Hart van Haaksbergen

1 november 2019

Hart van Haaksbergen 1 november 2019


Toekomstplannen Industrie-West gepresenteerd

HAAKSBERGEN - Tijdens een informatiebijeenkomst is het concept bestemmingsplan voor bedrijventerrein Industrie-West gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Het plan komt voort uit een voorbereiding van ruim 2 jaar waarin is gesproken met veel betrokkenen.

Afgelopen dinsdag werden de plannen voor het bedrijventerrein gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Het terrein is al langere tijd onderwerp van gesprek, vooral vanwege de ligging. Het is omgeven door woonwijken, waardoor er zorgen waren over overlast, vooral van geluidshinder. Een klankbordgroep stond ondernemers en de gemeente bij tijdens het opstellen van een bestemmingsplan voor het vernieuwde bedrijventerrein. Het doel was om tot een plan te komen waar zowel ondernemers als omwonenden zich in kunnen vinden. Zo zijn er afspraken gemaakt over regels voor nieuwe bedrijven die zich aan de rand van het gebied willen vestigen. Voor hen gelden strengere regels wat betreft geluidshinder.

Rechten behouden
Toch zal het bestemmingsplan niet op elk vlak tegemoet komen aan de wensen van omwonenden. De gemeente benadrukte dat bestaande bedrijven hun eigen rechten behouden. Dat houdt in dat sommige van de nieuwe regels voor hen niet zullen gelden omdat ze eerder al toestemming hebben ontvangen. Zij vallen nu nog onder de uitzonderingen als het gaat om de "zachte rand", de rand van het terrein waarbij geluidshinder nog strenger wordt tegengegaan. Daarnaast bevat het bestemmingsplan beslissingen wat betreft het bouwen in de hoogte. Een aantal bedrijven hebben plannen voor uitbreiding, die gedeeltelijk mogen doorgaan. Er is voor gekozen om in bepaalde gebieden het verder bouwen in de hoogte volledig te verbieden, maar op andere stukken is er wel ruimte voor uitbreiding.

Inspraaktermijn
Het concept bestemmingsplan was deze avond in te zien voor bezoekers. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Op dit moment is de inspraaktermijn van 4 weken ingegaan, waarbij men kan reageren op het plan voordat het naar het college gaat ter beoordeling.

Zondag Overijsselse Ploegkampioenschappen in Buurse

BUURSE - Komende zondag 3 november is Buurse weer gastheer voor één van de meer bijzondere 'sportieve' evenementen in de regio: de Overijsselse Ploegkampioenschappen. Agrariërs nemen hun werk zeer serieus en gaan graag de strijd met elkaar aan.

Deelnemers uit Twente en Salland zullen hun vakmanschap tonen met hun trekker en ploeg. Iedere deelnemer krijgt een eigen veldje van 0,2 hectare toegewezen en moet dit zo netjes mogelijk omploegen. Een vakkundige jury beoordeelt het ploegwerk op onderdelen als rechte voren, uniform geploegde sneden en netjes onderwerken van de stoppels. Snelheid speelt absoluut geen rol - deelnemers hebben drie uur de tijd om hun veldje om te ploegen. De beste deelnemers worden volgend jaar afgevaardigd naar de nationale ploegkampioenschappen.

Categorieën
Er wordt geploegd in de categorieën "Standaard" en "Niet standaard". In de Standaardklasse wordt geploegd met ploegen die ook in praktijk op de boerderij worden gebruikt. In de Niet-standaardklasse wordt geploegd met ploegen die speciaal voor ploegwedstrijden zijn gemodificeerd en meestal ook enkel daarvoor gebruikt worden. Het belooft weer een dag te worden met veel meetlinten, duimstokken en geconcentreerde blikken van trekkerchauffeurs. Maar bovenal ook een gemoedelijke sfeer waarin deelnemers van elkaar leren.

Kom ook
Tussen 11.00 uur en 15.00 uur kan het publiek het vakmanschap en opperste concentratie van de ploegers komen bekijken. De prijsuitreiking wordt om 16.30 verwacht in de tent op het terrein. Het wedstrijdterrein ligt aan de Munsterdijk/Zendvelderweg. De organisatie is in handen van Stichting Overijssel Ploegt Voort.

Jaargang: 5 • Nr 236• Wk 44

Uniek evenement voor unieke ondernemers

shutterstock.com Foto: shutterstock.com

ENSCHEDE - Bijna is het zover, hét ondernemersevenement in de Grolsch Veste. Op 5 november zijn bezoekers van harte welkom.

Al ruim tien jaar organiseert De Netwerkvloer het ondernemersevenement. Elke ondernemer en elk bedrijf is uniek en dat kunnen ze tijdens het ondernemersevenement van 5 november laten zien aan zakelijke relaties en aan potentiële klanten.

Effectief

De ondernemersevenementen die georganiseerd worden door De Netwerkvloer zijn zeer effectief. Het is een totaal en 'all inclusive' concept. Vooraf kunnen de social media campagnes van De Netwerkvloer u ondersteunen bij het uitnodigen van zakenrelaties voor het evenement. Tijdens het evenement is er voor de deelnemers begeleiding en advisering aanwezig. Gastvrouwen kunnen u als ondernemer in contact brengen met gewenste opdrachtgevers en er worden business matches gemaakt. Dit alles zorgt er mede voor dat u zich volledig kunt richten op presentatie en acquisitie van de onderneming.
Verder biedt De Netwerkvloer inspirerende sprekers en plenaire kennissessies. En u heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke community en een effectief zakenplatform voor ondernemers. Afgelopen jaren hebben vele bedrijven zich al verbonden aan het concept van De Netwerkvloer.

