Hart van Haaksbergen

13 september 2019

Hart van Haaksbergen 13 september 2019


Haaksbergse wijkraden zoeken versterking

Shutterstock

HAAKSBERGEN - De verschillende wijkraden in de gemeente Haaksbergen staan te springen om versterking. Er wordt uitbreiding van de raad gezocht in Zienesch-Wolferink, Hassinkbrink en Centrum Noord-Oost.

De verschillende wijken en kerkdorpen die onder de gemeente Haaksbergen vallen onderhouden de leefbaarheid in hun eigen regio met de hulp van een wijkraad of belangengemeenschap. Hier worden beslissingen gemaakt en plannen bedacht voor een levendige, actieve en sociale gemeenschap. Door de wijkraden te vormen met mensen uit de eigen omgeving wordt er gewerkt met korte lijnen en is er nauw contact met de bewoners. Door het vertrek van een aantal bestuursleden moeten de raden nu echter op zoek naar nieuwe bemanning. In de wijkraad Zienesch-Wolferink is een plek in de wijkraad vrijgekomen in het bestuur. In de wijk wordt veel gewerkt met vaste groepen buurtbewoners die een eigen thema op zich nemen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse buitenspeeldag of juist een algemener onderwerp zoals verkeersveiligheid. Zij communiceren met een klein, hecht bestuur in de wijkraad. Ook de wijkraad van Hassinkbrink kijkt uit naar nieuwe leden. Zij zoeken al langere tijd naar nieuwe leden voor de wijkraad, maar een oproep in het eigen wijkblad had nog onvoldoende reacties opgeleverd.

Leden werven
Het werven van nieuwe leden voor de wijkraden is een actueel thema voor de gemeente. Behalve het besturen op gemeentelijk niveau zijn wijkraden onmisbaar. Ze staan dichter bij de inwoners en worden ook gevormd voor en door inwoners van een wijk. Dat maakt het mogelijk om gerichter te werk te gaan en te bieden waar behoefte aan is op gebied van saamhorigheid en levendigheid. Ze zijn samen verantwoordelijk voor onder andere de organisatie van tal van activiteiten. Voor een aantal daarvan is dit inmiddels zo'n doorslaand succes dat het jaarlijks terugkerende evenementen zijn geworden waar Haaksbergenaren naar uit kijken. Daarom doet de gemeente nu een oproep voor de verschillende vacatures op haar website. Behalve voor bovengenoemde wijken is er ook een plek in te vullen in de wijkraad van Centrum Noord-Oost.

Vraag voor 1 oktober subsidie aan bij gemeente Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De samenleving is aan het veranderen. De gemeenten in Nederland zijn zich actiever aan het richten op hun kerntaken. De ambitie is om de samenleving steeds meer zelf op te laten pakken; van activiteiten tot sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Om inwoners en organisaties hierbij tegemoet te komen, verstrekt de gemeente jaarlijks ook subsidies voor uiteenlopende doelen.

Waar vroeger de subsidieverstrekking een zekerheid was voor organisaties, is de relatie tussen de ontvangers en de gemeente tegenwoordig heel anders. De gemeente is zich namelijk goed bewust van het feit dat de gemeenschappelijke portemonnee niet bodemloos is. Het doelmatig besteden van gemeenschappelijke euro's is dan ook een belangrijke afweging bij de subsidieverstrekking.

Wat is mogelijk?
De gemeente heeft op dit moment diverse subsidiemogelijkheden voor het komende kalenderjaar. Organisaties die kans willen maken op een bijdrage moeten wel voor 1 oktober een aanvraag indienen. Via www.haaksbergen.nl/subsidies is meer informatie te vinden over het concrete aanvragen en de beoordeling van subsidies.

Soorten subsidie
Er zijn dit jaar subsidies beschikbaar op het gebied van amateurkunst, sportstimulering, maatschappelijke ondersteuning, leefbaarheid en jeugdactiviteiten. Subsidies vallen hierbij in diverse categorieën. Zo is er de activiteitensubsidie, waarbij vooral kleine amateurverenigingen eenmalige bijdragen krijgen voor bepaalde activiteiten. De tweede vorm is de projectsubsidie, waarbij de gemeente maximaal de helft van de projectkosten dekt. De waarderingssubsidie is er op gericht om incidenteel of structureel bepaalde activiteiten te steunen. De meest felbegeerde vorm van subsidie is de budgetsubsidie, waarbij professionele instellingen grotere bedragen ontvangen om structureel activiteiten in stand te houden. Dit is het soort subsidie waar gemeenten de afgelopen jaren vaker in gesneden hebben.

Jaargang: 5 • Nr 229• Wk 37

Unieke plek voor Enschedeërs

ENSCHEDE - Hoe wordt een plek van iedereen? Door samen te werken! Dat is precies wat is gebeurt bij het vernieuwen van het schoolplein bij odbs Europa.

Zowel Yalp Sport- en Speeltoestellen, odbs Europa, gemeente Enschede, Krajicek Foundation en Speeltuinvereniging Boswinkel hebben de handen ineen geslagen. Ze gaan een voor Nederland unieke plek creëren op het schoolplein en terrein bij odbs Europa. Een plek die niet alleen voor kinderen uit de wijk is, maar waar ook de ouderen van kunnen profiteren. Want actief zijn is voor jong en oud goed.

Modern

Yalp bouwt wereldwijd speelplekken, maar de plek in Enschede is uniek door de aanpak. Het project "playground in one day" wordt samen met alle betrokken partijen geschonken aan de wijk. Veel scholen zouden wel zo'n speelplek willen, maar hebben niet de fysieke ruimte die ervoor nodig is. Ook was voor Yalp het heel belangrijk dat de voorzieningen niet alleen door kinderen onder schooltijd gebruikt worden. Het moet een ontmoetingsplein zijn dat buiten schooltijden door iedereen van jong tot oud uit de wijk en daarbuiten gebruikt wordt om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Er zijn verschillende zones ingericht voor jonge kinderen tot senioren, van traditionele speelplekken tot interactieve concepten. Meer dan 80 procent van de toestellen is inclusief, wat inhoud dat ook mensen met een beperking mogelijkheden voor sporten, spelen en bewegen krijgen.

Opening

Momenteel wordt er hard gewerkt aan voorbereidingen van het project, zodat iedereen bij de feestelijke opening van het plein op 21 september door wethouder Jurgen van Houdt ervan kan genieten.

Column

Klinkertjes

We bouwden een huis in Wirdum, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Het ontwerp van het huis hadden we op het netvlies, maar de tuin was wel even iets anders. Te veel wensen: spelen voor de kinderen, moestuin, waslijn, bloemen, veel bloemen vooral rond de serre. We waren verliefd op de oude Friese waaltjes en we hadden geluk. De oude waaltjes van de veemarkt in Leeuwarden gingen eruit, omdat op die plek een nieuwe hal kwam. De steentjes waren zeer geliefd en iedereen kon er op bieden. Dat hebben we gedaan en een paar uur later werden er twee zandauto's met waaltjes bezorgd, plus een lading zwarte bazaltblokken.

Alles werd bestraat met de oude waaltjes, inclusief de oprit. Later verhuisden we naar Enschede. De nieuwe eigenaar van ons huis in Friesland had geen gevoel bij de steentjes en wilde liever grindtegels… Vond hij veel gemakkelijker in het onderhoud. We mochten ze wel meenemen. Ik heb nog een offerte aangevraagd voor de kosten van vervoer van twee vrachtwagens klinkers van Friesland naar Twente, maar Margriet zei die waaltjes horen bij het huis. Eerlijk gezegd liggen ze er nog. Blijkbaar heeft de nieuwe eigenaar het licht gezien.

Bij de verbouw van onze huidige boerderij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands bouwmaterialen; spanten, gebinten, tegeltjes, oude deelklinkers, waaltjes, keien. Oude bouwmaterialen is big business geworden. Over duurzaamheid gesproken.
U zult begrijpen dat wij cultureel erfgoed koesteren. Steden met cultureel erfgoed doen het beter dan andere steden, trekken meer toeristen en hebben minder werkeloosheid.

En dan hoor je dat er op de Usseler Es een historische wegen worden vervangen. Alle oude steentjes zouden worden vermalen (zei men) en nieuwe betonklinkers en/of asfalt zou erin komen. Alle alarmbellen gingen in huize Visser af. Het eerste wat er moest gebeuren was het stilleggen van het opbreken van het weggetje. Dat gebeurde, maar maandagmorgen begonnen ze weer te graven, maar te diep graven mogen ze niet; de es is archeologisch beschermd. Een wethouder hoort dit te weten. Hoort ook te weten dat je bij de Usseler Es historisch besef moet hebben. Afgelopen maandagavond was er een discussie met het college over de hele kwestie in de Stedelijke commissie. Twee wethouders hielden alle opties open en gaan opnieuw de buurt in. Als dat een maand geleden gebeurd was, was er niets aan de hand geweest. Als ze advies hadden ingewonnen over de cultuurhistorie was het ook niet zover gekomen. Met goede communicatie kun je processen sturen. Met slechte communicatie zak je in de modder. Hoofdregel: praat met externen en niet alleen met ambtenaren. Praat, zoek de mensen op. Doe gewoon je werk en denk na!

