Hart van Haaksbergen

12 april 2019

Hart van Haaksbergen 12 april 2019


Haaksbergen zet in op rol als netwerkgemeente

HAAKSBERGEN - Hoe gaat de rol van de gemeente Haaksbergen zich de komende jaren ontwikkelen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek waarvan de resultaten afgelopen week gepresenteerd zijn.

Rijnconsult onderzocht welke organisatievorm voor de gemeente Haaksbergen het meest toepasselijk zou zijn. Hierbij ligt de keuze bij een 'regiegemeente' of een 'netwerkgemeente'. Aangezien de meeste lezers niet 'Ambtenarentaal' beheersen: bij een regiegemeente bedenkt de gemeente zelf beleid en plannen, maar voert niet per se alle taken zelf uit. Bij een netwerkgemeente krijgen meer externe organisaties ook een rol in deze beleidsvorming; het initiatief moet dan meer vanuit de samenleving zelf komen en de gemeente doet een stapje terug naar een meer faciliterende rol.

Aanbeveling
De aanbeveling van Rijnconsult is dat voor de gemeente Haaksbergen de netwerkgemeente een passende scenario zou zijn. Haaksbergen zou dan in overleg met buurgemeenten Enschede en Hengelo de bedrijfsvoering grotendeels uit kunnen besteden. Deze gemeenten voeren nu ook voor andere gemeenten in Twente taken uit. Het voordeel is dat je zo één grotere, gespecialiseerde afdeling op kunt zetten voor een specifiek taakveld, zonder dat Haaksbergen zelf hoeft te investeren. Deze aanpak bleek in andere gemeenten al succesvol, met mooie kansen voor Haaksbergen.

Ambitie
De gemeente Haaksbergen had zelf juist de ambitie om wél een regiegemeente te worden. Maar, zo concludeert het onderzoek, dit zou te veel veranderkracht vragen van het bestuur en de organisatie. Ook zou dit niet passen in de politiek-bestuurlijke cultuur van Haaksbergen. Vertrekkend burgemeester Gerrit-Jan Kok is blij dat het onderzoek afgerond is. Het rapport moet een goede basis zijn voor opvolger Rob Welten om samen met de raad verstandige keuzes te maken voor de toekomst van Haaksbergen. Het onderzoek kan ook voor andere gemeenten bruikbare conclusies opleveren, zo verwacht de Provincie Overijssel. Veel gemeenten worstelen namelijk met deze specifieke keuze.

Leerzaam energie-uitje voor inwoners en gemeente

HAAKSBERGEN - Een leuke delegatie van Haaksbergenaren reisde onlangs af naar diverse energiecoöperaties voor een studiereisje. Wethouders Koopman en Scholten en twee ambtenaren waren van de partij, evenals dertig geïnteresseerde inwoners.

De groep bezocht als eerste windmolens die langs de A1 in Deventer staan. Guido Bakema van de Deventer Energiecoöperatie vertelde hier over de belangrijkste aspecten van de 135 meter hoge windmolen, die duurzame groene stroom levert. Ook kon de Haaksbergse groep ervaren hoe stil de windmolens in de praktijk zijn. Er zijn echter ook concrete nadelen aan de plaatsing van windmolens. Zo kregen zij ook een presentatie over onder meer het aspect van de slagschaduw; wanneer de zond de ronddraaiende wieken van de windmolen raakt, zorgt dit voor een grote ronddraaiende schaduw die bijvoorbeeld over nabijgelegen woningen heen gaat. Sommige mensen kunnen dit als zeer vervelend ervaren.

Praktische energie
Gemeenten en overheden zijn op zoek naar goede opties voor duurzame energie om op termijn de lokale en landelijke milieudoelen te halen. Hoewel inwoners en ondernemers zelf al veel doen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, zouden windmolens ook een welkome aanvulling zijn. Een windmolen levert namelijk aanzienlijk meer energie dan zelfs een groter veld met zonnepanelen. Onlangs deden de Noordoost-Twentse gemeente Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen al een oproep aan de Provincie Overijssel om te kijken naar de mogelijkheden om langs de grens windmolens te realiseren.

Vervolg
De Haaksbergse groep maakte ook kennis met Coöperatie Edona in Heeten, het grootste zonnestroom-project van de regio met circa 7.500 zonnepanelen. Veel inwoners uit Heeten zijn inmiddels lid van de energiecoöperatie. Dankzij een mooie landelijke inpassing werd veel weerstand bij omwonenden weggenomen.

Jaargang: 5 • Nr 209• Wk 15

Wat zoemt er in Enschede?

ENSCHEDE - De bij staat de afgelopen tijd weer meer in de belangstelling. Het gaat namelijk nog steeds relatief slecht met de bij, vlinders en andere nuttige insecten. De bij is zeer belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor onze menselijke voedselvoorziening.