Meer informatie

In de Grolsch Veste is het ondernemersevenement op 5 november. Bezoekers zijn hier van harte welkom tussen 13.30 en 17.00 uur. Daarna volgen nog evenementen op 14 januari 2020 in Hotel van der Valk in Zwolle en 7 april in Van der Valk hotel in Apeldoorn. In september volgend jaar kunt u ook terecht in het nieuwe van der Valk Hotel in Deventer en in november in de Johann Cruijff ArenA. De precieze data hiervoor zijn nog niet bekend. Voor algemene informatie gaat u naar http://www.denetwerkvloer.nl/informatie en voor deelname naar http://www.denetwerkvloer.nl/deelnemen.

Lezing chronische pijn bij fibromyalgie

ENSCHEDE - Dinsdag 12 november organiseert de Patiëntenvereniging Fibromyalgie En Samenleving (FES) van de Provincie Overijssel een lezing over chronische pijn bij fibromyalgie in Enschede.

Deze lezing wordt gehouden door de oefentherapeuten Maxime Hekman en Wil de Wit. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en zijn aangesloten bij het netwerk chronische pijn/Cesar Mensendieck. Zij zullen aan de hand van dia's nader ingaan op hoe om te gaan met chronische pijn, de behandeling en, niet onbelangrijk, dat zij werken volgens een vooraf opgezet chronische pijn protocol. Ook vertellen ze iets over het pijnsysteem, waardevolle doelen en herstellen van balans. Ook laten Hekman en De Wit enkele oefeningen in de praktijk zien.

Uitgangspunt
De oefentherapeuten Cesar/Mensendieck werken allemaal volgens dezelfde behandelingsmethode. De Wit: "Het is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. De oorzaken van de pijn, hoe de pijn ervaren wordt en hoe hiermee wordt omgegaan worden in kaart gebracht."

Behandeling
Na drie maanden worden de resultaten besproken en zo nodig bijgesteld. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware de coach. "Samen gaan we met de gestelde doelen aan de slag die zich richten op de vaardigheden die voor de patiënt belangrijk zijn. Voor de één betekent dit normaal leven en werken en voor de ander beter omgaan met spanningen". De Wit is ook duidelijk over de verwachtingen. "De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn maar laat zien hoe men zelf op een andere manier met de pijnklachten kan omgaan, waardoor men weer grip krijgt op het eigen leven".

Kom ook
De lezing wordt gehouden in de praktijk van Wil de Wit aan de Schouwinkstraat 47A in Enschede. Aanmelden is gratis, dit kan via w.robbers@fesinfo.nl. De lezing begint om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.netwerkchronischepijn.nl www.fesinfo.nl

Column

Onderwijs

Ik heb nogal een zwerftocht gemaakt door het Nederlands onderwijsstelsel. Het begon in elk geval met de kleuterschool, waar ik net te oud voor was. Lutjegast kreeg na mij een kleuterschool en omdat ik dan maar een paar maanden op deze school door zou brengen, hoefde ik niet naar de kleuterschool, maar mocht zo nu en dan meedraaien met de eerste klas van de lagere school. Volgens mij bracht dat gemengde gevoelens met zich mee; ik werd afgewezen voor de ene school, maar mocht ter compensatie zo nu en dan naar de "grote" school.

Die dubbelzinnigheid bleef me achtervolgen besef ik nu. Ik wilde na de lagere school naar de hbs in Groningen, maar zou de enige uit het dorp zijn geweest en ik ging naar de mulo in Grootegast. Na de mulo (ulo zeiden wij) ging ik alsnog naar de laatste hbs-klas, een zogenaamde veegklas, want de hbs werd na ons opgeheven. Mij werd aangeraden naar de nieuwe havo te gaan. Heb ik met mijn stomme kop gedaan, zou na de havo naar de lerarenopleiding, maar werd uitgeloot, ging naar het atheneum en kon daarna geschiedenis studeren, want ik slaagde met vier achten en drie zevens en hoefde niet te loten. Maar ik wou geen leraar worden, kon een baan bij het Nieuwsblad van het Noorden krijgen. Heb ik gedaan en ben later (vooral door het doorzettingsvermogen van Margriet) de avondstudie rechten gaan doen aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heb, louter omdat ik dat graag wilde, ook politicologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam.

Mijn ouders lieten mij mijn gang gaan. "Daar hebben wij geen verstand van, dat beslis jij maar, maar als je niet studeert ga je werken." Deze houding heeft mij erg geholpen; ik voelde de verantwoordelijkheid en werd steeds zelfstandiger. In de vakanties ging ik werken en ook daar leer je van en van het geld kocht ik een goeie geluidsinstallatie en lp's. Voor mij betekende het doorlopen van dit onderwijsdoolhof een gigantische ontdekkingsreis, waarbij ik niet alleen op school iets opstak. Ik heb het doolhof nodig gehad om mijzelf te ontwikkelen. Want 1 ding was ik wel; leergierig en dat ben ik nog. Op mijn lippen ligt altijd de vraag "waarom?" en ik weet dat vragen en twijfel de motor zijn van kennis en wetenschap. Bestuurders willen rust, journalisten willen openheid en burgers willen zekerheden. En alle drie krijgen ze waar ze recht op hebben. Want de waarheid dames en heren, is dat domheid, luiheid en opportunisme hoogtij vieren. Erasmus noemt het zotheid. Lof der zotheid heet zijn bekendste boek. De enige die de waarheid spreekt is de zot, de nar. Maar wie neemt nou een nar serieus? Niemand toch?

Kom naar de Leren en Werken Markt

HENGELO - Op donderdag 7 november wordt de Leren en Werken Markt georganiseerd. U bent van harte welkom in de Gieterij in Hengelo, van 14.30 tot 20.00 uur.

Op deze markt komt alles en iedereen dat met leren en werken in Twente te maken heeft, bij elkaar. Dé kans voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijsprofessionals, Werkplein Twente, UWV-ers en gemeenten in Twente. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, ook om je te laten te inspireren en informeren!