Einde Zomermarkt

HAAKSBERGEN - Op zondag 15 september vindt de Einde Zomermarkt plaats. Deze braderie en vlooienmarkt wordt gehouden tussen 10.00 uur en 17.00 uur op de Markt rond de kerk.

Standhouders met zowel gebruikte als nieuwe goederen zijn te vinden op de Einde Zomermarkt. Zij verkopen alles variërend van kleding, sieraden, lederwaren, producten uit Equador, allerlei hebbedingetjes en cadeau-artikelen. Verder zijn er voor de verzamelaars de boeken en grammofoonplatenstands. Ook curiosa, brocante, blikken speelgoed, glas- aardewerk en nog veel meer, wat men zoal in en rond het huis kan aantreffen, zal men op deze Einde Zomermarkt wel eens kunnen vinden. Voor de inwendige mens (hapje, drankje) kan men terecht op één van de terrassen en/of bij de hamburger-, braadworst- en loempiastand. Voor de particulier, die zijn/haar overtollige spulletjes op de Einde Zomermarkt wil verkopen, zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar. Hiervoor kan men contact opnemen met tel: 06 26 222 593 en/of info@rezimarkten.nl. Toegang tot de markt en het parkeren is gratis.

Lintje voor Alida Balk

ENSCHEDE - Sinds zaterdag 7 september mag Alida Balk (79) zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Burgemeester Onno van Veldhuizen reikte haar de onderscheiding met bijbehorende versierselen uit tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van "haar" Bridgeclub Twente. Alida Balk ontving de koninklijke erkenning voor haar vele verdiensten voor deze bridgeclub en haar inzet in het verleden ten bate van het Hospice Enschede en de regionale werkgroep Uitvaartbegeleiding Twente van het Humanistisch Verbond. Als lid van deze regionale werkgroep sprak ze jarenlang namens de nabestaanden bij uitvaarten.

De bridgeclub
Bridgeclub Twente heeft 80 leden en speelt op dinsdagavond in cafe Gerritsen aan de Voortsweg. Het is een van de oudste bridgeclubs van Enschede en aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond. Alida Balk was 10 jaar actief als secretaris van de club en is nu lid van de wedstrijdleiderspool. Het 70-jarig jubileum van de club werd gevierd met een bridgedrive.

Speel mee met het orkest Fortissimo!

ENSCHEDE - Op de culturele "Tolle Sontag", 29 september 2019, organiseert de FEM/FEDS een uitvoering van een groot projectorkest, Fortissimi. De Enschedese muziekverenigingen werken samen voor dit unieke project.

Het gelegenheidsorkest zal deze middag een optreden geven bij het "Ei van Ko" voor het Enschedese stadhuis. Muzikanten zijn van harte welkom; iedereen die betrokken is bij een vereniging of de Kaliber Kunstenschool kan deelnemen.

Doe je mee?
Het doel is om het belang van de harmonie muziek in Enschede op de kaart te zetten met dit fantastische project. Er is samenwerking gezocht tussen de muziekverenigingen, Kaliber Kunstenschool, Zumba-groep Dance Passion, een arrangeur en een DJ!

Repetitie
Er is voorafgaand een gezamenlijke repetitie gepland op zaterdag 21 september van 10.30 tot 13.30 uur in het DMBE gebouw, Herculesstraat 10. Inclusief een lunch. Wil je meespelen met Fortissimo, dan ben je van harte welkom. Het zou fantastisch zijn om met vele muzikanten een megaorkest te formeren. Aanmelden kan via: projectorkestfem@gmail.com. Vermeld hierin je naam, instrument, eventueel je vereniging en welke partij je in je eigen orkest speelt. Verdere informatie volgt dan via mail.

Tolle Sonntag
De gemeente Enschede organiseert ook dit jaar weer Die Tolle Woche, waar de Duitse bezoekers aan de stad centraal staan. De culturele zondag is onderdeel van dit evenement.

De beste dokters zit
in de dokterswochtkamer.

Maandag 16 sept. 10.00 uur

Vuurwerkangst, nu al!?

ENSCHEDE - Over een aantal maanden is het weer Oud & Nieuw. Dit gaat altijd gepaard met veel vuurwerk. Helaas beperkt dit zich niet meer alleen maar tot december en hebben vele dieren het hele jaar door last van de knallen. Vaak ook nog aangevuld met angst voor onweer.

Het beste advies om te zorgen dat uw dier niet zo bang meer is voor onweer en vuurwerk is trainen. Ga dit niet pas in december doen, maar begin nu al, nu er nog niet zoveel knallen te horen zijn. Angst is namelijk niet iets wat je in een korte periode kunt laten verdwijnen. Het vergt veel training en geduld. Zorg er wel voor dat u de training onder begeleiding van een erkende hondentrainer of honden-/kattengedragstherapeut doet. Het is namelijk erg belangrijk dat de training op de juiste manier gebeurt.

Wat kunt u doen?
Wat u nu al kunt doen als er onweer op komst is of er toch al veel vuurwerk is, is onder meer het volgende. Zet de radio of TV aan, zodat de knallen minder opvallen of minder hard klinken. Geef uw dier een veilige plek waar ze onder/in kunnen liggen en schuilen. Houd uw katten binnen op zo'n moment en laat uw hond niet los lopen. Dan kunnen ze niet in hun angst verdwalen. Zorg dat uw dier gechipt én geregistreerd is. Mocht hij/zij toch onverhoopt weglopen, dan is de kans groter dat ze weer thuis komen. Gedraag je zo normaal en kalm mogelijk. Ga het dier niet negeren als het om aandacht vraagt, maar ga het zelf ook niet opzoeken als uw dier uit zichzelf ergens anders gaat liggen. Bestraf angstig gedrag nooit!

Medicatie
Tijdens de ergste periode met vuurwerk willen veel baasjes hun dier ondersteunen met medicatie. Voorheen was Alprazolam een veel gebruikt middel en kon u dit komen afhalen aan de balie. Echter, Alprazolam is een humaan geregistreerd geneesmiddel. Dit houdt in dat het officieel niet voor dieren geregistreerd is. In de Nederlandse wetgeving is het zo bepaald dat dierenartsen altijd eerst middelen moeten inzetten die voor dieren als eerste keus geregistreerd zijn voor dat bepaalde probleem. Is er een reden dat een dier dat middel niet mag hebben (bijvoorbeeld door een chronische aandoening), dan mag er gekeken worden naar tweede keus middelen. Is daar ook een contra-indicatie voor, dan mag er uitgeweken worden naar humane middelen. Voor vuurwerkangst bij dieren zijn er twee middelen als eerste keus geregistreerd in Nederland: Pexion en Sileo. Deze middelen zijn zogenoemde UDA middelen: het mag alleen voorgeschreven worden door een dierenarts na onderzoek van het dier.

Nieuwe werkwijze
Vanaf dit jaar zal er streng door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gecontroleerd worden op het gebruik van Alprazolam in de dierenkliniek. Wij zijn daarom genoodzaakt om onze werkwijze wat betreft diergeneesmiddelen rond Oud & Nieuw aan te passen. Wij mogen zonder contra-indicatie en onderzoek van het dier geen Alprazolam meer voorschrijven. Wilt u voor Oud & Nieuw dit jaar medicatie voor uw dier, dan zult u van te voren contact met ons moeten opnemen. Aan de hand van de bevindingen van de dierenarts zal dan een middel voorgeschreven worden. Begin dus tijdig met het aanpakken van vuurwerkangst. Training is de beste manier om angst te verminderen. Voor hulp en tips mag u altijd contact opnemen met ons. Dierenkliniek Enschede is gevestigd aan de Brinkstraat 234, 7541 AV Enschede. Bel met tel: 053 - 430 5805 of kijk op: www.dierenkliniekenschede.nl

Open dag Eshuis Hoveniers

ALMELO - Eshuis Hoveniers in Almelo viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Om dit passend te vieren organiseert het bedrijf een gezellige open dag, met activiteiten voor jong en oud.

Samen met het team van Eshuis Hoveniers staan er ook verschillende leveranciers en standhouders klaar om al uw vragen op tuingebied te beantwoorden. Ook is het mogelijk om een gratis schetsadvies te laten maken of deel te nemen aan één van de workshops.

Schetsadvies
Een drietal tuinontwerpers zijn aanwezig om een tuinschets voor u te maken. "Zij gaan met u in gesprek en zullen dat vertalen in een ruwe handmatige schets. Wilt u een idee voor uw tuin of heeft u wel een idee, maar weet niet hoe dit in de tuin toe te passen? Onze ervaren tuinontwerpers helpen u graag." vertelt Jacco Wisman, eigenaar van Eshuis Hoveniers. "Omdat de tijd en het aantal ontwerpers beperkt is, vragen we aan de bezoekers om zich hiervoor aan te melden via onze website", vervolgt Jacco.

