een belangrijk doel van de gemeente Haaksbergen. Er is een breed sportaanbod binnen de gemeente, maar hoe kun je dit vinden? Zeker voor inwoners die wat minder digi-vaardig zijn is dit een uitdaging. Om dit makkelijker te maken voor de inwoners komt er een nieuwe Beweegwijzer.

De Haaksbergse buurtsportcoach is bezig om in kaart te brengen wat voor sportaanbod er zoal is in Haaksbergen in de breedste zin. Naast veel georganiseerde sportclubs zijn er ook veel lokale initiatieven op kleinschalig niveau. En natuurlijk de vele mogelijkheden voor bewegen binnen bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijken. Ook voor mensen met een beperking die willen sporten en bewegen zijn er steeds meer leuke initiatieven.

Beter zichtbaar
De meeste inwoners zijn maar zeer beperkt bekend met het lokale sportaanbod; ze kennen misschien hun plaatselijke sportverenigingen, maar er is veel meer mogelijk. "Met de Beweegwijzer willen we het aanbod zo compleet mogelijk in kaart brengen.", aldus buurtsportcoach Nienke Schuppers. Zo moeten inwoners een beter beeld krijgen van wat er te doen is.

Wat is het?
De Beweegwijzer wordt een boekje met praktische en leuke informatie over het sport- en bewegingsaanbod in Haaksbergen. De buurtsportcoaches hebben de afgelopen tijd al diverse verenigingen in Haksbergen benaderd, maar ook de buurtsportcoaches weten natuurlijk niet alles. Zij roepen verenigingen en initiatieven in Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve dan ook op om informatie door te geven over hun sport- en beweegaanbod. Er zijn kosten verbonden aan het meenemen van deze informatie. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Nienke Schuppers. Dat kan via n.schuppers@noaberpoort.nl of telefonisch via (053) 573 45 89.

Jaargang: 5 • Nr 207• Wk 13

Enschede teruggefloten door rechter

ENSCHEDE - Op 6 februari deed de CRvB (hoogste bestuursrechter) een opzienbarende uitspraak in een zaak tegen de gemeente Enschede. Vanaf 2017 indiceerde de gemeente de huishoudelijke zorg resultaatgericht. Hierdoor kregen zorgaanbieders volop ruimte om tijd zelf in te vullen. En cliënten werden afgescheept met een beschikking 'schoon en leefbaar huis' zonder tijdsindicatie.

De hoogste rechter verbood gemeenten deze wijze van indiceren al vanaf 18 mei 2016 maar de gemeente Enschede trok zich daar niets van aan. Dit kwam aan het licht toen René Beunders van de Stichting 'Sociaal Hart Enschede' namens Jan Vos (76) bij de CRvB klaagde over te weinig hulp in de huishouding en het ontbreken van een tijdsindicatie. Het beroep werd door de rechter op beide punten gegrond verklaard. Het aantal uren huishoudelijke hulp voor Jan Vos werd verhoogd naar vier uur en tien minuten per week.

Nieuwe indicering
De gemeente Enschede werd veroordeeld voortaan de huishoudelijke zorg in tijd te indiceren. Advocaat Petra Gerritsen noemt de recente uitspraak van de CRvB: "Een korte, maar opzienbarende uitspraak". Zij heeft op dit moment meerdere bezwaar- en beroepszaken lopen tegen de gemeente. Woordvoerder René Beunders van 'Sociaal Hart Enschede' is zeer content met de uitspraak: "Het Enschedese college heeft nu bakzeil gehaald maar moet nog even wennen aan de nieuwe situatie". Hij gaat er van uit dat de raad en het college er alles aan zullen doen deze uitspraak per omgaande te respecteren.

Column

Tram

Er leeft onvrede onder de burgers. Mensen zijn boos op machthebbers: economisch machtigen zoals grote bedrijven, banken en politieke machtigen; de overheid, politieke partijen, etc. De mensen zijn bang; een schietpartij in Nieuw-Zeeland, een aanslag in Utrecht. De dood is onder ons. Een stem op Thierry Baudet is een proteststem, een stem in navolging van Rita Verdonk, Pim Fortuyn, Geert Wilders. De provinciale verkiezingen zijn dit keer nadrukkelijk bepaald door landelijke en international gebeurtenissen. Het ging niet over waterschappen of provinciaal beleid; landelijke trends of hypes bepaalden de uitslag. De aanslag in Utrecht heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. De schietpartij twee dagen voor de verkiezingen heeft mensen wakker geschud en gewaarschuwd: "Je kunt wel boos zijn op de machthebbers, maar terreur willen we ook niet. Democratie, het is geen perfect systeem, maar het is wel ons systeem." Dat was de ene korte termijntrend, de tweede trend was al enkele weken aan de gang. Media klaagden over provinciale verkiezingen, die niet provinciaal wilden worden. En dat ging ook niet, want wie maakten propaganda voor partijen? Wiens hoofd stond op de affiches? De landelijke kopstukken. En als je landelijke politici uitnodigt, waar praat je dan over? Juist. En de media speelden erop in want ze kregen hapklare, nationale brokken nieuws voorgezet. Helemaal na de aanslag op de tram in Utrecht. Laat onverlet dat de onvrede tussen burger en bestuurder blijft. In een democratie heeft de burger altijd gelijk. Alleen hij/zij begrijpt een aantal zaken niet, denken nog steeds veel machthebbers. Dus is het de taak van de overheid om beter dingen uit te leggen en het wantrouwen te vervangen door vertrouwen. En daar zit een stuk betutteling, want de kiezer is niet gek. De kiezer voelt feilloos de tijdgeest aan. En die tijdgeest is angst, een onveilig gevoel, onvrede. Ook bij mensen, die van oorsprong uit andere landen komen en zijn gevlucht uit doodsangst. Ook zij willen hier veilig zijn, net zoals de rest van de Nederlanders. De burger wil de overheid begrijpen. Dan heb je tienduizenden vragen, maar je krijgt geen antwoorden en de antwoorden die je krijgt zijn niet logisch, kloppen niet en de houding van de overheid is schichtig, ontwijkend, wantrouwend. Dat voel je en je voelt dat de overheid niet transparant is. Volledige openheid is het enige dat het vertrouwen terug kan brengen. De burger is de spelletjes van de machthebbers al lang zat. En dat gezeur over een kloof tussen burger en overheid is hij ook al zat. De burger wil dat de politiek gewoon aan het werk gaat en daarbij vertelt wat ze doet. Alles vertelt, op elk moment. De burger is een grote jongen en kan de waarheid best aan. Dat hoeft niemand voor hem te doen. Laat de overheid maar voor een veilige leefomgeving zorgen en die onrust niet kleineren en afdoen het wijzen op de dalende misdaadcijfers, want het gevoel zegt het tegendeel. En een gevoel is ook een realiteit.