Programma
Er is onder meer een loopbaanplein, er zijn verschillende sectorpleinen en er is een onderwijscafé. Bezoekers krijgen hier informatie over onderwijsroutes, opleidingen en financieringsmogelijkheden, over carrièreswitch-mogelijkheden en over kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt in Twente. Daarnaast kunnen bezoekers in gesprek met opleiders, adviseurs en met werkgevers. Humberto Tan zal in zijn rol als spraakmakende interviewer in gesprek gaan met een aantal Twentse werkgevers uit verschillende branches. Tegen welke problemen lopen zij aan als werkgever en welke oplossingen zien zij? Tenslotte zal Thijs Kemperink het programma afsluiten in zijn rol als standup comedian. Kortom, een markt volop kansen om het leren en werken in Twente een boost te geven.

Meer informatie
Alle informatie en het programma van de Leren en Werken Markt is te vinden op: www.lerenenwerkenmarkt.nl

A'j een naam hebt van vroo opstoan,
kö-j oe aalt versloapn.

Maandag 4 nov. 10.00 uur

HAMC organiseert 4x4 treffen

SINT ISODORUSHOEVE - Op zondag 10 november organiseert de H.A.M.C. alweer voor de 22e keer het 4x4 treffen op het circuit in het Kötterbos aan de Binnenveldweg 45 in Sint Isidorushoeve (gemeente Haaksbergen).

Wat jaren geleden begon als initiatief van een paar vrienden die de motorcrossbaan afhuurden, is inmiddels is uitgegroeid tot een succesvol jaarlijks terugkerend evenement. Om alles in goede banen te leiden is er een speciale 4x4 commissie opgericht binnen de H.A.M.C. die verantwoordelijk is voor de organisatie. Voor de deelnemers verandert er echter niets: het blijven dezelfde gezichten en gezelligheid!

Volop uitdaging

Er is een doorgaande route op de crossbaan met daarnaast tal van pittige off-road uitstapjes. Extra uitdaging vind je op een stukje terrein waar wat extra graafwerk is uitgevoerd. Samen met een legertje vrijwilligers is het alle voorgaande jaren gelukt om een dagje off-road te realiseren om je vingers bij af te likken. Deze 22e keer zal ongetwijfeld niet anders zijn!

Praktische zaken

Aangezien het terrein niet heel groot is, wordt er een maximaal aantal deelnemers van 120 auto's aangehouden, zodat problemen zoals filevorming worden voorkomen. Een eventuele inschrijvingstop wordt ter plekke bepaald, afhankelijk van de omstandigheden. Inschrijven is alleen ter plekke mogelijk vanaf 09.00 uur. Deelnemers betalen € 30,- entree.
Het terrein is open van 10.00 tot 16.00 uur en de entree voor toeschouwers is gratis. Voor een warme hap en een drankje is de kantine de hele dag geopend. Kortom: een fantastisch dagje uit voor iedereen die de 4x4 een warm hart toedraagt. Wees allen welkom!

Foto: Han van Ulsen.

Een jaar Ontmoetingsclusters in Enschede

ENSCHEDE - Op 1 oktober 2018 werden zeven sportverenigingen uit Enschede lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede. Voorzitter Jenne Wierstra: "Wat ooit begon als een klein groepje initiatiefnemers, onder het mom 'burgerinitiatief' is inmiddels uitgegroeid tot een sterke beweging in Enschede. We zijn een coöperatie geworden waarin tal van bekende Enschedese organisaties participeren. Het motto Ontmoeten, Verbinden & Samenwerken staat hoog in het vaandel van het bestuur, alle medewerkers en vrijwilligers, en ook bij onze leden en de partners." Op verschillende manieren is dit terug te zien als we terugblikken op het afgelopen jaar.

Er hebben vele mooie activiteiten plaatsgevonden op Ontmoetingsparken en Ontmoetingshuizen. Kinderen van verschillende basisscholen kwamen letterlijk in beweging tijdens evenementen en brachten meerdere malen een bezoek aan ouderen op locaties van Liberein. Met onze samenwerkingspartner Univé Oost fietsen we door de hele stad om mensen op een leuke manier te informeren over verkeersveiligheid. Op Ontmoetingspark Rigtersbleek begonnen in januari van dit jaar mensen aan een BBL-Entreeopleiding van het ROC van Twente om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en op Ontmoetingspark Enschede Zuid werd hier in september ook een start mee gemaakt. Op beide Ontmoetingsparken blijkt het project Thuis@ ook een succes te zijn en werpt dit zijn vruchten af voor de kinderen en het gezin. Hierin ontstaan bovendien mooie samenwerkingen tussen meerdere partijen die zich in Enschede inzetten op het gebied van zorg, onderwijs en maatschappij.

Mooie activiteiten

In de resterende weken van dit jaar staan er nog enkele mooie activiteiten op het programma, gaan er in januari weer BBL-Entreeopleidingen van start en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan verdere ontwikkelingen in het belang van de stad Enschede en haar inwoners. Jenne Wierstra: "We hebben geweldige stappen gemaakt, met dank aan al die medewerkers, vrijwilligers en partners die de organisatie hebben verbreed en versterkt. En we gaan door! Wij hebben voor onszelf een stip op de horizon gezet die verder gaat. Het motto 'Ontmoeten, Verbinden & Samenwerken' blijft staan. Samen blijven we ons inzetten voor de mensen, jong en oud, in alle wijken van onze mooie stad."

Victoria '28

Eén van de leden van Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede is Victoria '28. Enkele maanden na het ondertekenen van het lidmaatschap later werd Martijn Koop aangesteld als Ontmoetingsclustermanager en werd het sportpark officieel benoemd tot Ontmoetingspark Enschede Zuid. Het project Thuis@ ging van start in april en recent startte ook de BBL-Entreeopleiding van het ROC van Twente. Er vonden in het afgelopen jaar tal van activiteiten plaats op het park, onder andere in samenwerking met Alifa en de basisscholen. Al met al is hetOntmoetingspark in Enschede Zuid volop in ontwikkeling.

