Hart van Haaksbergen

9 maart 2018

Hart van Haaksbergen 9 maart 2018


De Haaksbergse Uitdaging: samen werken voor elkaar

Foto: Shutterstock

HAAKSBERGEN - Hoe brengen we vraag en aanbod van hulpvragen van verenigingen bij elkaar? Hoe kun je samen iets moois bereiken door elkaar te ondersteunen? Deze vragen staan op vrijdag 23 maart centraal bij de Haaksbergse Uitdaging.

De Haaksbergse Uitdaging is een bijeenkomst voor lokale verenigingen of stichtingen die in algemene zin een hulpvraag hebben. Tijdens dit evenement kunnen zij dit dan presenteren aan ondernemers, vrijwilligers en studenten die hen hiermee graag willen helpen. Vervolgens gaan zij samen acht uur lang 'overwerken' voor dit goede doel. De vragen kunnen divers zijn; bijvoorbeeld wanneer een activiteit steeds minder bezoekers trekt of graag wil werken aan meer bekendheid door bijvoorbeeld een nieuw logo of communicatieplan.

Welkom
De gemeente Haaksbergen hoopt dat veel vertegenwoordigers van een vereniging of stichting deel zullen nemen aan de bijeenkomst. Naast het indienen van de hulpvraag worden zij ook actief betrokken bij het meedenken aan de oplossingen. Uiteindelijk moet dan aan het einde van dit proces een kant en klare oplossing bereikt zijn. Dit soort initiatieven zijn er ook in andere gemeenten, zoals 'maatschappelijke beursvloeren'.

Ander moment
Traditioneel vindt deze bijeenkomst altijd op de laatste vrijdag van de maand maart plaats. Dit jaar valt dat op Goede vrijdag. Daarom is de bijeenkomst een week vervroegd en vindt deze op vrijdag 23 maart plaats. De bijeenkomst begint om 18.00 uur en duurt tot maximaal 02.00 uur. De locatie is kinderopvang Bloesem aan de Molenstraat.

Aanmelden
Geïnteresseerden die meer informatie willen kunnen contact opnemen met Marjolein Beskers. Zij is bereikbaar op (06) 10 91 60 25. De Haaksbergse Uitdaging is een bedrijvennetwerk, dat vanuit de wens maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen verenigingen en stichtingen steunt. Kijk ook op www.haaksbergseuitdaging.nl voor meer informatie en aanmelding voor de bijeenkomst. De gemeente Haaksbergen ondersteunt de Haaksbergse Uitdaging met een financiële bijdrage.

Nieuwe Belastingbrigade helpt met invullen

HAAKSBERGEN - Op 1 maart is de Belastingbrigade Haaksbergen van start gegaan. Getrainde vrijwilligers helpen, op afspraak, met het invullen van eenvoudige inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen. De belastingaangifte is niet altijd even gemakkelijk en je moet zelf ook goed opletten of bijvoorbeeld de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst kloppen. En hoe zit het ook al weer met aftrekposten en zo... Gelukkig is er hulp via de Belastingbrigade.

Hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de aanvragen voor toeslagen is alleen voor particuliere deelnemers die moeten voldoen aan de algemene voorwaarden. De hulp bij het invullen zal gegeven worden in de Bibliotheek Haaksbergen, Sterrenbosstraat 2 in Haaksbergen. Deelnemers kunnen gebruik maken van de beveiligde computers in de bibliotheek. Geholpen worden met het invullen van de belastingaangifte kan tot 1 mei. Daarna helpt de brigade verder met het aanvragen van toeslagen.

Nederland digitaliseert
Niet iedereen is in staat om digitaal te communiceren met de overheid. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Mensen die hierbij hulp willen, kunnen terecht in de bibliotheek Haaksbergen. De ondersteuning bestaat enerzijds uit veilige computer-, internet- en printvoorzieningen. Anderzijds biedt de bibliotheek cursussen om te leren omgaan met de digitale overheid. Ook niet-leden van de bibliotheek kunnen gebruik maken van deze service. Voor hulp bij het invullen van allerlei formulieren kan men terecht bij de Noaberpoort.

Voorwaarden
Hulp van de Belastingbrigade Haaksbergen is alleen voor particulieren. Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van € 30.000,- en voor echtparen € 50.000. Vraag naar de voorwaarden of meld u aan via belasting@kulturhushaaksbergen.nl of neem contact op met Danielle Bekkers via telefoonnummer 053 5722040.

Jaargang: 4 • Nr 155 • Wk 10