Jan Visser

Parkcompetitie Tennis Glanerbrug

GLANERBRUG - Iedereen die tennis eens wil proberen of al lid is van de Tennisvereniging Glanerbrug is van harte welkom om deel te nemen aan de komende Parkcompetitie. Deze zal gehouden worden op zeven donderdagavonden, van 11 april tot en met 13 juni.

Mocht je een avond verhinderd zijn, dan is dat geen probleem. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur, maar kom wel iets eerder. Je kunt je individueel voor de parkcompetitie opgeven waarna je wordt ingedeeld in een team. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en/of als je geen vaste tennispartner hebt. De parkcompetitie is voor tennissers tot speelniveau 7. We spelen dames-, heren-, en mix-dubbel wedstrijden. Opgave voor 6 april 2019 via een email naar t.hinrichs@kpnmail.nl. Geef naam, emailadres en telefoonnummer door. Deelname kost 10 euro. Voor vragen: Theo de Vries (theoinadevries@home.nl) of Yvonne Oosting (vroost@kpnmail.nl).

Finale Junior Dictee op maandag 1 april

TWENTE - In het Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten wordt op maandagavond 1 april de finale van het Junior Dictee Overijssel gehouden.

Het Junior Dictee Overijssel is een initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken en wordt gesponsord door het bedrijf Bibliomedia uit Enschede en Vrijetijdspark Beerze Bulten. Deelnemers aan het dictee zijn 14 spellingkampioenen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs, die eerder als besten uit de bus kwamen bij een voorronde in hun plaatselijke bibliotheek.

Haaksbergen
Namens Haaksbergen doen Boris Wender van basisschool Pius X en Dian Schutteman van basisschool Buurse me. Verder doen de spellingkampioenen uit Hellendoorn-Nijverdal, Kampen, Rijssen/Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden/Enter nemen het tegen elkaar op en degene met de minste fouten mag zich een jaar lang Spellingkampioen van Overijssel noemen.

Uitdagend
Het Junior Dictee Overijssel is dit jaar opgesteld door kinderboekenauteur Fred Diks, vooral bekend door zijn vele Koen Kampioenboeken. Fred Diks zal het dictee zelf voorlezen. Het belooft een pittig en actueel dictee te worden waarin diverse spellingmoeilijkheden aan bod komen. Gastheer van de avond is een medewerker van het animatieteam van de Beerze Bulten, die ook het pauzeprogramma zal verzorgen. Aan de deskundige jury, de heren Jan Kristen (voormalig gedeputeerde provincie Overijssel) en Alfons Lipman (oud-docent Nederlands) de zware taak om in sneltreinvaart alle dictees foutloos na te kijken in de pauze.

Javier Guzman in theater de Kappen

HAAKSBERGEN - Na zijn Sinterklaas- én Oudejaarsconference 2018 komt Javier Guzman met zijn negende avondvullende programma; Guzmán. Dit is het tweede programma in een trilogie, die begon met 'Ga-Bie-Jer' en afgesloten zal worden met 'Francisco'. De voorstelling is te zien op 4 april om 20.30 uur in Theater de Kappen in Haaksbergen.

In 'Guzmán' kijkt Guzman terug op zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière en vertelt hij dingen die u nog niet van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen die op zijn minst opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend zijn. Zijn het ontboezemingen? Wie weet. Het zijn onder andere juist die dingen waar u normaal gesproken misschien niet eens om moet lachen, maar vanavond wel. Dat staat nu al vast. De levensloop van Javier heeft ridicuul veel gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn 17e op de planken staat. Kaarten reserveren kan via www.dekappen.nl.

Zoonder milieu en hoogbegaafden
ha'w niks um oaver te klagen...

Maandag 1 april 10:00 uur

Eshuis Hoveniers 100 jaar!

ALMELO - Het mooie weer komt eraan, wat betekent dat het tijd is om uw tuin lente-proof te maken. Door gebruik te maken van de juiste beplanting en aankleding, kunt u eenvoudig een ontspannen sfeer creëren in uw tuin. Om de aankleding en onderhoud van uw tuin uit handen te geven, staat Eshuis Hoveniers dagelijks voor u klaar om hun handen uit de mouwen te steken!