De gemeente Enschede ziet ook het belang van de bij in. Er zijn in de stad al veel mooie bloemenlinten gerealiseerd die de bij gedurende het jaar van voldoende voedsel moeten voorzien. Om te kijken hoe het momenteel gaat met de lokale bijenstand zal komend weekend ook de landelijke bijentelling gehouden worden van Nederland Zoemt. Vorig jaar was de eerste editie van deze bijentelling; deze is dus nog niet zo bekend als de landelijke vogeltelling.

Veel bijen
Wie bij de bij alleen denkt aan de standaard zwart-gele bij krijgt zo een bijzonder feitje te lezen: Nederland telt namelijk maar liefst 360 verschillende soorten wilde bijen. Ongeveer de helft van alle bijensoorten is bedreigd. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening, aangezien 80 procent van de eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving. De bijentelling zal gehouden worden deze zaterdag 13 en zondag 14 april. Inwoners worden opgeroepen om in de eigen tuin of op het balkon in een half uur te tellen hoeveel soorten en aantallen bijen u ziet. Ga dan naar de website om de resultaten in te voeren: nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling.

Help mee
U kunt ook zelf positief bijdragen aan de bijenstand, bijvoorbeeld door bijvriendelijke beplanting in de tuin te plaatsen of een bijenhotel. Zo kunt u via internet zelfs complete pakketten kopen met niet-stekende 'metselbijen' (foto) en een kast met nestgangen dat dan in de eigen tuin op te hangen is.

Column

Achtergesteld

Weet u wat een achtergestelde lening is? Ik wist het tot het afgelopen weekend ook niet, maar het staat in het raadsvoorstel over het herstructurering van de financiële positie van FC Twente. Een achtergestelde lening is een schuld, die bij een faillissement achteraan in de rij staat bij de verrekening van schulden en inkomsten van een arme sloeber die failliet is gegaan. Zoals u ongetwijfeld weet krijgt bij een faillissement een aantal instellingen als eerste hun geld terug. Instellingen zoals de belastingdienst, banken en hypotheekverleners worden het eerst afgerekend. Een achtergestelde lening komt als laatste aan de beurt. Waarom doe je zo iets? Achtergesteld geld lenen of uitlenen? Je leent omdat je het geld nodig hebt en denkt dat op korte termijn wel te kunnen terugbetalen. Ik dacht dat het een beetje louche was, maar dat wordt ontkend. De meest vooraanstaande banken schijnen dit ook te doen. Vanwege het risico zijn de rentepercentages en verdiensten hoog; 20% rente komt voor en dat ruikt toch weer naar Corleone. Nu heeft de gemeente een deal met FC Twente en vrienden van de voetbalclub, de zogenaamde Noabers. De gemeente gaat FC Twente 5 miljoen euro kwijtschelden van hun uitstaande lening met daar bovenop nog eens van de openstaande schuld, 7 miljoen omzetten naar een achtergestelde lening. Op de achtergestelde lening hoeft FC Twente niet te aflossen, geen rente te betalen, kan niet opgeëist worden, kent geen zekerheden en geen einddatum. Dat noem ik geen lening, maar een cadeaubon van enkele miljoenen, gratis en voor niks. Bij een eventueel faillissement staat de grootste schuldeiser, de gemeente, helemaal achteraan. Wat krijgt de gemeente daarvoor terug? Niets, behalve een slechtere positie, Zoveel gemeenschapsgeld in een voetbalclub steken grenst aan onbehoorlijk bestuur.


Het raadsvoorstel is in grote lijnen door de gemeenteraad aangenomen. Iedereen was behoorlijk zenuwachtig en wat duidelijk is, is dat het binnen de coalitie ook niet allemaal koek en ei is. Opvallend zijn de nieuwe rollen die door sommige raadsleden worden opgepikt. Robin Wessels van Groen Links doet het goed de laatste weken. De nieuwe fractievoorzitter van D66 Gert Jan Tillema moet nog een positie veroveren, terwijl het lijkt alsof de vorige fractievoorzitter Jasper Kerkwijk ook nog onwennig is in zijn nieuwe rol als gewoon raadslid. De onrust binnen raad en fracties is merkbaar; er zijn teveel nieuwe raadsleden die allemaal nog een plekje zoeken en het college moet aan het werk gaan en de ambtenaren aansturen, in plaats van andersom!


Jan Visser

Markt in het Bos

BOEKELO - Zondag 21 april (eerste paasdag) vindt van 10.00 tot 17.00 uur de "Markt in het Bos", plaats op het terrein van Resort (Hotel) Bad Boekelo, Oude Deldenerweg 203, 7548 PM, Boekelo.