Programma
"We hebben een aantal leveranciers en bedrijven waar wij mee samenwerken bereid gevonden deel te nemen aan deze dag. Hierdoor is er een compleet aanbod op het gebied van tuin ontstaan." vertelt Jacco. Naast alle informatie is het ook mogelijk om zelf iets te doen. Er zullen workshops gedurende de dag gegeven worden waaraan deelgenomen kan worden. Jacco vervolgt "Het wordt een bijzondere dag, een eeuw Eshuis Hoveniers! We zijn enorm trost dat we dit heugelijke feit mogen vieren. En we kunnen dit vieren door het vertrouwen door de jaren heen van onze klanten en niet te vergeten door ons professionele team van hoveniers. Zij staan iedere dag, met passie voor groen, voor onze klanten klaar, zonder hen stonden wij hier nu niet. Daar ben ik hen dan ook
dankbaar voor.

Kom en geniet!
Eshuis Hoveniers vindt het fijn om u te ontmoeten deze dag! U bent van harte welkom zaterdag 28 september van 10.00 tot 17.00 uur, Aadijk 29 te Almelo. Kijk op de website, eshuishoveniers.nl, voor het volledige programma van de open dag. Geniet samen met hen van de open dag. U heeft volop de mogelijkheid om inspiratie op te doen en informatie te krijgen over diverse producten. Een hapje en drankje staan klaar!

Xsensible bij Orrsing

HAAKSBERGEN - Bij Orrsing Schoenmode weten wij dat elke voet uniek is. En bij elke voet hoort een persoon met een eigen stijl en smaak. Juist voor die persoon, die het allerbeste wil voor zijn / haar voeten, verkopen wij schoenen die vakmanschap, comfort en stijl uitstralen.

Deze keer het merk Xsensible ze voelen aan als een tweede huid, zijn verkrijgbaar in verschillende wijdtematen en hebben een uitneembaar voetbed. Uiteraard zijn ze ook geschikt voor mensen met 'moeilijke' of gevoelige voeten. Want dat is ons doel, de meest comfortabele schoenen van de wereld ook in Haaksbergen te verkopen, aan die klanten die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Uniek balanspunt
Hoe kunnen we het voor u nóg comfortabeler maken? Het antwoord op deze vraag vonden we dus in het merk Xsensible dat nu ook in verschillende zool types verkrijgbaar is. De Japanse uitvinder Tetsuya Nosaka zag als eerste dat het oeroude Japanse sandaalconcept vertaald kon worden naar een moderne schoen. Samen met hem ontwikkelde Max Krol de Xsensible Stretchwalker: een stijlvolle schoen met een uniek balanspunt in het midden van de zool, dit balanspunt zorgt voor optimale balans en een evenwichtige, gezonde lichaamshouding. Al deze schoenen zijn voorzien van Xsensible Inside®, een unieke stretchleer technologie die ze zelf hebben ontwikkeld en die wereldwijd heeft gezorgd voor een revolutie in de schoenenbranche.

Probeer ze
Vele dames en heren gingen u al voor door het dragen van deze schoenen, kom ze eens proberen in de winkel en maak een keuze in model en kleur en zool types. Wij zien u dan graag voor een passessie aan de Spoorstraat 19 in Haaksbergen. Kijk op Facebook voor het filmpje over het stretchleer; erg interessant en bij volgen en delen maak u kans op een paar gratis Xsensible Stretchwalker naar keuze.

Expositie fotogalerie

ENSCHEDE - Fotogalerie Objektief heeft met de voorstelling Theatre of (Dis)Comfort and Growth een aantal momentopnames uit het leven van fotograaf Metin Yirtici in beeld.

Voor dit persoonlijke project heeft hij een jaar en drie maanden zijn haar en baard laten groeien. Alle foto's die je terug ziet zijn op 1 dag gemaakt en er zijn 20 vrijwilligers bij het project betrokken. De fotogalerie aan de Walstraat 33 heeft deze expositie nog tot 23 september om te bezichtigen, de toegang is gratis.

Jubileum OKE Koor

ENSCHEDE - Het Overdag Koor Enschede viert op 14 september met een concert in de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat haar jubileum.

Het koor is in 2009 opgericht door de toenmalige dirigente Henriëtte Eikenaar. Het tienjarig bestaan vieren ze nu dus met een concert op 14 september tussen 19.30 en 22.00 uur. De toegang is gratis, meer informatie is te lezen op www.overdagkoorenschede.nl.

Ruime keuze Sjors Sportief & Creatief

ENSCHEDE - Ruim 80 sport- en cultuuraanbieders doen dit schooljaar mee met Sjors Sportief & Creatief. Met Sjors Sportief & Creatief kunnen kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige manier kennismaken met sport- en cultuuraanbieders in de gemeente Enschede.

Voor de 80 deelnemende organisaties biedt dit project de mogelijkheid om zich te presenteren aan potentiële nieuwe jeugdleden. De 80 verenigingen die meedoen hebben samen bijna 600 activiteiten waar kinderen gratis aan mee kunnen doen. Ze hoeven nog niet te beslissen of ze lid willen worden maar kunnen het hele schooljaar door diverse sport- en cultuuractiviteiten proberen. Het boekje van Sjors Sportief & Creatief wordt in de week van 7 oktober uitgedeeld op de basisscholen. Vanaf dat moment kunnen kinderen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten. Deze aanpak van sportstimulering blijkt goed te werken.

Kinderkledingbeurs Dorpshuis Lonneker

LONNEKER - In het Dorpshuis in Lonneker is zaterdag 14 september de mogelijkheid mooie tweedehands kinderkleding op de kop te tikken.

De tweedehands (najaar en winter) kinderkledingbeurs in het Dorpshuis, Dorpsstraat 98 te Lonneker is tussen 14.00 en 15.30 geopend.

ELLEN Stoffen: Modetrends herfst-winter 2019-2020

HENGELO - De vakanties zijn weer voorbij en na een heerlijke warme zomer liggen bij ons alle herfst-winter stoffen alweer in de winkel. Wat wordt het deze winter, wat zijn de kleuren en welke trends zijn er?

Deze winter zijn opvallende heldere modekleuren het meest in het oog springend, maar er is ook een tegengestelde trend met diepe en harmonieuze kleuren. Eén van de nieuwe trends is om verschilde kleuren en motieven te combineren en deze dan verticaal te verwerken in bijvoorbeeld een jurk met een okerkleurig stof aan de ene kant en wijnrood met strepen aan de andere. Een harmonieuze combinatie van energieke en klassieke neutrale kleuren.

Verschillende stoffen

De stoffen lopen uiteen van een grove rib, fluweel, borg, satijn, punty, viscose, crêpe, tricots in diverse soorten, mantel stoffen met een wollig laagje tot aan een bouclé. Deze zijn er in diverse samenstellingen en prints, zoals strepen, dieren, bloemen, Hermès-dessin, Prince de Galles en vele andere ruitdessins. Ideeën genoeg om eindeloos te combineren tot een mooie herfst-winter outfit.

Voor iedereen

Met onze stoffen collectie slaat u de spreekwoordelijke (stoffen)plank nooit mis. Voor iedereen hebben we wel iets te combineren, van lieve, ingetogen, uitgesproken tot aan modieuze designs voor jong en oud. Kom langs in onze winkel aan de Bandoengstaat 50 te Hengelo.

Theaterseizoen Verborgen Theater weer van start

BOEKELO - Het theaterseizoen van het Verborgen Theater is weer van start gegaan.

Het lukt Peter Mense ieder jaar weer om een keur van cabaretiers en comedians en spreekstalmeesters naar het zoutdorp Boekelo te halen. Afgelopen zaterdag was het zo ver: theaterseizoen 2019 – 2020 werd geopend en het Verborgen Theater was voor het publiek niet meer verborgen. Een volle bak, sfeer, gezelligheid en met mooie pauze acts van Hans Boom, Uppy Eppink en mijn Bornse favoriet Toon Faulhaber. Zij vulden op muzikale wijze de pauzes tussen de vier optredens. Vier optredens van ieder 20 minuten, waaruit het publiek een keuze kon maken uit maar liefst 8 optredens. In de Zouttoren (Nicolien Weghorst), in de treinwagon (Odette van der Molen), in de Foyer (Ronald Smink), Bloemenhuis Thuys (Jacob Spoelstra), de kapsalon (Kristel Zweers), Reisbureau No Sun (Jeroen Leenders), Huyskamer (Teun van den Elzen) en in de Huifkar (Gerrie Smits). Inspiratiebron en de creatieve geest van Peter Mense straalde over van de artiesten naar ons, het publiek. Hij is het die een klein zoutdorp kan laten leven. En dat maar liefst 13 keer per jaar. Het publiek heeft kostelijk genoten van 8 cabaretiers, comedians en muziekanten. Een compliment is dan ook op zijn plaats voor de artiesten maar ook naar de gastheer Peter Mense. Bijzonder was ook de uitreiking van de "Verborgen Bokaal" van het seizoen 2019, deze ging naar BBB Bas Birker Belgie.