Eshuis Hoveniers viert in 2019 haar 100-jarig bestaan en dankt haar bestaansrecht aan de vele klanten in de regio Twente waar zij al een eeuw het tuinonderhoud verzorgt. Op 1 april 1919 opende Arend Eshuis de deuren van een kwekerij en tuinaanlegbedrijf aan de Gravenallee in Almelo. En nu 100 jaar later is Eshuis Hoveniers een gerenommeerd bedrijf wat uitblinkt in ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Persoonlijk betrokken
Inmiddels is het hoveniersbedrijf gevestigd aan de Aadijk 29 in Almelo en bestaat het team uit tien medewerkers die allen liefde voor het hoveniersvak en passie voor groen hebben. Het team is goed op elkaar ingespeeld en weten daardoor precies wat ze van elkaar kunnen verwachten. Eshuis ontwerpt en onderhoudt duurzame tuinen op basis van de wensen van de klant. Persoonlijke betrokkenheid bij hun opdrachtgevers staat hoog in het vaandel. Dankzij hun jarenlange ervaring weten zij uw ideale droomtuin te realiseren.

Breed dienstenpakket
Eshuis Hoveniers kan uw tuin een voorjaarsbeurt geven door bijvoorbeeld de heesters en bomen te snoeien, maar ook door de viltlaag van afgelopen winter van het gazon te verwijderen en het gras te bemesten. Tevens staan deze hoveniers ook voor u klaar om een geheel nieuwe tuin te ontwerpen. Door voor Eshuis Hoveniers te kiezen, weet u zeker dat u aankomende zomer zorgeloos kunt genieten van uw prachtige tuin.

Passie voor groen
Om ultiem te kunnen genieten van het buitenleven, is het van belang om gebruik te maken van planten en bomen in uw tuin. Het zorgt namelijk voor een gezonde en ontspannende sfeer. Met de juiste beplanting ontstaat ook een heel duurzame tuin. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema voor Eshuis Hoveniers zelf. Zo hebben alle auto's en machines een lage CO2 uitstoot, wat beter is voor het milieu. Hierdoor kunnen hun klanten een leven lang genieten van een frisse en fraaie buitenomgeving.

Verantwoord
ondernemerschap

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Eshuis Hoveniers hoog in het vaandel. Zo zet het bedrijf ook actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in en biedt daarnaast mogelijkheden voor stages en diverse opleidingsmogelijkheden.

Vrijblijvende offerte
Eshuis Hoveniers helpt u graag met een passend advies om samen te komen tot uw droomtuin. Neem dan vrijblijvend contact op met Eshuis Hoveniers op 0546-862846 of kijk voor meer informatie op www.eshuishoveniers.nl.

Expo BIO MATTERs

ENSCHEDE - AKI heeft deze woensdag een symposium gehouden en een bijzondere expositie geopend: BIO MATTERs.

Het groeiende onderzoek naar het Antropoceen – het tijdperk van geologische veranderingen veroorzaakt door de mens – heeft ons kritisch laten kijken naar onze relatie met de natuur, technologie en de materialen die we uitvinden. Creëren onze duurzame technologische oplossingen en wetenschappelijke ontdekkingen wel een toekomst waarin we willen leven?

Expositie
De expositie is woensdag geopend en loopt nog tot en met 7 april dit jaar. Dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur in Tetem. Deelnemers van AKI BIO MATTERs presenteren hun onderzoek naar nieuwe biomaterialen. AKI BIOMATTERs is een artistiek onderzoeksprogramma van AKI ArtEZ dat in 2018/2019 de problemen van het Antropoceen bespreekt en speculeert over mogelijke scenario's voor verandering door de toepassing van biodesign. Deelnemende studenten zijn: Emmy Muijtstege, Ketiskia Hodge, Lisa Maartense, Melle Foortjes, Talitha Fruneaux, Tammam Azzam en Vera van Oostveen. Coördinator en curator is dr. Agnieszka Anna Wolodzko. De tentoonstelling AKI BIO MATTERs: Biodesign of Plastocene wordt geopend met een inspirerend symposium over de uitdagingen en problemen van het Antropoceen. De tentoonstelling Biodesign of Plastocene werd geopend met een symposium over de uitdagingen en problemen van het Antropoceen, georganiseerd in samenwerking met curator dr. Agnieszka Anna Wolodzko en ArtEZ studium generale. Agnieszka Wolodzko ging tijdens haar lezing 'Introduction into biodesign as (ir)responsible design' in op het begrip Plastoceen en vertelde over het belang van biodesign in de hedendaagse plastic afvalcultuur. Promovendus Anna Volkmar vertelde in haar lezing 'Of Demons and Radioactive Cats: Re-introducing precarity into the debate on nuclear waste' over de eco-kritische zorgen en onze onzekere relatie met technologie.

"Belangrijke overwinning"

ENSCHEDE - FC Twente zorgde zondagmiddag voor de drie punten in Deventer. De uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd met 1-2 gewonnen. Na afloop blikt aanvoerder Wout Brama terug op de middag in De Adelaarshorst.

"De supporters zijn elke keer weer in grote getale aanwezig, vandaag ook weer, en dan is het leuk om de overwinning met hun te mogen vieren", blikt Wout Brama terug na afloop. "Dit is een belangrijke overwinning. We hebben nu nog acht wedstrijden te gaan waar je 24 punten uit kunt halen en we staan nu elf punten voor, dus dat betekent dat we er nog niet zijn", vervolgt de aanvoerder. "Er zat vandaag bij ons niet heel veel voetbal in, dan winnen we de wedstrijd uiteindelijk heel gelukkig. Al met al komen we hier goed weg met de drie punten."

Den Bosch
Komende vrijdag speelt FC Twente weer in De Grolsch Veste, dan komt FC Den Bosch naar Enschede. Het duel in De Grolsch Veste begint om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste.

Test je kennis! bij de pubquiz!

HAAKSBERGEN - Ga samen met je team de strijd aan tijdens deze spannende pubquiz! Ga jij de uitdaging aan?