Een prachtige locatie. De markt staat op de oprijlaan onder de kolossale bomenpartij. Er zijn tientallen kramen, met zowel nieuwe, restanten, als gebruikte handel. Voor de particulier, die zijn of haar oude, overtollige spulletjes wil verkopen, is dit de mogelijkheid. Het hapje en drankje wordt verzorgd door Hotel Bad Boekelo.

Goed bereikbaar
Hotel Bad Boekelo is goed bereikbaar met de auto, maar met de fiets door de bossen er naar toe is natuurlijk helemaal geweldig. Ook met de trein (MBS), vanuit Haaksbergen en Boekelo is de markt uitstekend bereikbaar. De toegang tot de markt en het parkeren is gratis! Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar: info@rezimarkten.nl of Tel: 06 26 222 593

Afscheidsreceptie burgemeester Kok

HAAKSBERGEN - Deze vrijdag 12 april is de afscheidsreceptie van burgemeester Gerrit-Jan Kok. Alle inwoners zijn van harte welkom om de burgemeester uit te zwaaien.

De burgemeester neemt vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur afscheid van de inwoners, ondernemers en organisaties. De receptie zal gehouden worden in het Haaksbergse gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom. Burgemeester Kok werd in juni 2015 benoemd als waarnemend burgemeester; hij vervulde deze rol dus bijna vier jaar. Zijn taken worden nu overgenomen door een nieuwe, permanente burgemeester: Rob Welten. Sinds 2009 is hij burgemeester van Borne; daarvoor was hij wethouder in Oldenzaal.

Gevoel van veiligheid tijdens het fietsen

HAAKSBERGEN - Jezelf veilig voelen tijdens het fietsen is ook belangrijk voor de verkeersveiligheid. Onzekerheid kan zelfs leiden tot het veroorzaken van gevaarlijke situaties, ook voor andere weggebruikers. Op maandag 15 april organiseert Buurtsportcoach Haaksbergen dan ook samen met POT Tweewielers een informatieochtend.

Deze ochtend wordt er aandacht geschonken aan verschillende soorten fietsen, waaronder ook elektrische fietsen. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een fiets aan te passen naar de behoefte van de gebruiker. Het doel is om ervoor te zorgen dat men zich weer veilig voelt en ondanks een gevorderde leeftijd of een beperking toch de fiets blijft gebruiken. Voor de ochtend die van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt gehouden bij sporthal De Els kan er aangemeld worden via n.schuppers@noaberpoort.nl of telefonisch via 053-573 47 89.

Met leu dee 't alns hebt,
he'j niks oet te wesseln.

Maandag 15 april 10:00 uur

Gaat 1Twente op zwart?

ENSCHEDE - Het samenwerkingsverband van meerdere lokale omroepen 1Twente verkeert in zwaar weer. De organisatie vreest dat ze in juni failliet gaan als er geen steun komt van de overheid.

Afgelopen week werd een open brief gepubliceerd waarin 43 'prominente Tukkers en landelijke kopstukken' een oproep doen om 1Twente tijdelijk financieel te ondersteunen om zo een faillissement te voorkomen. Zij roepen hierin het Enschedese college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad op om de lokale publieke omroep niet failliet te laten gaan. 1Twente in Enschede was de afgelopen jaren veel bezig met grotere projecten zoals verkiezingsdebatten en won meermaals media-prijzen voor innovatie.

Ondertekenaars
De brief is opgesteld door UT-hoogleraar Paul Benneworth. Onder de brief prijken 43 namen, onder wie ROC-voorzitter John van der Vegt, Marieke ter Brugge van Enschede Promotie, Danny de Vries van de Twentse Ambassades, UT-bestuurder Victor van der Chijs, theatermaker Laurens ten Den en Johan de Jong van Metropool, maar ook Robbert Meeder van NOS Langs de Lijn en Erik van Gruijthuijsen van De Persgroep. De ondertekenaars wijzen op het belang van onafhankelijke journalistieke platforms, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen met het project 'Ik teken voor 80!'. "We hebben vaker gemerkt dat gemeenteraadsleden in Enschede actie ondernemen op basis van reportages van journalisten op allerlei vlakken, van wateroverlast, armoedebeleid en sport tot cultuur en onderwijs." De ondertekenaars geven aan 1Twente niet te kunnen en willen missen: "We maken elk als ondergetekende gebruik van de verhalen, analyses en reportages van 1Twente om onze eigen functies beter uit te voeren. Als burgers wonen we in een stad met grote saamhorigheid precies vanwege een actieve, gezonde en goed functionerende lokale omroep. Zonder 1Twente verliezen we een deel van wat ons als Enschede bijzonder maakt als hechte en diverse gemeenschap."