Column

Verkeer

Het was 1977 toen Jack Wallage, PvdA wethouder in Groningen met het omstreden verkeerscirculatieplan voor de stad kwam. Het plan zorgde voor een complete chaos. Inwoners en ondernemers waren woest. Parkeren elders werd een probleem. Daarbij konden mensen niet meer van de ene wijk naar de andere wijk komen. Achterliggende gedachte was de binnenstad autoluw te maken en het doorgaande verkeer door het centrum te verhinderen. De voorbereiding en realisatie kostten twee jaar, waarbij het parkeren één van de grootste aandachtspunten achteraf bleek te zijn. De keren dat ik vast ben komen te zitten in die tijd in de stad, zijn niet te tellen.

Wethouder Van Houdt kwam deze week met de nieuwe Mobiliteitsvisie voor Enschede. Deze visie deed mij denken aan het plan van Groningen. Enschede kiest voor de fiets en de auto is de gebeten hond. Door te kiezen voor de fiets, voorkomen we dat er groot ingezet moet worden op automaatregelen, staat in het raadsvoorstel. Maar ondertussen staan er verschillende wegen in de binnenstad op de kop.

Auto's zijn niet meer welkom op het stadserf. Nu kan ik mij voorstellen, dat het stadserf autoluw wordt, maar helemaal geen auto meer? Dat lukt natuurlijk nooit. Hoe moeten de bewoners van de binnenstad met hun auto dan bij hun huis komen?

Een tweede auto is ook uit den boze. Deze auto moet een deelauto worden, want het parkeren wordt steeds beperkter aangeboden. En het station ligt om de hoek, dus iedereen verplicht met de trein. Er zit iets dwingend in de visie. Ik hoor u al denken "Hoezo verplicht met de trein?"


In principe rijdt in onze woonwijken en het buitengebied alleen nog maar bestemmingsverkeer staat in het raadsvoorstel. Dus stel, u bent niet meer zo goed ter been en mocht u op de zondagmiddag een eindje met de auto willen rijden in ons prachtig buitengebied, dan zou u al fout bezig zijn. Natuurlijk de groots mogelijke onzin!

Enschede Anders heeft aangegeven dat de uitwerking niet reëel is van de Mobiliteitsvisie. Het college wil namelijk ook nog eens een nieuw stationsplein op de Hengelosestraat, een nieuwe parkeergarage onder het busstation en ruimte voor de F35 de fietssnelweg. Ik hoef u niet te vertellen dat dit miljoenen, miljoenen en miljoenen kost, terwijl de gemeente zit te korten op een extra uurtje huishoudelijke hulp, willen ze het aan de andere kant het geld met bakken uitgeven. Maar wees gerust, het geld is er niet! Wij vinden en met ons vele andere partijen, dat het raadsvoorstel Mobiliteitsvisie niet rijp is om te besluiten. Eerst maar eens een evaluatie van de huidige visie, die zou dan bij uitstek geschikt zijn voor de onderbouwing van ons toekomstige mobiliteitsbeleid.

Niemand zit te wachten op een aantal jaren chaos in de stad zoals in Groningen. Zoals gezegd het parkeren was daar 1 van de grootste aandachtspunten. Laten we hier niet dezelfde fout maken als in Groningen!


Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Mijlpaal voor Golfclub

ENSCHEDE - Golf & Country Club het Rijk van Sybrook verwelkomde onlangs het negenhonderdste lid.

De vereniging hikte lange tijd net tegen de negenhonderd leden aan. Tegen de landelijke trend in is deze mijlpaal nu bereikt. "Er zijn weliswaar steeds meer golfers, maar ze sluiten zich minder vaak aan bij een club", constateert voorzitter Henk van der Sijs.
Noortje Hofland had de eer als negenhonderdste lid te worden ingeschreven en ontving de felicitaties, een mooie bos bloemen en een bon. Noortje begon haar golfcarrière 18 jaar geleden op Golfclub Euregio Bad Bentheim. Door werk en het gezinsleven had de sport enkele jaren op een laag pitje gestaan. Nu heeft ze samen met partner Bas Huijsmans het golfen weer opgepakt. Beiden zijn lid geworden.

Ledenbinding

Met 27 holes behoort 't Sybrook, onderdeel van Het Rijk Golfbanen, tot de grootste golfcomplexen in de regio. De club versterkt de binding met de leden door middel van activiteiten voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Het heeft ervoor gezorgd dat de jeugdafdeling in de lift zit met inmiddels tachtig leden. De zogenoemde Heerencup heeft ook een grote aantrekkingskracht. Deze cup hoort bij de club van 'jonge' heren die wedstrijden combineren met gezellige uitjes. Het beeld dat golf een sport is voor een selecte groep neemt steeds verder af.

Bekeravond in Groesbeek

ENSCHEDE - Voor FC Twente stond woensdagavond de bekerwedstrijd tegen De Treffers op het programma, een duel uit de eerste ronde van de KNVB Beker. Op het moment van het ter perse gaan kunnen we nog geen uitslag publiceren.

De Treffers, getraind door Jan de Jonge, komt uit in de Tweede Divisie. De club viert dit jaar haar 100-jarig jubileum en speelt al decennialang op het hoogste niveau. Spelers als Jasper Cillessen en Patrick Pothuizen droegen in het verleden het shirt van de Groesbekers. De Treffers staat momenteel op een zesde plek in de Tweede Divisie, afgelopen weekend speelde de ploeg met 3-3 gelijk tegen koploper IJsselmeervogels. Afgelopen weken werd er in de competitie gewonnen van Jong FC Volendam, Scheveningen en Quick Boys en speelde de ploeg gelijk tegen HHC en GVVV. Dit seizoen is Lowie van Zundert clubtopscorer bij De Treffers. De aanvaller was tot dusver zes keer trefzeker.