Theater en Filmhuis De Kappen organiseert iedere twee weken een gezellige pubquiz. Tijdens de acht rondes van tien vragen, probeer je zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Elk goed antwoord is één punt waard. Heb je met je team aan het einde van de avond de meeste punten behaald? Dan zijn jullie de winnaar van de avond! Deze gezellige avond vindt plaats onder het genot van een hapje en drankje. Mocht je (nog) geen team hebben, dan ben je alsnog van harte welkom, er is altijd wel een team waar je bij kunt aansluiten. Om deel te kunnen nemen aan deze quiz, betaal je €3,50.

Ga de strijd aan
De pubquiz is altijd bijzonder gezellig. Ga dus deze leuke strijd met elkaar en de andere teams aan voor een onvergetelijke avond.

Klasjiek damesmode organiseert Lady's Evenement

ENSCHEDE - Klasjiek damesmode in Enschede organiseert op 5 april een gezellig Lady's Evenement. Naast de mode van Klasjiek presenteren ook veel andere leuke, kleine ondernemers zich hier. Het moet een avond vol mode, lifestyle en vooral veel gezelligheid worden!

Klasjiek damesmode in Enschede is heel anders dan de meeste modewinkels. Een gezellige, kleinschalige winkel die specialiseert in betaalbare damesmode voor élk type vrouw. Zij bieden een breed assortiment dat ook nog eens héél betaalbaar is. Dankzij gunstige inkoop bij leveranciers liggen de prijzen doorgaans tussen de 20 en 35 euro per kledingstuk. Maar wat Klasjiek écht bijzonder maakt is dat eigenaresse Berlinda Vulker ook zelf kleding maakt.

Unieke mode
Wanneer u een specifiek kledingstuk zoekt kan Berlinda Vulker dit voor u geheel naar wens en op maat maken, van maat 34 tot 60. U kiest bijvoorbeeld voor een jurk, broek, rok, tuniek of ander kledingstuk. U geeft uw voorkeur en snit aan en kiest uit een uitgebreid stoffenpalet. Afhankelijk van de gekozen stof en complexiteit kost een kledingstuk dan tussen de 50 en 80 euro.

Iedere vrouw is uniek
Omdat iedere vrouw uniek is, is ook haar keuze qua mode heel bijzonder. Berlinda Vulker helpt u graag om uw perfecte stijl te vinden. Zo weet u zeker dat uw kledingstuk precies bij u past. "Wanneer iemand dan het label van Klasjiek ziet weten ze: dit is echt haar stijl en unieke keuze. Er zijn geen twee kledingstukken precies gelijk; er is dus geen kans dat een ander hetzelfde draagt." Klasjiek is dan ook echt 'merkenblind'; de persoonlijke keuze staat voorop, niet een merk. Kleding die zo uniek is als de vrouw die het draagt.

Lady's Evenement
Berlinda Vulker kwam op het leuke idee om een echt Lady's Evenement te organiseren en hierbij ook andere kleine ondernemers te betrekken. Het gaat dan om een stukje lifestyle en belevenis, zodat iedere bezoeker wat leuks kan vinden. Er zijn in totaal zo'n twintig stands. Zo kunt u uw tanden laten bleken, opmaak-tips, een henna-tatoeage aan laten brengen, een diva-foto laten maken of uw nagels laten doen. Ook komt medium Anita langs voor een reading en u kunt tarotkaarten laten leggen. Kortom, een heel diverse avond die zeker met een vriendin erg gezellig zal zijn. "Het is natuurlijk een heel mooie manier om mensen kennis te laten maken met onze mode, maar juist ook de vele andere unieke ondernemers die er zijn.", aldus Vulker.

Loterij
De bezoekers van het evenement maken ook kans op diverse prijzen. Er is namelijk ook een loterij deze avond, waarbij bezoekers onder andere dinerbonnen ter waarde van 50 euro kunnen winnen, evenals diverse waardebonnen van de deelnemende ondernemers.

Kom ook!
Het Lady's Evenement is op vrijdag 5 april van 19.00 tot 22.00 uur in café- en partycenter De Vrieler aan de Brinkstraat 301-303 in Enschede. De entree bedraagt 3,50 euro per persoon. Bezoekers worden ontvangen met een goodiebag en welkomstdrankje. Bezoek ook Klasjiek damesmode zelf, gevestigd aan de Wethouder Gerbertstraat 27A, 7543 AV in Enschede. Bel voor informatie met: 053- 303 16 88 of kijk op: www.klasjiek.nl. Ook te vinden op Facebook en Instagram: Klasjiek

Tafeltennistoernooi Hatac

HAAKSBERGEN - Op vrijdag 17 mei gaat weer het jaarlijkse buurt- en bedrijven tafeltennistoernooi van start. Tafeltennisvereniging Hatac verzorgt dit dit jaar voor de 33e keer.

De speeldata zijn vrijdag 17 mei, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei (finaleavond) 2019. Aanvangstijd is 19.30 uur in de gymzaal van de St. Bonifatiusschool aan de Lijsterstraat 11 te Haaksbergen. Op donderdag 16 mei mag er getraind worden door alle deelnemers v.a. 19.30 uur. Mocht er in jouw bedrijf, buurt, straat of vereniging belangstelling bestaan om hieraan deel te nemen, dan stellen wij het op prijs dit uiterlijk 30 april van je te vernemen. Opgeven kan door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. De kosten bedragen € 12 per team. Dit jaar hebben we opnieuw voor een wat eerlijker opzet gekozen waarbij er maar 1 speler uit de NTTB competitie in een team per wedstrijd mag meedoen, dus nooit 2 competitiespelers in een team tegelijk. Op deze manier willen we proberen de drempel voor recreanten te verlagen en zal er ook meer plezier en concurrentie zijn.