Foto en tekst Martin Meijerink. Foto: Peter Mense reikte de Verborgen Bokaal uit aan Bas Birker.

Opening Ontmoetingspark Enschede Zuid

GuidoBogertFotografie

ENSCHEDE - Victoria ‘28 is nu bijna een jaar lid van Coöperatie Ontmoetingscluster Enschede en dat is goed zichtbaar geworden. Martijn Koop ging aan de slag als Ontmoetingsclustermanager en het project Thuis@Enschede Zuid startte op 1 april, in navolging op Ontmoetingspark Rigtersbleek. Bovendien start in september de Entreeopleiding in samenwerking met ROC van Twente.

Een nieuw seizoen is aangebroken en een mooi moment om Ontmoetingspark Enschede Zuid feestelijk te openen! Dit gebeurt samen met de wijk op 20 september. Ontmoetingsclustermanager Martijn Koop zorgt, samen met Gracia van der Boon, eventmanager van Ontmoetingsclusters Enschede, voor een mooi programma op het Ontmoetingspark. Basisscholen, leden, Thuis@Enschede Zuid en wijkorganisaties worden hier nauw bij betrokken.

Ontmoetingslunch

De middag wordt afgetrapt met een Ontmoetingslunch. Alle organisaties en instellingen die zich inzetten voor de inwoners van de wijk kunnen zich hiervoor aanmelden. Onderwijs, gemeente, sport, zorg en andere maatschappelijke partijen worden bijgepraat over de ontwikkelingen en toekomstplannen op het Ontmoetingspark. Bovendien is het een ideale gelegenheid voor alle aanwezigen om kennis met elkaar te maken.
De Ontmoetingslunch is tussen 12.00 en 14.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl o.v.v. Lunch. De kosten bedragen € 7,50 per persoon (inclusief luxe broodjes en consumpties).

Sporten & bewegen

Na de lunch is het Ontmoetingspark ‘the place to be’ voor de kinderen uit de wijk. De pannakooi van Univé en een springkussen staan er van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast verzorgen Keepers University en AWA Outdoor een training.
Van 15.00 tot 16.00 uur kunnen keepers, na aanmelding, gratis deelnemen aan een clinic. Stuur een e-mail naar ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl o.v.v. Clinic om aan te melden.
AWA Outdoor zorgt voor een leuke en uitdagen zeskamp op de velden van Victoria ’28! Een sportieve zeskamp waar je van 16.00 tot 17.30 uur gratis aan deel kunt nemen.

Univé

Sinds kort hangen de vlaggen van Univé, partner van Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, ook op het Ontmoetingspark. Univé Oost organiseert op vrijdag 20 september een dag die in het teken staat van verkeersveiligheid. In samenwerking met Ontmoetingsclusters Enschede wordt aan de gehele dag invulling gegeven. Ook de winkels van Univé in Groenlo, Markelo en Doetinchem worden betrokken. Ben jij veilig in het verkeer? Je ontdekt het tijdens de spellen en activiteiten deze middag die Univé organiseert op het Ontmoetingspark!


Column: Macht

Ze krijgen steeds meer macht: verzekeraars. Ik heb het er al vaker over gehad, maar ik word er met mijn werk dan ook dagelijks mee geconfronteerd. En u krijgt natuurlijk ook regelmatig te maken met premieverhogingen terwijl de dekking steeds minder wordt.

Vanochtend las ik: de premie van de zorgverzekering gaat volgend jaar weer omhoog. Haagse bronnen melden dat we € 37,00 op jaarbasis meer gaan betalen, maar dat het niet aan het kabinet is om deze verhoging te bepalen, maar aan de zorgverzekeraars zelf. Die komen in de herfst met hun verhoging op de proppen. De macht ligt derhalve bij de (zorg)verzekeraars.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft opnieuw alarm geslagen voor de sociale advocatuur. De deken heeft onlangs weer een brandbrief naar minister Dekker gestuurd. Er moet 25-30 miljoen euro extra per jaar worden uitgetrokken voor de sociale advocatuur, wil men als rechtzoekende nog op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand bij kunnen worden gestaan.

Veel sociale advocaten zijn ondertussen gestopt met hun werkzaamheden, velen zullen hen nog volgen. Het kan gewoonweg niet meer uit om uitgebreide procedures op basis van een 'toevoeging' te doen, nadat dit systeem de afgelopen jaren volledig is uitgekleed. Dekker heeft zich vorig jaar al eens positief uitgelaten over de commerciële rechtsbijstand (hij kreeg daarbij de -sociale- advocatuur over zich heen).

De premie van rechtsbijstandverzekeraars zal omhoog gaan (en voor velen onbetaalbaar worden), de dekking is nu al bedroevend en zal alleen maar minder worden. Ook zijn de online af te sluiten WAM-verzekeringen als paddestoelen uit de grond geschoten, de afgelopen jaren. Waar verzekerden eerder nog dachten: dat is lekker gemakkelijk, komt men er nu toch achter dat in de kleine lettertjes staat wat er allemaal niet onder de dekking valt. En dat is een hoop, kan ik u vertellen. Verzekeraars krijgen steeds meer macht en daar worden maar een paar mensen beter van. En dat zijn niet u en ik.

RP Advocatuur
Corina van Assen is mede-eigenaar van RP Advocatuur in Enschede. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en letselschade. Daarnaast is zij werkzaam als tekstschrijver. Voor Hart van Enschede verzorgt zij de maandelijkse column Vrijspraak.

FCT Vrouwen - Sankt Pölten

ENSCHEDE - Woensdag 25 september speelt FC Twente Vrouwen in De Grolsch Veste de UEFA Women's Champions League wedstrijd tegen Sankt Pölten, aftrap 19.00 uur.

Nadat komende week de heenwedstrijd in Oostenrijk wordt gespeeld, wordt er in De Grolsch Veste gestreden voor een plek bij de laatste 16 van dit Europese toernooi. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 5,-.

Kaarten
De verkoop verloopt (via kaartverkoop.fctwente.nl) of op werkdagen bij de receptie van De Grolsch Veste (09.00 tot 17.00 uur). Voor deze wedstrijd heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. Seizoenkaarthouders van FC Twente Vrouwen en seizoenkaart- en Premium Seat-houders van FC Twente hebben korting ten opzichte van niet seizoenkaarthouders. Allereerst worden alleen de vakken op de Diekmantribune opengesteld, wanneer deze vakken uitverkocht zijn wordt de rest van het stadion vak voor vak opengesteld.

Wissink's Möl in Usselo geopend

USSELO - Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag en laat ook Wissink's Möl haar wieken draaien.

De molen, ook wel stenderkast genoemd, dateert uit 1802 en is een van de oudste houten korenmolens van ons land. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers onder leiding van een gids de molen beklimmen en bezichtigen. Rondom de nostalgische molenschuur tonen verschillende standhouders hun ambacht.

Ambachten
Er zijn demonstraties van een klompenmaker, mandenvlechter en touwslager maar ook kwekerij La Francaise verkoopt haar heerlijke bosbessenproducten. Vindt u het leuk om uw eigen appeloogst door een mobiele appelpers te laten verwerken tot heerlijke pure appelsap? Neem dan uw appels mee (minimaal 75 kilo) en bekijk dit bijzondere persproces van dichtbij. Wissink's Möl nodigt u graag uit voor een kop koffie en overheerlijke pannenkoeken!

Concert Big Band Exposure

HAAKSBERGEN - Big Band Exposure bestaat 35 jaar! Uitstekende reden voor een feestelijk terrasconcert op zondag 15 september.

Het orkest bestaat uit enthousiaste, ervaren muzikanten, gedreven amateurs en conservatoriumstudenten. Onder leiding van dirigent en trompettist Ywo Lamonaca zorgen zij altijd voor spetterende optredens. Exposure heeft al meerdere prijzen ontvangen. Het repertoire bestaat uit swingende bigband jazz, blues, funk en Latin. Hun eigen "Frank Sinatra", zanger Martin ter Haar, is ook van de partij.
Tijd en locatie: 15.00 uur, Restaurant Hotel Bij De Watermölle, Watermolenweg 3. (Bij slecht weer: verplaatsing naar 22 september.)

Markt in het Bos

BOEKELO - Zondag 22 september is van 10.00 tot 17.00 uur de gezellige Markt in het Bos in Boekelo.