Toekomstige duels
Ook de komende tijd speelt FC Twente weer enkele mooie duels. Zo staat op 10 november de wedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. Aftrap om 12.15 uur. Kaarten zijn te koop voor 22,50 euro, Kidsclub & Young Reds voor 10 euro. Kijk op: www.fctwente.nl/wedstrijden

Campagne duidelijke taal

ENSCHEDE - Op 23 oktober was de landelijke aftrap van de Direct Duidelijk Brigade. Het team trekt door het hele land om te helpen overheidsteksten begrijpelijker te maken voor burgers. Ook Enschede werd bezocht.

Onduidelijke taal van de overheid is lastig voor de burger. Daardoor kan men bijvoorbeeld belangrijke informatie missen. Als een van de eerste gemeenten in Nederland sloot Enschede zich aan bij de campagne Direct Duidelijk. De Brigade is onderdeel van deze landelijke campagne die gericht is op het verduidelijken van overheidsteksten.
Staatssecretaris Knops vertelt: "Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan". Niels van den Berg (wethouder Communicatie): "Als een van de eerste gemeenten hebben we in 2018 de Direct Duidelijk deal getekend. We willen dat iedereen begrijpt wat we schrijven. Daar werken we in Enschede hard aan en ik ben blij om te zien dat de staatssecretaris hier extra geld en aandacht voor vrijmaakt."
Na aankomst ging het team in gesprek met burgers en verzamelden zij voorbeelden van onduidelijke teksten. Vervolgens werd besproken hoe de communicatie in brieven, formulieren en folders begrijpelijker kan worden gemaakt.

Direct Duidelijk Enschede
De gemeente Enschede zet zich al langer in voor duidelijke taal, zodat de afstand tussen inwoners en gemeente verkleind wordt. Na ondertekening van de Direct Duidelijk-deal startte Direct Duidelijk Enschede. De gemeente verplaatst zich zodoende in de schoenen van burgers. Inwoners wordt gevraagd mee te denken: wat is volgens hen duidelijke taal? Op basis van hun oordeel wordt komende tijd de schriftelijke communicatie verbeterd. In veel brieven staat straks de vraag of de tekst duidelijk is. Zo niet, dan kan de brief worden teruggestuurd. Op de website staat daarnaast een oproep om onduidelijke teksten door te geven. In 2020 wil de gemeente een lezerspanel beginnen dat teksten beoordeelt. Inwoners kunnen bovendien met #zegdatdan aandacht vragen voor onduidelijke online communicatie.

Uitgebreide campagne
De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie. De Brigade bestaat uit experts, taalcoaches en taalambassadeurs die helpen bij het herschrijven van teksten en trainingen organiseren voor overheidsorganisaties. Ga voor meer informatie naar www.directduidelijk.nl.

Foto: Cynthia Hasenbos.

Grondige vernieuwing rotondes

HAAKSBERGEN - De komende weken zijn er in Haaksbergen werkzaamheden aan twee rotondes: bij Restaurant Evers (Hengelosestraat) en aan de Noordsingel (bij voormalig tuincentrum Groenrijk). Er moet schade hersteld worden en nieuwe schades moeten worden voorkomen, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De werkzaamheden vinden deels tegelijkertijd plaats en moeten voor de winter klaar zijn.

De grootste klus is het compleet vervangen van de rotonde Hengelosestraat-Metaalstraat. Daar is regelmatig sprake van verzakking van het wegdek. Er rijdt steeds meer verkeer over de rotonde, waardoor er regelmatig schade aan het asfalt ontstaat. Al dit lapwerk kost veel geld en geeft keer op keer overlast. Daarom wordt nu de rotonde geheel vernieuwd. Er komt nieuw asfalt én de ondergrond wordt verstevigd.

Noodweg Hengelosestraat

Op maandag 28 oktober is gestart met de aanleg van een noodweg naast de rotonde, met dank aan de grondeigenaren. Daardoor hoeft verkeer van en naar Hengelo niet te worden omgeleid. Wie naar bedrijventerrein Stepelo moet kan via de Noordsingel en de rotonde (bij Potz Wonen) rijden. Tegelijkertijd worden ook delen van het fietspad langs de Hengelosestraat vernieuwd. Fietsers worden omgeleid langs de Hengelosestraat. Deze werkzaamheden duren maximaal acht weken.

Noordsingel-Goorsestraat

De rotonde bij voormalig tuincentrum Groenrijk verkeert in slechte staat. Er zitten scheuren in het beton die steeds groter worden. Sinds maandag wordt ook deze rotonde onder handen genomen. Tot en met vrijdag 8 november is de rotonde volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Alleen hulpdiensten en de lijnbus kunnen er nog langs onder begeleiding van verkeersregelaars. De gemeente heeft erop gelet dat de werkzaamheden en omleidingen elkaar niet hinderen. Weggebruikers moeten desalniettemin rekening houden met een wat langere reistijd.

Ontspannen genieten dankzij Fauteuil Plaza

HENGELO - Na een lange, drukke dag komt u graag even helemaal tot rust. Een aangename relaxstoel kan hierbij helpen voor lichaam en geest. En het is helemáál genieten wanneer u ook nog eens een aantrekkelijke korting ontvangt op zo'n relaxfauteuil.

Fauteuil Plaza in Hengelo is al jaren uw vertrouwde adres voor aanschaf van een heerlijke relaxfauteuil. Maar het assortiment is breder dan alleen deze super comfortabele stoelen. Ook voor een handige sta-op stoel of bijzetfauteuil bent u aan het juiste adres. Zij dragen zorg voor een passend advies voor uw perfecte stoel.