Regels
Er wordt gespeeld in een poulesysteem. Het aantal teams per poule is maximaal 7. Je team speelt op twee avonden de voorronden. ( vrijdag 17 en donderdag 23 mei ) daarna is op vrijdagavond 24 mei natuurlijk de finaleavond. Alle teams spelen dus in de finale op vrijdag 24 mei. Elk team bestaat uit 3 spelers, aangevuld met eventueel reservespelers. Per team mag ten hoogste 1 speler meedoen die lid is van de NTTB. Spelers die in een recent of verder verleden in de NTTB competitie vierde klasse of hoger hebben gespeeld worden aangemerkt als competitiespeler. Bij twijfel beslist de toernooicommissie in deze gevallen. Minimum leeftijd van deelnemers is 16 jaar. Het inschrijfgeld van € 12.00 per team dient over te worden gemaakt op rekeningnummer: NL58RABO0324259050 t.n.v. tafeltennisvereniging HATAC, onder vermelding van de naam van je bedrijf, buurt, straat of vereniging. Mocht je nog verdere informatie wensen, dan kun je contact opnemen met René van Sark, te 06-21227306 Via E-mail kan natuurlijk ook: renevansark@kpnmail.nl. Op de finaleavond spelen alle teams. ?Indien het maximaal aantal teams wordt overschreden, dan worden de teams ingedeeld op basis van volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.

Digitaal inloopspreekuur

HAAKSBERGEN - Het Kulturhus organiseert iedere maandagochtend een digitaal inloopspreekuur voor al uw vragen.

Heeft u vragen rondom het gebruik van een computer, tablet of mobiele telefoon? Dan bent u van harte welkom op dit digitale inloopspreekuur. U zult worden geholpen door een vrijwilliger van Seniorweb. Deze vrijwilliger geeft tips en probeert zo goed mogelijk uw vragen te beantwoorden. U kunt op de maandagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur vrijblijvend bij het Kulturhus naar binnenlopen. De vrijwilligers waarderen een vrije gift voor de hulp die zij bieden. Kijk voor meer informatie op www.kulturhushaaksbergen.nl.

Genieten van de prachtige natuur

HAAKSBERGEN - Maak een rit met de Wakelexpress en geniet van de prachtige natuur die het Buurserzand en Haaksbergerveen te bieden hebben.

Al na enkele honderden meters zal de eerste stop plaatsvinden bij los hoes De Bommelas, waar u beleeft hoe het leven vroeger was. De rit zal worden vervolgd langs het Buursermeertje en op een dinsdag ook nog door het Haaksbergerveen. Bij iedere rit gaan er twee vrijwilligers mee. De Wakelexpress rijdt iedere dag, met uitzondering van vrijdag. U vertrekt om 13.30 uur vanaf de Wakel in het Buurserzand. Op dinsdag begint de rit om 13.00 uur. De prijs van deze tocht is voor leden €7,00 en voor niet-leden €10,00 per persoon. Let op: reserveren is verplicht! U kunt reserveren bij het VVV kantoor, door te bellen naar 053-5722811 of te mailen naar info@haaksbergennatuurlijk.nl.

Het taalcafé

HAAKSBERGEN - Wilt u Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Kom dan gerust eens nar het Taalcafé bij Theater De Kappen.

Iedere dinsdagochtend vanaf 09.45 uur vindt er in het Taalcafé een leuke en afwisselende ochtend plaats voor eenieder die de Nederlandse taal wil leren. Tijdens deze ochtenden leert u zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. De Nederlandse taal leert u door gesprekken te voeren en in spelvorm met andere mensen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en het is niet verplicht om iedere week deel te nemen. Het taalcafé is gratis, alleen komen eventuele consumpties voor eigen rekening. Dit soort Taalcafé's zijn op steeds meer plekken te vinden. Ze zijn een laagdrempelige voorziening om een brede groep mensen te helpen met het verbeteren van het Nederlands.

Renée van Harselaar pakt brons

BAD BLANKENBURG – Stichting Judosport Oost nam zaterdag deel aan de Thuringia Cup in Bad Blankenburg. Op dit vooraanstaande internationale toernooi wist Renée van Harselaar (-21 jaar, -78 kg) bij de junioren een bronzen medaille te veroveren.

Van Harselaar mocht het podium betreden na haar overwinning op de Braziliaanse Rocha. In de klasse tot 70 kg kon Naomi Overkamp helaas geen partij winnend afsluiten. Na een doorstuur-actie lijkt de partij binnen, maar tegenstander Gander uit Zwitserland werpt Overkamp op haar rug.

Meiden
Bij de meiden tot 18 jaar kwam als eerste Yasemin Atay (-70 kg) in actie. In de tweede ronde wint Atay met houdgreep van Vocke. In de derde ronde is Bayer fysiek te sterk. In de herkansingen word landgenoot Dikkenboer verslagen met een heerlijke O-uchi-gari. De Duitser Heinz in de volgende partij werpt Atay op haar schouder, waardoor ze helaas geblesseerd raakte en uitgeschakeld was voor het toernooi. Als laatste mocht Rut Bouwhuis-Wildeman de tatami betreden. Na drie uur wachten wordt er in de tweede ronde verloren van Tova Granberg uit Zweden. Helaas kreeg Bouwhuis geen herkansing, omdat Granberg verassend de volgende partij verloor.

Veel te beleven bij Zuiderspeeltuin

ENSCHEDE - De Zuiderspeeltuin aan de Kuipersdijk in Enschede heeft elke week weer leuke activiteiten voor jong, oud en alles daartussen.

Zij vertellen u graag over dit aanbod. Zo is er op de maandag seniorengym van 13.30 tot 14.30 uur; deelname kost 8 euro per maand inclusief koffie en thee. Op de maandag bent u ook welkom van 19.00 tot 22.30 uur voor het gezelligheidskaarten; deelname kost 1 euro voor alle speelsoorten behalve bridge.