Deze markt zal gehouden worden op het terrein van Resort Hotel Bad Boekelo aan de Oude Deldenerweg 203, 7548 PM, in Boekelo. De Markt in het Bos wordt al sinds 2004 enkele keren per jaar gehouden. Een prachtige locatie aan de achterzijde van het hotel, rond de vijver, bij de terrassen en onder de kolossale bomen. Er staan tientallen kramen met zowel nieuwe als gebruikte producten en restanten. Particulieren kunnen ook hun oude spullen verkopen. Het hapje en drankje wordt verzorgd door de mensen van Hotel Bad Boekelo.

Kom ook!

Hotel Bad Boekelo is goed bereikbaar met de auto, maar met de fiets door de bossen er naar toe is natuurlijk helemaal geweldig. De toegang tot de markt en het parkeren is gratis! Er zijn nog een aantal plaatsen/kramen beschikbaar: info@rezimarkten.nl of Tel: 06 26 222 593.

Nieuw seizoen Filosofiecafé

ENSCHEDE - 15 september is de start van Filosofiecafé Twente bij Muziekcafé Metropool.

Denker des Vaderlands Daan Rovers bespreekt hoe technologische ontwikkelingen de burgers van de toekomst beïnvloeden. Hoe moeten ouders en maatschappij kinderen voorbereiden? De lezing is gebaseerd op haar essay "Mensen maken. Opvoeden in een tijd waarin niets meer zeker is." Tickets: www.filosofiecaftwente.nl of bij de zaal (Willem Wilminkplein 2). Tijd: 14.00-16.00, 13.30 zaal open.

Bewoners 't Kempke geïnformeerd over sloop van woningen

HAAKSBERGEN - Bestaande bouw is niet altijd geschikt om te renoveren wanneer niet alleen naar de korte, maar ook naar de lange termijn wordt gekeken. Dat is precies wat er speelt in 't Kempke.

De huidige woningen zijn toe aan een renovatie en daarbij wordt ook gekeken naar verduurzamen. Echter zijn de kosten in dit geval zo hoog dat Domijn heeft besloten om niet te gaan renoveren, maar te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

Informatieavond

De bewoners van 't Kempke zijn onlangs in Het Bakkershuis bijgepraat over de sloop van hun woning. Renovatie van de 96 woningen is te kostbaar en levert niet het (energiezuinige) resultaat op waar woningen aan moeten voldoen in de nabije toekomst. Daarom worden de woningen vanaf 2021 gefaseerd gesloopt en bouwt de corporatie ongeveer 40 sociale huurwoningen terug.
Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: "Een ruime en groene omgeving; dat is wat je ziet als je over een paar jaar door 't Kempke loopt. Met huizen die klaar zijn voor een duurzame toekomst. Een plek waar veel mensen zich thuis voelen!". Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen heeft Domijn na een zorgvuldige afweging gemaakt. Fransen: "We hebben niet alleen gekeken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het landelijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. De bouw van de 40 duurzame sociale huurwoningen in 't Kempke is weer een mooie stap in die richting."

Nieuwe plannen

De sloop van de huidige 96 woningen gebeurt niet in één keer. Domijn pakt dit in drie fases aan, waarvan het eerste deel in het eerste kwartaal van 2021 wordt gesloopt. Er komen ongeveer 40 appartementen en beneden-/bovenwoningen terug, bestemd voor de sociale verhuur. Het ontwerp is nog niet definitief; Domijn werkt dit de komende tijd verder uit. De overige grond wordt verkocht voor het realiseren van een aantal koopwoningen. Wie deze partij wordt, is nog niet bekend.

Samen

Bart Jan Elders, medewerker Vastgoedsturing bij Domijn: "De plannen voor de 40 nieuwe sociale huurwoningen op 't Kempke hebben we in samenwerking met de gemeente en de Lourdeskerk gemaakt. Bij het ontwikkelen ervan hebben we, naast het duurzame aspect, ook gekeken naar het aantal inwoners in Haaksbergen. Dit aantal daalt in de komende jaren. Dit is iets waar we rekening mee houden als het gaat om het bouwen van woningen. Daarnaast stelt de gemeente eisen bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen. Bijvoorbeeld de ruimte die er moet zijn voor het bergen van water."

Tijd

De aankondiging van de sloop die begin 2021 start, betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geeft de corporatie hen de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. Domijn helpt haar huurders hierbij zo goed mogelijk. Zo krijgen zij voorrang op de nieuwbouwwoningen en andere huurwoningen van Domijn. Ook wordt er voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin verschillende zaken geregeld zijn zoals een verhuiskostenvergoeding. De corporatie wil haar huurders hiermee zorgen uit handen nemen. Medewerkers van Domijn bezoeken de komende weken alle huurders om in alle rust individuele vragen te beantwoorden.

Stop met roken in Stoptober

TWENTE - De GGD Twente, Tactus en andere gezondheidsorganisaties willen het roken in Twente nog verder terugdringen. Oktober staat daarom weer in het teken van Stoptober.

Op dit moment roken nog zo'n 97.000 volwassen Twentenaren. Roken brengt concrete gezondheidsschade en risico's met zich mee, zowel voor de roker als zijn of haar omgeving. De overheid is daarom ook bezig met een actief ontmoedigingsbeleid. Hierbij ligt de nadruk zowel op het voorkomen dat jongeren gaan roken, maar ook het ontmoedigen van oudere rokers. Zo is er nieuwe wetgeving in de maak waarbij supermarkten en tabakswinkels hun rookwaren uit het zicht moeten leggen. Verder wil ook ProRail de Nederlandse stations geheel rookvrij maken. Verdere verhogingen van accijnzen en andere ontmoedigingsmaatregelen moeten roken uiteindelijk geheel uitbannen. Dit beleid heeft ook in Twente al een positief effect gehad op de hoeveelheid rokers en de meningen over roken in het algemeen. De ambitie is om in 2040 een geheel rookvrije generatie te krijgen. Kinderen en jongeren die anderen zien roken lopen een groter risico om zelf te gaan roken. Daarnaast is meeroken of passief roken net zo slecht voor de gezondheid als zelf roken, aldus de GGD.

Verschillen
De GGD Twente concludeerde eerder al dat er binnen Twente grote verschillen zijn over het roken. Dit varieert van gemeente tot gemeente, maar ook bevolkingsfactoren dragen hier aan bij. Zo zijn rokers statisch vaker laagopgeleid; jongeren op het VMBO roken bijvoorbeeld al vaker dan jongeren op het VWO. Ook volwassenen met een lagere sociaal-economische status steken vaker een sigaret op dan volwassenen met een hogere sociaal-economische status. Uit Twents gezondheidsonderzoek blijkt dat roken een belangrijke indicator is van andere leefstijlkeuzes. Zo is 17 procent van de rokers ook overmatig drinker tegenover 6 procent van de niet-rokers. Rokers voelen zich daarnaast vaker eenzaam (45 procent van rokers tegenover 39 procent van niet-rokers).

Steun om te stoppen
In oktober is er veel aandacht om ook bestaande rokers te helpen om te stoppen. Zo geven ook de GGD Twente en de landelijke website www.stoptober.nl adviezen die hierbij helpen. Zo zijn er nicotinevervangers zoals kauwgom wat kan helpen om de ontwenningsverschijnselen langzaam af te bouwen. Verder is stoppen met roken vooral een kwestie van wilskracht en het doorbreken van je eigen gewoontes. Stoppers kunnen onder meer een digitaal steuntje in de rug krijgen met de speciale Stoptober-app.

De middag van hun leven

Foto: ALEX VAN LEEUWEN

TWENTE - Zaterdag 7 september stond bij velen rood omcirkelt in de agenda, omdat op deze dag Happy Car Kids plaats vond. Happy Car Kids is een evenement waarbij groepen die het niet altijd even makkelijk hebben een dag in zonnetje worden gezet.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die een familielid hebben met een beperking, stoornis, ziekte of verslaving. Om deze kinderen een gezellige middag en een luisterend oor te bieden, organiseert SIZ Twente voor kinderen uit de regio Twente meerdere ontspanningsactiviteiten per jaar. Waarbij nu, voor het derde jaar op rij, Happy Car Kids op het programma stond.

Geweldige middag

Dit jaar hebben maar liefst 50 jonge mantelzorgers en 50 coureurs er een geweldige middag van gemaakt. Iedere jonge mantelzorger mocht plaatsnemen in een gave auto waarmee een rondrit gemaakt werd door het mooie Twente. Een Porsche, Mercedes, een rallyauto, de gaafste oldtimers en zelfs een Ferrari reden allemaal mee om de kinderen een mooie dag te bezorgen. Het werd een geweldige dag, waarbij alle jonge mantelzorgers glunderden van oor tot oor. Alle lof voor de organisatie van Happy Car Kids, daarbij speciale dank naar Edith Walhof en alle vrijwilligers die dit geweldige evenement mogelijk gemaakt hebben.