Relaxfauteuils
Fauteuil Plaza levert een uitgebreid assortiment aan relaxfauteuils. Deze zijn er in iedere prijsklasse, voor elke gebruiker en passend in alle mogelijke interieurs. De geleverde stoelen zijn van Europese fabrikanten; een hoogwaardig product met een uitstekende afwerking en topcomfort. Zo hebt u de zekerheid van jarenlang genieten. Bij Fauteuil Plaza kunt u een brede selectie stoelen uitproberen. Een relaxfauteuil kan op veel manieren uitgevoerd worden, van handmatig verstelbaar tot elektrisch verstelbaar met meerdere motoren en afstandsbediening. Precies naar úw wensen.

Scherpe korting
Komend weekend, zaterdag 2 en zondag 3 november, profiteert u bij Fauteuil Plaza van enkele scherpe kortingen op diverse stoelen. Zo is de Deense relaxstoel Stuby leverbaar van 1.177 euro voor een zeer scherpe 798 euro. Op de Twice Original relaxstoelen ontvangt u maar liefst 500 euro korting én 5 jaar service en garantie voor zorgeloos genieten. Zowel op stoelen op voorraad als bij bestelde stoelen. Verder zijn er ook vele showroommodellen te koop vanaf 298 euro.

Breed assortiment
Naast de vele relaxfauteuils is er ook een breed assortiment van sta-op stoelen. Naast een optimaal comfort geven deze ook ondersteuning om makkelijk weer in de benen te komen. Ook hier levert Fauteuil Plaza graag maatwerk tegen gunstige prijzen.

Kom langs
Kom langs en ervaar zelf het genot van een relaxfauteuil. Fauteuil Plaza is gevestigd aan de Vosboerweg 7A in Hengelo. U bent op zaterdag welkom van 11.00 tot 17.00 uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Kijk ook op: www.fauteuilplaza.nl

Tricklebolt keert met nieuw album terug naar Enschede

ENSCHEDE - Tricklebolt is terug met nieuw werk. De Sallandse rockformatie (met Artez-Enschede gitarist Tim Kampman) staat als succesvol exportproduct uit het Oosten middenin het rondreizende Poprondecircus. Ze hebben nog 7 van de 21 (!) shows te gaan. Vrijdag 15 november is de band te horen en zien tijdens de Popronde Enschede 2019.

Na een eigen clubshow, supportshows voor Vandenberg's Moonkings en optredens op festival Booster heeft Tricklebolt in het afgelopen jaar ook nog een nieuwe plaat uitgebroed. De tweede single 'Atlantis' is inmiddels verschenen. Knipogend naar de 80's brengen de muzikanten een catchy en psychedelische sound ten gehore. Het nieuwe album 'Straight Into The Blue' zal in het voorjaar van 2020 officieel worden gelanceerd. De single is al veelvuldig gespeeld tijdens de Popronde 2019 en met veel enthousiasme ontvangen! Met de bijbehorende clip doet de band een flinke scheut olie op het vuur in navolging van de vorige single 'Backbite'. Het dorpse geroddel wordt wederom bekritiseerd. Aan de hand van diverse vervreemdende scènes neemt Tricklebolt een duik in de diepe blauwe oceaan, zoekend naar het verdronken paradijs Atlantis.

Thuiskomen

Voor Tricklebolt voelt de Popronde Enschede als een warm thuiskomen. De band speelt op 15 november maar liefst twee shows: om 16.30 uur een kleinschalige preview in Kaj's Guitarstore en om 00.00 uur een volledige show in Café Rocks.

Sterrenjacht verlengd

ENSCHEDE - Vele bezoekers genoten al van de sterrenhemel in De Museumfabriek. Het planetarium met de oudste sterrenprojector is een groot succes. 'Op Sterrenjacht in De Museumfabriek' is nu verlengd tot en met 8 december.

Wetenschapsjournalist Govert Schilling geeft bovendien op woensdagmiddag 20 november een familielezing en in de avond een lezing voor liefhebbers over 'De speurtocht naar buitenaards leven'. De bijzondere sterrenprojector van Zeiss uit 1924 is eigendom van het Museon in Den Haag. Nu is deze gerestaureerd door twee Twentenaren: hobbyisten Romke Schievink en Ewout Bakker. Romke, die ook de sterrenshows presenteert, ontving recent voor zijn verdiensten de Dr. J. van der Biltprijs. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde reikt sinds 1945 deze prijs uit aan verdienstelijke amateurs.
Een heel stelsel van radartjes, aangedreven door elektromotoren zorgt ervoor dat de sterren precies bewegen als in werkelijkheid. Iedere ster wordt geprojecteerd met een lampje. Het Museon zal het planetarium in 2020 weer laten zien. Reserveren van de sterrenshows (toeslag € 2,50) en lezingen kan via demuseumfabriek.nl.

Alzheimer Café

ENSCHEDE - Maandag 4 november is er weer een avond van het Alzheimer Café van Alifa Welzijn Senioren, in samenwerking met zorgorganisaties.

Het thema van deze bijeenkomst is: ''Is het dementie of vergeetachtigheid?" Voor deze avond is Sander Eshuis, (psycholoog bij Liberein) bereid gevonden om gastspreker te zijn. De volgende vragen zullen aan de orde komen: wat is de ziekte van Alzheimer? Hoe werkt het geheugen? Wat gaat er fout in het brein bij dementie? Wat gebeurt er precies in de hersenen? Waarom zijn er zoveel verschillen in het ziekteproces? U krijgt uitleg over vasculaire dementie en andere vormen. Er is voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in contact te komen. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Wijkcentrum de Roef, Pastoor Geertmanstraat 17. Deelname en koffie/ thee zijn gratis.

Stadswandeling in wijk Stokhorst

ENSCHEDE - IVN Enschede organiseert vrijdag 8 november weer een van haar groene stadswandelingen.