Computerles
voor beginners

Op de dinsdag is de computerles voor beginners. Persoonlijke aanpak op eigen niveau. (ook voor Laptop/Ipad en smartphone). Van 09.30 tot 12.00 uur op de dinsdag; deelname is gratis. Dinsdagen is ook de leuke bingo van 13.30 tot 15.30 uur, waarbij entree 1 euro kost en kaarten 75 cent; 3 voor 2 euro.

Woensdag
Op woensdag is het Repair Café van 13.00 tot 15.30 uur waarbij u apparaten in kunt leveren om deze met de vrijwilligers te repareren.

Donderdag
Donderdag is de inwendige mens aan de beurt, van 12.00 tot 13.30 uur bij de warme maaltijd. Aanmelden uiterlijk woensdag voor 12.00 uur. Mee eten kost 6 euro. 's Middags is er van 13.30 tot 15.30 uur weer bingo.

Vrijdag
Op de eerste vrijdag van de maand bent u 's avonds welkom bij de gezelligheidsbingo. Deze is van 20.00 tot 20.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Kaarten kosten 2 euro of drie stuks voor 5 euro. In de pauze is er een loterij.

Nationale Geluidshinderdag

TWENTE - Geluidsoverlast is één van de grootste ergernissen voor veel Nederlanders. In ons dichtbevolkte land wonen, werken en leven we immers relatief dicht bij elkaar. Deze nabijheid van anderen is niet altijd gunstig voor de rust. Daarom werd de Nationale Geluidshinderdag in het leven geroepen om hier aandacht voor te vragen. Deze is komende dinsdag, 2 april.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder is één van de organisaties die zich actief inzet voor het terugdringen van geluidsoverlast. De geluidshinderdag is een goed moment om hier bij stil te staan. Ieder jaar is er weer een ander thema; dit jaar staat geluid van bedrijven centraal. Er zijn veel ontwikkelingen op dit vlak voor de komende jaren; door nieuwe milieuwet- en regelgeving. In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De geluidshinderdag is een goed moment om meer mensen en ondernemers te informeren over deze ontwikkelingen.

Grote impact
Geluidsoverlast is een groter probleem dan je wellicht aanvankelijk zou denken. Overlast is namelijk niet alleen een bron van irritatie, maar het kan ook concrete gezondheidsschade opleveren. Zo kan dit zorgen voor een verstoring van de slaap, maar ook hart- en vaatziekten zijn een mogelijk gevolg van geluidsoverlast. Het is dus belangrijk om de overlast in de brede zin terug te dringen.

Nieuwe ontwikkelingen
De geluidsoverlast wordt regelmatig in kaart gebracht door diverse overheden. Zo blijkt uit RIVM-cijfers dat de overlast door verkeer op Rijkswegen en het railverkeer afgenomen is sinds 2000. Dit komt onder meer door meer geluidsschermen, stiller asfalt, stillere spoorconstructie en uiteraard: stillere auto's en treinen. Het wegverkeer is de grootste bron van ergernis, gevolgd door overlast door buren. Ook hier zijn positieve ontwikkelingen te melden; zo zorgt buurtbemiddeling voor een afname van conflicten tussen buren, wat de ervaren overlast terug moet dringen.

Om gek van te worden

TWENTE - Bij ons komt op de zaterdag en/of op zondag de meeste reclames door de brievenbus. Ik moet bekennen dat ik geen stikker "geen reclame" heb, omdat ik graag de folders door wil kijken. Maar tegenwoordig word ik er niet echt vrolijk meer van.

Als je kijkt naar de "grootgrutter", die ons aan het hamsteren wil laten slaan, valt er veel te hamsteren. Sommige van deze producten koop ik af en toe of een keer per week. Daarom is hamsteren voor mij niet echt nodig. Vleesproducten, daar gebruik ik zelf weinig van, dus die vallen af. Daarnaast zijn er veel producten die ik helemaal niet gebruik of omdat ze bij een andere supermarkt gewoon voordeliger zijn, dus waarom zal ik daar naar toe gaan. Vervolgens krijgen we ook reclamefolders van twee van oorsprong "Duitse supermarkten" Bij de ene kan ik op maandag iets in de aanbieding kopen, dinsdag er weer na toe moet voor een ander artikel. Donderdag gaan er volgende aanbiedingen van start, vrijdag nog enkele en ook zaterdag weer andere. Dan nog die andere Duitse supermarkt, daar is het bijna hetzelfde, om de dagen andere aanbiedingen. Daarnaast heb je nog in ons dorp enkele andere supermarkten, die ook van alles aan ons willen slijten, omdat ze ons ook als "klanten" graag willen binnenlokken. Je kan er maar druk me wezen…

Weg is pech
Echter komt het regelmatig voor, als je echt voor een speciale aanbieding gaat, dat deze er nog niet is, dat je te vroeg bent, dat het niet geleverd is of dat het al uitverkocht is. Dus, tegenwoordig ga ik maar naar de dichtstbijzijnde supermarkt en koop daar wat ik nodig heb. Als ik voor andere zaken langs een supermarkt kom, kijk ik wel wat ik daarvan mee kan nemen, als het er niet is gaat het gewoon over. Mijn conclusie is, als je op de kleintjes moet letten kom dan maar vaker terug. Ikzelf ga niet steeds terug, niet over een uur, niet de volgende dag of wat ze ook verzinnen. Ik ben niet het loophondje van de supermarkten, het is gewoon machtsmisbruik. Enkele jaren geleden had je het spreekwoord: "Als je niet veel te makken hebt moet je bukken…" (goedkopere artikelen liggen onderin het schap).

Borbala, correspondent

Twente Milieu geeft compost weg op landelijke compostdag

TWENTE - We zijn in Twente steeds beter in het recyclen van ons afval. Eigenlijk bestaat die term afval tegenwoordig niet meer; je moet meer denken in termen als grondstof. Afval kan je namelijk ook veel opleveren; zoals gratis compost deze zaterdag.