Ondersteuning

Wist u dat 1 op de 6 kinderen en jongeren opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid? SIZ Twente biedt ondersteuning aan jonge mantelzorgers uit de regio Twente zodat zij kind kunnen zijn en blijven, ongeacht de thuissituatie. Naast maandelijkse ontspanningsactiviteiten biedt de organisatie ook het ervaringsmaatjesproject en verschillende cursussen voor jonge mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op https://www.siztwente.nl/jonge-mantelzorgers/

Motortoerrit en BBQ op zondag 22 september

ENSCHEDE - Ook dit jaar houdt Motorservice Edgar Stijner een motortoerrit met aansluitend een gezellige barbecue. Deze rit wordt gehouden op zondag 22 september en gaat van start bij het bedrijfspand van Motorservice Edgar Stijner aan de Hendrik ter Kuilestraat 165 in Enschede.

Jarenlang is de motortoerrit al een enorm succes. Ook nu hebben zich de eerste deelnemers al aangemeld. In totaal kunnen 150 motorrijders zich opgeven tot 20 september aan de balie bij Motorservice Edgar Stijner. Wees er op tijd bij, want vol is vol! Wie van het fraaie Twentse en Duitse landschap houdt, mag deze motortoerrit niet missen. De rit start vanaf 10.00 uur en is ongeveer 250 kilometer lang.

Mooie tocht
De tocht voert de deelnemers over de fraaie wegen en er is volop tijd om te genieten van de uitgestrekte landerijen en bossen. De motortoerrit wordt afgesloten met een barbecue. Voor deelnemen aan deze barbecue wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van slechts € 12,50 per persoon. Opgeven hiervoor is wel noodzakelijk!

Kom langs
Wilt u meer informatie over de toerrit en BBQ, kom dan naar de showroom van Motorservice Edgar Stijner aan de Hendrik ter Kuilestraat 165 in Enschede of surf naar www.motorservice-stijner.nl.

Proktovar helpt met rug- en gewrichtsklachten

HENGELO - Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van nek- en rugklachten volgens het RIVM. Daarnaast kampen steeds meer mensen met gewrichtsproblemen. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven, maar zijn vaak goed te behandelen door het verbeteren van de houding. Een positieve bijsturing zonder zware pijnstillers of chirurgische ingrepen is goed mogelijk.

Piet van Loon is als orthopedisch specialist werkzaam voor Polikliniek Proktovar. Naast zijn werk als orthopedisch chirurg is hij ook mede-oprichter van Houding Netwerk Nederland. Bij Polikliniek Proktovar draagt hij met uitgebreid lichamelijk onderzoek zorg voor diagnose, triage en geeft richting aan de behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Helaas komen nek-, rug- en gewrichtsklachten ook steeds meer voor bij relatief jonge mensen. Een gebrek aan aandacht voor de houding thuis en in het onderwijs noemt Van Loon als één van de oorzaken. Hij probeert hier door middel van voorlichting verandering in te brengen.

Goede houding
Het behandelen van dit soort klachten komt vaak terug op de basis: mensen hebben een verkeerde houding aangeleerd. Zo kan een lage rugpijn veroorzaakt worden door een verkeerde houding achter het bureau, maar ook andere klachten zoals de 'tablet-nek' zijn terug te voeren op een aangeleerde, verkeerde houding. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun verkeerde houding; het is iets dat al als kind ontstaat. Behandeling van dit soort klachten bij Polikliniek Proktovar is primair gericht op goede uitleg, leefstijl adviezen (verander je zitpatroon), het verbeteren van de houding, in samenwerking met onder meer fysiotherapeuten in de regio. Ook de effectieve correctiebrace, door van Loon ontwikkeld voor ernstiger verkromming, wordt bij Proktovar ingezet. Zo komt men tot een duurzame oplossing van klachten zonder pijnstillers of zware chirurgische ingrepen.

Beter inzicht
"Door onder meer de unieke Formetric Scan geven we mensen een beter inzicht in hun houding en de oorzaken van hun klachten. Zo kan men precies zien hoe hun rug eruit zien en waar ze last door kregen. Bijvoorbeeld wanneer wervels in de lage rug juist een bolling boven in de rug moeten compenseren. Dit geeft een beter inzicht dan bijvoorbeeld alleen röntgenfoto's", legt Van Loon uit. Door de patiënt een beter inzicht te geven kan een behandeling doeltreffender uitgevoerd worden. Het hele lichaam staat immers met elkaar in verbinding en bepaalde klachten zoals rugpijn kunnen juist veroorzaakt worden door andere delen in het lichaam, zoals de spieren in de bovenbenen. Met heel gerichte oefeningen voor thuis om de slechte houding en de stijfheid aan te pakken, kunnen de gevolgklachten sterk verminderd of zelfs opgelost worden.

Gewrichtsklachten
Polikliniek Proktovar behandelt ook gewrichtsklachten met als doel om de pijn af te laten nemen en kwaliteit van leven te verbeteren. Zo kan zogeheten neuraaltherapie helpen bij het langdurig bestrijden van pijn in gewrichten wanneer het gaat om zwaardere, chronische pijnklachten, waar ruimtegebrek in de rug voor de zenuwen de hoofdrol speelt.. Zo krijgt men vaak weer een stuk functionaliteit terug. Dat is ons doel: Zonder pijn meer kunnen!

Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar ontvangt u graag voor een consult over uw specifieke klachten. Naast de diagnose en behandeling van rug- en gewrichtsklachten specialiseren zij ook in de snelle diagnose en behandeling van onder meer darmklachten, aambeien en spataderen. Neem voor meer informatie contact op via: 074 376 44 08. Kijk ook op: www.proktovar.nl

Langer thuis wonen met dementie

ENSCHEDE - In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste vorm is. Bij deze hersenaandoening raakt de patiënt langzaam steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Gelukkig kunnen de meeste mensen met dementie thuis blijven wonen.

Voor hun partners en kinderen is de zorg vaak een zware last, vooral omdat het gedrag van de patiënt verandert. Uit recent onderzoek van het VUmc blijkt bijvoorbeeld dat veertig procent van mantelzorgers voor mensen met dementie kampen met symptomen van ernstige depressie. Als mantelzorger heb je ook het gevoel dat je langzaam je partner, vader of moeder verliest. Veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Daardoor kunnen zij hun partner, vader of moeder met dementie niet altijd de aandacht geven die nodig is om onveilige situaties te voorkomen.

Thuis blijven wonen
Desondanks is thuis blijven wonen voor ouderen met dementie vaak de prettigste situatie. Dit is ook wat Marco Elferink, directeur van Home Instead Thuisservice Enschede dagelijks ervaart: "De meest voorkomende vraag die ik krijg is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mijn vader en/of moeder verantwoord thuis blijven wonen? Welke mogelijkheden zijn er?". Thuis is bekend en vertrouwd. Bij dementie beginnen de herinneringen te vervagen en dan biedt juist de thuissituatie herkenning en geborgenheid.

Praktische oplossingen
Volgens Marco Elferink bestaan er alledaagse en praktische oplossingen die het mogelijk maken thuis een veilige omgeving te scheppen. Oplossingen voor mantelzorgers om respectvol met moeilijk gedrag om te gaan en mensen met dementie actief te houden door hen te betrekken bij alledaagse activiteiten. Mantelzorgers kunnen hun zware taak bijvoorbeeld verlichten door eenvoudige gedragstechnieken toe te passen en te werken met een levensboek.

CAREGivers
Daarnaast zorgt de inzet van speciaal in de omgang met dementie opgeleide CAREGivers voor rust en vertrouwen. Ook omdat Home Instead altijd werkt met vaste gezichten wordt er een persoonlijke band opgebouwd die helpt bij het terugvinden van dagelijks ritme en plezier. Wat hierin ook helpt is dat de CAREGiver altijd wordt geselecteerd op basis van de interesses, voorkeur en levensverhaal van de oudere. Ook de tijdstippen dat de CAREGiver langskomt, worden bepaald in overleg met de oudere. Alles om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het gewenste levensritme.

Meer informatie
Mantelzorgers die meer informatie willen, of advies, kunnen contact opnemen met Home Instead Thuisservice Enschede, T: 053-3030122 of via info.enschede@homeinstead.nl.


Weer voluit lachen, praten en eten!

ENSCHEDE - Iedereen wil graag een mooie glimlach en daarvoor is een goed en gaaf gebit onontbeerlijk. Dat geldt uiteraard ook voor een kunstgebit. Het is dus erg vervelend als daar een probleem mee is, zoals een scheurtje of een loszittende tand. De deskundigen van kunstgebittenspecialist Prothetico begrijpen dat maar al te goed. Dat is dan ook de reden waarom zij bij dit soort problemen een supersnelle service zo belangrijk vinden. Vandaar het motto: 'Klaar terwijl u wacht'.