Deze keer wordt de wijk Stokhorst verkend waarbij de aandacht zal uitgaan naar de herfstnatuur en oude landschapselementen in de wijk. De gidsen van het Instituut voor Natuureducatie nemen u mee op ontdekkingstocht door deze veelzijdige wijk. Naast historie, verrassende natuur en mooie doorkijkjes ziet u sporen van het voormalige boerenland. Tijd: 14.00 uur tot circa 16.00 uur. Het startpunt is boerderij het Volbert, Magnoliastraat 5 Enschede. Ingang ook mogelijk via de Hoge Boekelerweg tegenover huisnummer 120. Daar is parkeergelegenheid. Deelname is gratis.

Lezing Historische Kring

HAAKSBERGEN - Op 6 november 2019 organiseert de Historische Kring Haaksbergen een lezing in het Saalmerink. John van Zuidam is de spreker.

Hij schreef als sociaal geograaf het boek Oale Groond, Geschiedenis van het Twentse landschap (2018). Twente is tegenwoordig bekend vanwege de voormalige textielindustrie én het unieke Twentse landschap. Het is een gebied met een uitzonderlijke combinatie van glooiende landschappen, havezaten en landgoederen, fabrieksschoorstenen en boerenerven. In de loop van de eeuwen is het gevormd door natuurlijke processen en menselijke invloeden. De verkaveling en ontginning van deze grond in de negentiende eeuw had grote invloed. De oude heidevelden verdwenen en een modern, jong agrarisch landschap ontstond, naast landgoederen van fabrikanten. De textielnijverheid groeide in de negentiende en twintigste eeuw uit tot een omvangrijke bedrijfstak met fabrieken in de hele regio. Dit verleden is nog altijd zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld oude fabrieksgebouwen en arbeiderswijken. De lezing start om 20.00 uur aan Klaashuisstraat 9.

Past meets Present

Foto: Picasa

HAAKSBERGEN - De ClipperS Crew Singers presenteren muzikale, interactieve concerten met gastoptredens van de duo's Liza & John en Timothy Drake & Linda Kinsbergen op 8 en 9 november. Dat betekent een avondje muziek uit de 60, 70 en 80 van onder andere de Beatles, Queen, bekende Duitse schlagers en Nederlandstalige liederen.

Het mannenkoor de ClipperS Crew Singers is ooit begonnen met het shantyrepertoire, maar is dat steeds meer aan het uitbreiden met de muziek uit de laatste decennia van de vorige eeuw. Dit jaar werd de wereld van de mannen helemaal op z'n kop gezet toen besloten werd een vrouw, Maureen Bakker, toe te laten. Hierdoor kreeg het mannenkoor een totaal andere sound, uniek in de mannenkoorwereld.

Gasten

Medewerking aan het concert wordt verleend door de duo's Liza & John en Timothy & Linda. Het eerste duo kent elkaar sinds de jaren 80 toen beiden enkele jaren deel uit maakten van de vernieuwde versie van Teach In. Sinds 2011 treden Licia Blokzijl en John Gaasbeek als duo onder het motto Liza meets Johnny regelmatig op met vertrouwd klinkende popsongs - met een sprong van soul naar disco klassiekers, sfeervolle ballads en swingende rock. Dat het publiek daarbij een dansje maakt, stoort hen absoluut niet.
Het tweede duo maakt deze bijzondere avond compleet. Timothy en Linda maken deel uit van de tributeband Queen Forever, waar zij gestalte geven aan Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Samen met de ClipperS Crew Singers worden nummers van Queen ten gehore gebracht, waaronder natuurlijk de tophits Bohemian Rapsodie en Barcelona.

Musici

Het koor onder leiding van Ard Weeink en de solisten worden tijdens het concert, naast pianist en repetitor John Gaasbeek, begeleid door een zestal musici: Gerald Scholten, Stefan Onland, Janine Klein Rot, Daan Wielens, Erwin Heinen en Marijke Waanders.

Kaarten

Het wordt genieten op 8 en 9 november in Theater De Kappen. Twee boeiende, muzikale avonden, vol Twents talent, jong en oud, en met de ClipperS Crew Singers verrassend anders. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater of www.dekappen.nl.
Voor meer informatie zie www.clipperscrew.nl

Zorgen en loslaten

HAAKSBERGEN - Mantelzorg is van alle tijden. Vroeger was het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat ouders op leeftijd en een zoon of dochter in hetzelfde huis woonden of dicht bij elkaar. Later werd de zorg voor naasten veelal uit handen gegeven en verleenden professionals de benodigde zorg. Tegenwoordig liggen weer veel van de zorgtaken bij naasten.

Zorgen voor of om een naaste is vaak waardevol en kan ook belastend zijn. Het gaat over langdurige zorg voor een kind, partner, ouders of goede vriend(in), die een ziekte of (GGZ) beperking heeft. De zorg voor de naaste en het gezin, het werk of relaties gaat soms ten koste van de gezondheid en stemming van de mantelzorger.

Balans

Heb je zorg voor of zorgen om een naaste? Wil je een betere balans tussen de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf? Dan is de cursus 'De kunst van het zorgen en loslaten', een aanrader voor jou. Tijdens deze cursus van negen dagdelen sta je stil bij de patronen die je ontwikkeld hebt. Je krijgt mogelijkheden aangereikt om anders met de situatie om te gaan. De bijeenkomsten zijn ongeveer eens in de drie weken. Per groep kunnen tien mantelzorgers deelnemen, voorafgegaan door een gesprek met de cursusleider.

Nieuwe groep

Inmiddels zijn in Twente ruim 60 cursussen gegeven, met een positief resultaat. De mantelzorgers voelen zich na afloop van het traject minder belast en ervaren meer rust en ruimte voor zichzelf. Op dinsdag 28 november start weer een groep op de dinsdag bij de Gebrande Waateren in Hengevelde. Mantelzorgers uit de gemeente Haaksbergen en Hof van Twente kunnen kosteloos deelnemen aan 'De kunst van het zorgen en loslaten'. Heb je belangstelling voor deze cursus of wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Ineke Tieltjes ( 085- 7731720 van SIZTwente of kijk op website www.mantelzorgenloslaten.
nl
.