Twente Milieu organiseert in het kader van de landelijke compostdag al enige jaren een leuke actie. Geïnteresseerden kunnen dan in het werkgebied van Twente Milieu gratis zakken compost afhalen, vaak bij de diverse afvalbrengpunten. Het gaat dan om compost dat gemaakt is op basis van het in Twente ingeleverde afval. De boodschap is dan: afval dat we goed inleveren kan nog veel bruikbaar nut hebben. Het stimuleren van beter recyclen is een belangrijk doel voor de gemeenten, afvalinzamelaars en afvalverwerkers. De Twentse ambitie is namelijk om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen naar 50 kilo per jaar. Dit lukt echter alleen door het goed scheiden van papier, verpakkingsafval en groenafval te stimuleren.

Ook bij u!
Dei inwoners van Enschede zijn deze zaterdag van harte welkom om compost af te halen bij alle afvalbrengpunten. U kunt zakken afhalen van 09.00 tot 15.30 uur. In Haaksbergen bent u van harte welkom om zakken compost af te halen aan de Industriestraat 20, van 09.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie ook op: www.twentemilieu.nl

Regionaal OV verder onder nieuwe naam en huisstijl

TWENTE - Het regionaal openbaar vervoer in Oost-Nederland gaat vanaf 2020 door onder een nieuwe naam en met een nieuwe huisstijl. De vervoerders in Flevoland, Gelderland en Overijssel willen zo één herkenbaar uiterlijk realiseren.

Het OV is nu nog een hele lappendeken van verschillende vervoersnamen en stijlen, wat voor reizigers soms verwarrend kan zijn. Met ingang van december 2020 gaan de regionale bussen en treinen in de drie provincies verder onder de naam 'RRReis'. De drie R's staan symbool voor de samenwerking tussen de drie provincies. De huisstijl is dan in de kleuren paars, blauw en groen. Dit zal zich dan naar de buitenwereld presenteren als één samenhangend netwerk van betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer. Reizigers hoeven dan ook niet meer na te denken over de verschillen tussen vervoerders wanneer zij de provinciegrenzen over zijn. Gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel ziet veel mooie kansen om zo een herkenbaar netwerk te realiseren. Het invoeren zal echter niet in één klap gerealiseerd worden; zo krijgen de bussen en treinen de nieuwe huisstijl bij het overgaan van de concessies. In sommige gebieden zou dit zelfs pas rond 2023 kunnen zijn. De uiteindelijke keuze voor de merknaam en huisstijl is ook gebaseerd op het raadplegen van de inwoners van de drie provincies. Volgens Overijssel staan de kleuren voor betrouwbaarheid, innovatie en verbinding.

Voorjaarsactie Mango Mobility Twente

ALMELO/HENGELO - De lente is aangebroken, wat betekent dat de zon vaker gaat schijnen en de temperatuur oploopt. Wat is er dan fijner om zelfstandig op pad te kunnen gaan voor een kleine boodschap of om uw familie te bezoeken?

Het is helaas niet voor iedereen mogelijk om zich zelfstandig buitenshuis voort te bewegen. Hierbij kan een passende scootmobiel of een Niu elektrische scooter van Mango Mobility Twente u de ultieme oplossing bieden. De ervaren medewerkers van Mango staan dagelijks voor u klaar om u te voorzien van de juiste informatie.

Driedaagse megasale!
Mango Mobility Twente maakt binnenkort ruimte voor hun nieuwe collectie scootmobielen. Daarom profiteert u op 4, 5 en 6 april van een spectaculaire korting op de huidige voorraad scootmobielen. Kom op één van deze drie dagen vrijblijvend bij Mango om uw specifieke wensen en behoeften te bespreken. Deze mega sale geldt voor de gehele collectie scootmobielen bij de vestiging in Almelo en Hengelo.

Grootste assortiment
Mango Mobility Twente biedt het grootste assortiment aan scootmobielen van heel Nederland. De adviseurs kennen de scootmobiel van binnen en buiten en weten precies welke aansluit bij uw wensen. Na de aanschaf van uw scootmobiel zullen zij de door u gekozen scootmobiel in topconditie houden en eventuele aanpassingen en wensen doorvoeren. Tevens kunt u bij Mango terecht voor Niu elektrische scooters, welke uiterst geschikt zijn voor in de stad. Ook staat hierbij de kwaliteit en hun vertrouwde service voorop. U kunt een gratis proefrit aanvragen voor een scootmobiel of de Niu elektrische scooter. Hierbij kunt u aangeven of u deze wil uitproberen in de showroom in Almelo of Hengelo, of dat u deze liever wil uitproberen op een zelfgekozen locatie.

Kom langs!
Hebt u interesse in een scootmobiel met een fikse korting? Kom dan op 4, 5 of 6 april langs! De vestiging in Almelo, gelegen aan de Einsteinstraat 81, is op 4 april en 5 april geopend van 09.00 tot 17.30 uur en op 6 april van 10.00 tot 16.00 uur. De vestiging in Hengelo, gelegen aan de Drienerstraat 59, is op 4, 5 en 6 april geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Bel voor meer informatie naar: 0546-45 32 96 of kijk op hun website: www.scootmobieltwente.nl.

Componisten in oorlogstijd

ENSCHEDE - De Synagoge van Enschede organiseert een boeiende expositie over componisten in oorlogstijd.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 april tot en met 30 juni in de synagoge aan de Prinsestraat 14. Geopend: dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur met uitzondering van Joodse feestdagen, zie www.synagogeenschede.nl. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Leo Smit Stichting en financieel mogelijk gemaakt door Stichting Maror en Stichting Levi Lassen.