'Wij begrijpen heel goed dat een klein scheurtje of een missende tand in een kunstgebit erg vervelend is voor mensen die daarmee rondlopen en dat zij dus zo snel mogelijk geholpen willen worden', zegt Carlo Hommel van Prothetico. 'Daarom zorgen wij er voor dat onze wachttijden erg kort zijn. Bij een noodgeval kan een patiënt gewoon langs komen en dan wordt de reparatie direct uitgevoerd. Dat is een van onze serviceaspecten die wij zeer belangrijk vinden.' Service staat bij Prothetico dus hoog in het vaandel. Dat uit zich ook in een andere vorm van dienstverlening, die uniek is: tandtechniek aan huis. 'Die service is ideaal voor mensen die slecht ter been zijn of om wat voor reden dan ook het huis niet uit kunnen', aldus Hommel. Deze service betekent dat mensen nog maar één keer naar de praktijk aan de Marssteden 90 in Enschede hoeven te komen. 'Dat intakegesprek vindt plaats met de tandarts en bij dat eerste gesprek ben ik ook aanwezig. Wij vinden dat belangrijk, want het betekent dat ik beter rekening kan houden met de wensen van de patiënt wanneer ik met een kunstgebit aan het werk ga.' Na het eerste intakegesprek kan de rest van het proces, zoals de modellen- en de pasfase, aan huis worden afgewerkt.

Service aan huis
Een extra voordeel van de tandtechniek-aan-huis-service is, dat de patiënten ook voor reparaties het huis niet meer uit hoeven. Dit is wel zo fijn wanneer je druk of even wat minder mobiel bent. Een loszittend kunstgebit is erg lastig. De kans is groot dat het slinken van het kaakbot hiervan de oorzaak is, want een kunstgebit heeft dan niet genoeg houvast meer. Prothetico biedt hiervoor de oplossing in de vorm van het klikgebit. Hoe werkt zo'n klikgebit? 'Onze gespecialiseerde tandarts brengt implantaten aan; je zou die een soort kunstwortels kunnen noemen. Die zorgen ervoor dat het kunstgebit kan worden vastgeklikt aan de kaak, vandaar de term 'klikgebit'. Het resultaat is nooit meer een loszittend of pijnlijk gebit en dus met een gerust hart voluit lachen, praten en eten. Prothetico is een specialist met alle kennis onder één dak. Prothetico heeft een eigen tandarts-implantoloog en tandtechnici en werkt met de nieuwste technieken en hoogwaardige materialen.

13 / 20

Laat uw verlichting gratis controleren bij Auto Kuilder

ENSCHEDE - We gaan straks weer naar de donkere dagen. Goed zien én gezien worden zijn belangrijk voor uw veiligheid op de weg. Om te garanderen dat u dit najaar veilig op pad gaat, biedt Auto Kuilder u een gratis verlichtingscontrole aan.

Er zijn nog te veel auto's die rondrijden met slecht afgestelde verlichting. Dit kan onder meer ontstaan wanneer mensen zelf aan de slag gaan om kapotte lampjes te vervangen. Wanneer een lampje een fractie scheef in de houder zit, kan de lichtbundel te hoog of te laag komen te staan. Dit zorgt voor een slechter zicht op de weg of juist het verblinden van een tegenligger. Dit wilt u natuurlijk graag voorkomen.

Niet altijd gemakkelijk
Het is lang niet bij alle auto's even gemakkelijk om zelf een lampje te vervangen. Zo zijn sommige automodellen zo in elkaar gezet dat een garagebedrijf de bumper moet verwijderen om toegang te krijgen tot de koplampunits. Zelf aan de slag gaan is dan ook niet altijd verstandig; zeker omdat het resultaat ook goed en veilig moet zijn. Auto Kuilder kan dankzij de jarenlange ervaring en goed uitgeruste werkplaats eenvoudig uw lampen vervangen wanneer dit nodig is. In de meeste gevallen is het vervangen van een lampje gratis, maar niet altijd. Dit hangt af van de complexiteit van de klus bij uw specifieke voertuig.

Maak een afspraak
Maak nu een afspraak bij Auto Kuilder voor de gratis verlichtingscontrole. Zo gaat u veilig de donkere dagen in. Auto Kuilder is gevestigd aan de Midzomerweg 22 in Enschede. Bel met 053-432 10 50 of kijk op: www.autokuilder.nl

Suzuki Ignis nu standaard als Smart Hybrid

TWENTE - Suzuki heeft de Ignis nu nóg aantrekkelijker gemaakt. Vanaf nu is elke nieuw geleverde Suzuki Ignis met handgeschakelde versnellingsbak standaard uitgerust met het Smart Hybrid systeem.

Het Suzuki Smart Hybrid-systeem maakt gebruikt van een startgenerator. De energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in een lithium-ion-accu. Die energie voedt bijvoorbeeld de airconditioning en helpt bij het starten, rijden en accelereren van de motor. De opgeslagen energie wordt ook ingezet bij de verlichting en het afspelen van je favoriete muziek. Voorheen was het Suzuki Smart Hybrid-systeem alleen standaard op de Ignis Stijl, de topuitvoering van de auto. Nu wordt het standaard voor alle handgeschakelde uitvoeringen van de Suzuki Ignis

Meer voordelen
De standaarduitrustig op de Ignis Comfort en handgeschakelde Ignis Select krijgt ook nog wat andere uitbreidingen. Zo is de Comfort nu standaard voorzien van een DAB-radio; dit was al standaard op de andere uitrustingsniveaus. Ook zijn alle auto's nu standaard voorzien van LED-koplampen, LED-achterlichten en mistlampen.

Gunstig geprijsd
Voor kopers komt dit extra voordeel zelfs zónder een extra prijskaartje. De vanafprijzen blijven namelijk gelijk: 15.899 euro voor de Ignis Comfort, vanaf 17.399 voor de Select en vanaf 18.999 euro voor de Stijl. Kopers kunnen naar wens ook nog kiezen voor varianten met een automaat.

Goed advies
Uw dealer laat u graag kennismaken met deze aantrekkelijke Suzuki Ignis. Kom langs voor een proefrit. Kijk ook op: www.suzuki.nl

TWENTE - Bijna één op de vijf huishoudens heeft een hond. Nederlanders zijn ware huisdierliefhebbers, dus we nemen ze ook graag mee overal naar toe. Maar het vervoeren van de hond in de auto heeft wel een belangrijke keerzijde: hondengeur in de auto. Wat kun je er tegen doen?

Ook al is de hond zelf nog zo lief en goed verzorgd, hondengeur is nooit helemaal te voorkomen. Toch zijn er zeker dingen die je kunt doen om de overlast te beperken. Zo is het verstandig om altijd wat dekens in de auto te hebben liggen. Dit voorkomt dat de hond direct op bekleding ligt, waardoor geur in de absorberende stoffen kan trekken. Was deze deken regelmatig op zeker 60 graden om geuren tegen te gaan. Verder is het regelmatig stofzuigen van de auto goed om de ophoping van haar tegen te gaan. Reinig waar mogelijk ook de kunststof delen van de auto, aangezien deze ook gevoelig zijn om geuren op te nemen en vast te houden.

Sprays en middeltjes
Er zijn tegenwoordig ook veel sprays en andere middeltjes op de markt die de geuroverlast tegen moeten gaan. Deze werken echter net als bijvoorbeeld een toiletspray of kamerspray: ze maskeren de geuren, maar verwijderen ze niet.

Diepe reiniging
Wanneer u écht van de hondengeur af wil, bijvoorbeeld wanneer u de auto verkoopt of inruilt, kan het verstandig zijn om deze professioneel te laten reinigen. Zo kan een professionele autoreiniger de bekleding zeer diep reinigen met een extractor om vuil echt weg te halen. Tegenwoordig gebruiken zij ook steeds vaker de zogeheten ozon-reinigers. Hierbij veranderd zuurstof in de auto in ozon, wat bacteriën doodt en de auto frisser laat ruiken. Het is echter geen wondermiddel; diepe reiniging is ook dan nog vaak nodig.

De eClassics van Volkswagen

TWENTE - Volkswagen heeft dankzij zijn rijke geschiedenis veel iconische modellen op de weg gebracht. Modellen die ook nu nog veel trouwe fans hebben, zoals de klassieke Kever die ooit in de miljoenen van de band rolde. Maar een echte klassieker rijdende houden is niet bijster duurzaam. Om de klassiekers ook nu duurzaam mobiel te houden, biedt Volkswagen nu ook conversies aan.

Onlangs presenteerde de Volkswagen Group Components-divisie een bijzondere, elektrische e-Kever. Deze divisie werkt nu samen met een externe partner, eClassics in Renningen bij Stuttgart, om conversies aan te bieden voor oudere Volkswagen modellen. Hierbij vormt de Volkswagen e-Up! de technische basis. Het elektrificeren van een klassieke Kever is wel een aardige klus. Zo moet eClassics het chassis versterken om de accupack aan te kunnen. Verder gebruikt men ook ook de motor en versnellingsbak van de e-Up! De accu levert dan tot 36.8 kWh aan energie. Ondanks het hogere totaalgewicht van 1.280 kilo accelereert de Beetle in vier seconden naar de 50 kilometer per uur. Topsnelheid is rond de 150 kilometer per uur met een 200 kilometer actieradius.