Vierde nominatie Zolemba

HAAKSBERGEN- Gazellen zijn sociale dieren die in groepen van wel 600 gazellen kunnen leven. Daarnaast kunnen ze een snelheid van 100 km per uur bereiken. Op deze hoge snelheid kan een gazelle een cheeta ontvluchten.

Bij Zolemba zijn ze altijd op jacht naar meer snelheid, betere automatisering en een efficiënter productieproces. Hierdoor blijft Zolemba maar doorgroeien als bedrijf. Bij het Financieel Dagblad hebben ze dat ook door, want Zolemba is voor het vierde, je leest het goed, het vierde jaar op rij genomineerd voor de FD Gazellen Awards!

Gazellen Awards

De FD Gazellen Awards zijn prijzen die het Financieele Dagblad uitreikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor deze prijs, is het behalen van een jaarlijkse omzetgroei van minimaal 20% over een periode van drie jaar. Dit jaar worden ook de winstgevendheid en groei van werknemers meegenomen in de rangschikking. Het is Zolemba weer gelukt. Ook dit jaar mogen ze zich weer scharen bij de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Zolemba

Zolemba ontwikkelt zich tot de meest innovatieve drukkerij van Europa. Het doel is samen met de nieuwste machines, innovatieve software en een team van geniale, bijzonder sportieve en gedreven mensen, de grootste én beste te worden in de etikettenbranche. Waar anders dan bij www.zolemba.nl vind je werknemers gek genoeg om zich voor te doen als gazellen?

Bekendmaking

Op 12 november worden de winnaars van Regio Oost bekend gemaakt. Ze zijn vooral trots op de groei die dit bedrijf heeft doorgemaakt, jaar in jaar uit. Zonder een team van toegewijde werknemers zouden ze een vierde nominatie als deze nooit in de wacht hebben gesleept.

Juridische lezingen

HAAKSBERGEN - Het Kulturhus heeft een serie lezingen door Haaksbergse juristen onder leiding van gastheer prof. emeritus mr Antoni Brack in petto.

Het doel van deze lezingen is de overdracht van kennis over juridische onderwerpen door middel van de bespreking van actuele ontwikkelingen voor mensen die belangstelling hebben voor achtergronden van hedendaagse juridische kwesties. Het is nadrukkelijk geen rechtswinkel of 'juridisch loket': wij lossen geen juridische problemen of conflicten op.

Antoni Brack
Vrijdag 1 november geeft Antoni Brack een lezing. Overzicht van de serie en toelichting op het programma. Bijzondere onderwerpen zijn 'Rechtsvormen en rechtspersonen' en 'Flexibilisering van arbeid anno 2019'.

Marco Lenderink
Op vrijdag 8 november geeft Marco Lenderink, notaris en mediator, een lezing over notariaat in het algemeen. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar mediation en de agrarische sector, landgoederen en natuurschoon.

Noery Nijhoff
Bedrijfsjurist Noery Nijhoff heeft het 15 november onder andere over wat een bedrijfsjurist doet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de juridische betekenis van emoji's, emoticons en smiley's.

Peter Siemerink
Vrijdag 22 november gaat notaris en estate-planner Peter Siemerink het hebben over het notariaat, het levenstestament en estate-planning.

Matthieu Verhoeven
Vrijdag 29 november wordt de lezing gegeven door Matthieu Verhoeven, senior rechter Rechtbank, over organisatie en financiering van de rechtspraak. Actuele ontwikkelingen en beantwoording van vragen.

Per lezing wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 en voor de hele serie € 32,50. Een losse lezing boeken kan online; wilt u de serie boeken dan kan dit telefonisch of aan de kassa. De lezingen beginnen om 15.00 uur.

Aan de hand van de meester

HAAKSBERGEN - Een uniek concert op zaterdag 2 november in Theater De Kappen van Jacob de Haan in samenwerking met de Haaksbergse Harmonie.

De componist Jacob de Haan is wereldwijd bekend en komt op uitnodiging van de Harmonie naar Haaksbergen. Overdag zal de Harmonie onder leiding van De Haan zijn stukken instuderen om deze vervolgens in de avond ten gehore te brengen in Theater De Kappen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegangskaarten kosten 10,- euro per stuk. Op vertoon van uw toegangskaart kan tussen 14.00 en 17.00 uur gekeken worden bij de workshop.

Boekenmarkt

HAAKSBERGEN - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november wordt er een boekenmarkt gehouden bij De Maranathakerk.

Er zijn boeken in veel verschillende genres tegen een leuk prijsje te koop op de boekenmarkt. Kom snuffelen op 8 november tussen 8.00 en 12.00 uur of zaterdag 9 november tussen 10.00 en 14.00 uur bij de Maranathakerk.

Repair Café

HAAKSBERGEN - Kapotte spullen krijgen een tweede leven bij het Repair Café op woensdag 6 november.

Op 6 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur wordt door Stichting Gilde Haaksbergen weer het Repair Café georganiseerd. Vrijwilligers repareren dan elektrische apparaten, kleding, meubels speelgoed en zelfs fietsen. Wanneer u iets ter reparatie aanbiedt, dan is het de bedoeling dat u zelf bij de reparatie aanwezig bent. U vindt het Repair Café aan de Industriestraat 51 en deze is gratis toegankelijk.

Excursie Het Lankheet

HAAKSBERGEN - Op zaterdag 2 november is er weer een wandeling door Waterpark Het Lankheet.

U wandelt onder leiding van een gids door het Waterpark en komt op plekken die normaal gesproken niet open zijn voor publiek. De kosten van de excursie bedragen 6,- euro per persoon. Aanmelden is niet nodig. Zorg ervoor dat u om 10.00 uur bij het Veldwerkcentrum aan de Lankheterweg 6 in Haaksbergen bent.