Bloeiend muziekleven
Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Joodse componisten speelden daarin een belangrijke rol. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière, koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films, in het Concert- gebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden. Componist Julius Hijman (geboren in Almelo) was de enige die op tijd naar Amerika wist te vluchten. Componist en dirigent Martin Spanjaard werd geboren in Borne als zoon van Salomon Spanjaard, een vermogend textielfabrikant. Zijn internationale loopbaan kwam door de opkomst van het fascisme krakend tot stilstand. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.

De impact van onze ontmoeting bleek na de moord

ENSCHEDE – In Twente lag men niet echt wakker van het feit dat The Buffoons uit de textielstad Enschede in maart 1969 hun opwachting maakten bij niemand minder dan John Lennon en Yoko Ono in het Hilton Hotel te Amsterdam. De ex-Beatles lag samen met zijn echtgenote enkele dagen in bed om de vredesactie "Give Peace a Chance" extra publiciteit te geven.

Vijftig jaar later kijkt Buffoons-zanger Hilco ter Heide (76) terug op die vijfenzeventig minuten dat hij en zijn muzikale collegae in kamer 902 in gesprek waren met één van de grootste popiconen. Ter Heide: "Lennon had op tv een clip gezien van onze nieuwe single "Raio Song" en was blijkbaar onder de indruk van onze samenzang. Via acteur Hans Boskamp die voor zowel de platenmaatschappij van The Beatles als die van ons werkte werd de ontmoeting geregeld en hebben we zelfs een aantal nummers opgenomen op een kleine cassetterecorder. Jammer dat niemand weet waar die opnames gebleven zijn, want die zouden momenteel wel een paar auro waard zijn."

De moord
Tot het moment van hun ontmoeting had Ter Heide niet zo'n hoge pet op van John Lennon als componist: "Als producer George Martin zich niet over The Beatles had ontfermd, dat zouden ze nooit zo groot geworden. Eigenlijk ben ik pas na de moord in 1980 op John Lennon gaan beseffen welke impact onze ontmoeting in Het Hilton om me heeft gehad en welke kwaliteiten Lennon als componist had". De lp "Double Fantasy" van John Lennon en Yoko Ono, die een paar uur voor de moord door Mark Chapman werd gesigneerd door John Lennon heeft momenteel een geschatte waarde van ca. €.1.000.000.—terwijl de lp "Lookin' Ahead" van The Buffoons op Marktplaats volop verkrijgbaar is voor circa €.10.—

Tentoonstelling Gerda Hofman in Kulturhus Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Gerda Hofman houdt veel van de weidsheid, de kleuren en lijnen van het lege land met de hoge lucht daar boven. Het liefst wil zij de stilte schilderen.

Na haar opleiding aan de AKI Enschede, afdeling Schilderen en Monumentale Vormgeving, verhuisde ze naar Zwolle om te wonen en werken in de Emmanuelshuizen. Dat is een oud pand in de binnenstad en was toen pas in gebruik als werkplek voor beeldend kunstenaars. Ze werkte voor haar vrije werk vooral met pen, waterverf en tempera op papier in klein formaat. Het was een inspirerende omgeving. Met die groep van ongeveer tien mensen exposeerde ze door heel Nederland. Ook maakte ze tot midden jaren tachtig verschillende muurschilderingen en wandversieringen in opdracht van de gemeenten Zwolle, Hengelo, Enschede, en voor particulieren. Later, in Enschede is ze gaan schilderen met acrylverf op doek, de formaten werden groter. De laatste jaren is het onderwerp van haar werk het Nederlandse landschap, soms met een schuur of huis er in maar meestal leeg. Met dat werk had ze in 2010 een grote tentoonstelling in Museum Nieuwland in Lelystad.

Tentoonstelling
De tentoonstelling schilderijen van Gerda Hofman "Land, lucht en wolken" wordt geopend op zondag 7 april 2019 om 15.00 uur en is te bezichtigen tot en met zondag 9 juni 2019, in de Kunstzaal Achterom, Kulturhus Haaksbergen, ingang achterzijde. Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur en tijdens de pauze van theatervoorstellingen en films.

Mooie opbrengst voor Haaksbergse clubs

HAAKSBERGEN - Een mooie opsteker voor 5 verenigingen in Haaksbergen. Dankzij hun achterban kwam er bij deze clubs in 2018, 5.049 euro extra binnen in de clubkas.

De achterban steunt haar vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. Opbrengsten worden zoal besteed aan een nieuw trainingsveld, een opknapbeurt van een clubhuis en hulp aan jong en oud in de regio. HSC 21 haalde het hoogste bedrag op, namelijk 2.349 euro. In Nederland genereren enkele duizenden clubs, verenigingen en stichtingen via de VriendenLoterij extra inkomsten. Zij dragen daarmee bij aan gezondheid en welzijn in hun eigen regio. Dit jaar is er een recordopbrengst van ruim 5,8 miljoen euro uitgekeerd. Voor clubs is het een mooie aanvulling op andere sponsorinkomsten, die omhoog moesten door teruglopende subsidies.

Muzikantendag

ENSCHEDE - Tijdens de muzikantendag wordt er bij ArtEZ Conservatorium een dagvullend programma met seminars en demospreekuren voor muzikanten gegeven.

Wil je graag zoveel mogelijk uit je social media kanalen halen? Of wil je graag de wereld rondreizen, maar weet je niet goed hoe je dit aanpakt? Deze vragen worden tijdens de seminars beantwoord. Tussen 12.45 en 16.00 uur vinden er drie spreekuren plaats. Hierbij kun je met de aanwezige professionals praten. Hiervoor kun je je vanaf 12.00 uur in de kantine van ArtEZ inschrijven. Neem tijdens het spreekuur een MP3 bestand mee, voor het afspelen van je track. Wees op tijd! Bestel nu voor €7,50 je kaarten op www.boosterfestival.nl. Houd de website in te gaten voor de tijden.