Toekomstplannen
Op dit moment heeft men dus een aardig doortimmerd concept voor de elektrische Kever, maar op termijn volgen ook nog meer modellen voor conversie. Zo werkt men al aan een platform voor een elektrische bus en een klassieke Porsche 356. Op dit moment zijn nog geen concrete prijzen bekend voor de componenten en conversies.

Strengere eisen
Met de conversies komt Volkswagen ook tegemoet aan een probleem dat veel bezitters van klassieke auto's hebben: ze zijn te vervuilend ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving. Er worden steeds meer milieuzones ingevoerd in steden, waar vervuilende auto's niet meer welkom zijn. Dit is natuurlijk erg vervelend voor de liefhebber die ook graag zijn pruttel-Kevertje of diesel-Golfje daar zou willen rijden.

TWENTE - Je komt hem ongetwijfeld steeds vaker tegen op de weg: de speed-pedelec, oftewel de krachtpatser onder de elektrische fietsen. De reguliere e-bike biedt ondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur, de speed-pedelec tot maximaal 45 kilometer per uur. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren explosief gestegen.

Voor een groeiende groep is de speed-pedelec een aantrekkelijk alternatief voor de (elektrische) bromfiets of bromscooter. Sinds januari 2017 gelden voor de gebruiker van de supersnelle fiets dan ook dezelfde regels als voor bromfietsers. Dat betekent onder andere dat je verplicht een helm moet dragen en verzekerd moet zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Andere belangrijke vereisten zijn het bezit van een bromfietsrijbewijs en een (gele) bromfietskentekenplaat.

Populair bij 55-plus
Ondertussen rijden er rond de 17,2 duizend speed-pedelecs rond in Nederland (stand op 1 juli 2019). Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal met ongeveer 62 procent gestegen. In het bijzonder de categorie van 55 jaar en ouder heeft de speed-pedelec ontdekt. Bezitters in de leeftijd van 55 tot 75 jaar hebben bij elkaar inmiddels bijna 6,5 duizend fietsen. In de provincie Utrecht staan relatief de meeste speed-pedelecs geregistreerd, op de voet gevolgd door Groningen en Gelderland. In deze provincies heeft ook de sterkste groei plaatsgevonden. Al met al is duidelijk dat de populariteit van dit elektrische 'racemonster' een stijgende lijn vertoont.

Conflict op de rijbaan en/of het fietspad
Bij het succes mag wel een kritische kanttekening worden geplaatst. De toename van speed-pedelecs in het verkeer heeft als nadelig gevolg dat automobilisten vaker de rijbaan met deze bijzondere fietsers moeten delen. Binnen de bebouwde kom kan dit gemakkelijk tot conflict leiden. Het snelheidsverschil is beperkt, maar kan in het geval van beperkte ruimte toch gevaarlijke manoeuvres uitlokken om in te kunnen halen. Veel mensen moeten daarnaast nog altijd wennen aan de aanwezigheid van de relatief nieuwe weggebruiker en denken bijvoorbeeld ten onrechte dat ze helemaal niet - net als brommers en scooters - op de rijbaan horen.
Aan de andere kant is rijden op het fietspad ook niet echt verantwoord te noemen vanwege het veel langzamere fietsverkeer (denk vooral aan kwetsbare kinderen en ouderen). Ten behoeve van een veilige weginrichting kan in bepaalde situaties wellicht gedacht worden aan een rijstrook specifiek voor de speed-pedelec. Tot het zover is: uiteraard gewoon de verkeersregels blijven volgen!

Betere voorlichting en voorbereiding
De gebruiker van de speed-pedelec zal nu en in de toekomst in ieder geval beter moeten worden voorgelicht over hoe je je het best kunt gedragen ten opzichte van medeweggebruikers. Vooralsnog is er helaas een groot nadeel wat betreft de voorbereiding: het praktijkexamen moet op een bromfiets worden gedaan. Onhandig, maar niet geheel verrassend dat wet- en regelgeving wat moeite heeft om de snel veranderende praktijk bij te benen. Het zou in de toekomst vanzelfsprekend mogelijk moeten worden om daadwerkelijk op de speed-pedelec het examen af te kunnen leggen. Men zit niet stil: rijscholen zijn al in overleg om speciale fietslessen aan te gaan bieden. Zo bezien is er absoluut nog een wereld te winnen om de veiligheid te bevorderen.

Column

Historische automobielen als erfgoed

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Soms sta je er verbaasd van te kijken uit hoeveel schuurtjes en garages er de meest bijzondere automobielen tevoorschijn komen als het mooi weer is. Nederland kent dan ook een dikke 140.000 oldtimers van 40 jaar en ouder. Van die vele oldtimers zijn er enkele duizenden, die naast het feit dat ze een echte klassieker zijn, nog maar sporadisch voorkomen in de wereld. Voor die echt bijzondere klassiekers kennen we in Nederland dan ook de Historische Automobiel Vereniging, de HAV. De HAV is geen doorsnee oldtimerclub, maar een vereniging die zich inzet voor het behoud van luxe voertuigen en vrachtwagens, ouder dan 35 jaar met een historische waarde. De HAV verbindt zich om die reden niet aan een vast merk, alle merken zijn welkom binnen de vereniging, als de oldtimer maar bijzonder is en die historische waarde heeft.
De HAV behoort sinds 1964 tot de oudste automobielverenigingen in Nederland en is nauw verbonden met KNAC. De HAV kent 1100 leden in ons land, die een kleine 4000 historische voertuigen vertegenwoordigen. De HAV is dan ook typisch zo’n vereniging die vaak als eerste gevraagd wordt om evenementen of filmdecors op te vrolijken met een bepaald straatbeeld aan voertuigen uit vervlogen tijden. Dat is in de praktijk ook lastig te organiseren als je een club hebt van bijvoorbeeld alleen Opel Manta liefhebbers of Saabrijders.
De HAV organiseert daarnaast elk jaar een jaarevenement waarin een groot aantal leden ergens in Nederland een weekend verblijft en de omgeving verblijdt met het prachtige aangezicht van al die bijzondere auto’s. In het weekend van 24 augustus van dit jaar viel de beurt aan Twente en Enschede. En misschien heeft u ze wel zien rijden en wist u niet waar al die mooie auto’s bij hoorden. Dat verklappen we dan in deze Autopaper aan u als echte autoliefhebber. Leuk om eens een kijkje te nemen op de HAV site als je gek bent op die echt oude auto’s: www.de-hav.nl

Auteur: Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Zit u thuis op de bank net zo comfortabel als in de C5 Aircross SUV?

TWENTE - Op 24 en 25 augustus heeft bij Paleis Soestdijk het Concours d'Elégance plaatsgevonden. En wie er is geweest, kon niet om het automerk Citroën heen.

Om het 100-jarig bestaan te vieren, werden de oudste Citroën, de B2, de nieuwste, de C5 Aircross SUV, en alle modellen ertussenin geshowd. De B2 zult u niet zo snel weer zien, maar de C5 Aircross SUV staat gewoon bij uw dealer.

Comfort
Als er iets is waar Citroën bekend om staat, dan is het wel het comfort. Dat is ook precies wat de C5 Aircross SUV u biedt. Zo heeft dit model geen traditionele vering, maar een veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions. Dit zorgt ervoor dat koffie in uw beker blijft wanneer u over een hobbelige weg rijdt. Citroën omschrijft het zelf misschien wel het beste met de woorden 'vliegend tapijt-effect'. Ook de stoelen in de C5 Aircross SUV zijn uiterst comfortabel, zeker tijdens lange autoritten. Zo zijn de Advanced Comfort Seats voorzien van een brede zitting en een brede rugleuning en zijn ze opgebouwd uit meerdere soorten schuimmateriaal. Dit zorgt voor zachtheid, maar voldoende steun, zodat u niet te diep wegzakt in de stoel. En om nog prettiger van A naar B te rijden, heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor stoelverwarming en/of stoelmassage voor de bestuurder en bijrijder.

En meer
Hoe fijn u ook zit in de C5 Aircross SUV, ook zaken als opbergruimte, navigatiesysteem, audiosysteem, veiligheidsvoorzieningen en dergelijke spelen mee in hoe comfortabel een autorit is. En ook op deze punten scoort deze Citroën! De C5 Aircross SUV is standaard rijk uitgerust, maar door toevoeging van extra opties en de juiste kleuren wordt deze nog meer úw auto. Vanaf 31.990 rijdt u al in de C5 Aircross SUV.

Kennismaken
Even zitten in de Citroën C5 Aircross SUV voelt al goed en dat kunt u zelf ervaren in de showroom bij dealer bij u in de buurt, te vinden via www.citroen.nl. Nog meer ervaren van het comfort? Maak een proefrit!

19 / 20