Faillissement
Als er geen extra financiering komt, gaat 1Twente Enschede in juni failliet volgens de organisatie. Vijf Twentse gemeenten stuurden onlangs al een brandbrief naar minister Arie Slob. Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hengelo gaven daarin aan dat er snel wat moet gebeuren, omdat faillissement dreigt. De organisatie vraagt om een bijdrage ter overbrugging, zolang de minister nog geen financieringsmodel voor streekomroepen heeft opgezet.

Avontuur in het Ruhrgebied!

Foto: Ruhr Tourismus GmbH

TWENTE - Er valt jaarlijks veel te beleven in het Duitse Ruhrgebied. En om hier optimaal van te genieten kunt u ook de RUHR.TOPCARD kopen.


Per kalenderjaar kunt u kiezen uit maar liefst 94 gratis uitstapjes met de RUHR.TOPCARD. Dierentuin, rondvaartboten, industriële monumenten, musea en zwembaden openen hun deuren. Denk aan Zoo Duisburg, Gasometer Oberhausen en Landschaftspark Duisburg-Nord. Daarnaast bieden 50 partners toegang voor de helft van de prijs. Bezoek indoor skihal alpincenter Bottrop, de Apenheul bij Apeldoorn of Thermen Bussloo bij Voorst én betaal slechts de helft.

Gratis naar het pretpark
Koop van 1 tot 30 april 2019 een RUHR.TOPCARD en ontvang tot eind juni eenmalig gratis toegang tot een van onze partner-attractieparken. Krijgt u geen genoeg van al die adrenalinekicks? Dan bezoekt u de parken gewoon zo vaak u wilt. Want bij elk volgend bezoek betaalt u de helft van de toegangsprijs! Dat klinkt als een topaanbod, toch? Kies een van de drie pretparken: ?Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen (gratis van 5 april tot 30 juni 2019). FORT FUN Abenteuerland bij Bestwig in Hochsauerland (gratis van 13 april tot 30 juni 2019) en Kernie's Familiepark in Kalkar, aan de Duits-Nederlandse grens (gratis van 19 april tot 2 juni 2019). Als dit geen unieke setting is: bij een nooit in gebruik genomen kerncentrale bevinden zich meer dan 40 attracties. Een wildwaterbaan, reuzenrad en de 58 meter hoge zweefmolen 'Vertical Swing' in de voormalige koeltoren. Hier is actie voor zowel jong als oud te vinden.

Extra korting voor lezers
van Hart van Twente

Lezers van deze krant profiteren nu bovendien van extra voordeel op de RUHR.TOPCARD! Volwassenen kunnen gebruikmaken van het actietarief van €48 (in plaats van €54) en kinderen (geboren tussen 2005 en 2014) betalen €35. Deze aanbieding geldt voor bestellingen die geplaatst zijn voor 30 april 2019.

Meer informatie
Voor meer informatie bel met: +49 (0) 1806 18 16 180 (€ 0,20 per gesprek in het netwerk van de Dt. Telekom, prijzen mobiele telefoon max. € 0,60 per gesprek) of kijk online op www.ruhrtopcard.de/en/. Bij een online bestelling van de RUHR.TOPCARD kunt u gebruikmaken van de code DWF Korting 2019. Meer informatie vindt u op de website: www.ruhrtopcard.de/en

Foto: Ruhr Tourismus GmbH

Paasmarkt bij Ter Huurne Hollandmarkt

BUURSE - Maandag 22 april (tweede paasdag) vindt er van 09.00 tot 17.00 uur een Paasmarkt (braderie en vlooienmarkt) plaats bij ter Huurne Hollandmarkt, Alsteedseweg 64, 7481 RZ in Buurse.

U kunt weer volop genieten bij de vele kramen met leuke producten; zowel nieuwe als gebruikte handel tegen zeer aantrekkelijke prijsjes. De inwendige mens komt niets tekort; er zijn 2 restaurants, alle winkels zijn open en voor de kinderen is er een grote gratis toegankelijke speeltuin, met daarbij een groot terras, waar de ouders de kinderen kunnen zien spelen. Bent u particulier en wilt u overtollige spullen verkopen? Dat is mogelijk; er zijn nog een aantal kramen en grondplaatsen te huur. De toegang tot de markt is gratis, evenals het parkeren en bezoek van de speeltuin. Bel voor informatie en aanmelding met: 06 - 26 222 593 of mail: info@rezimarkten.nl

Open dag Schietvereniging

ENSCHEDE - Schietvereniging Enschede & Lonneker houdt een open dag op zaterdag 13 april.

De schietsport is een sport waarbij onder andere concentratie en techniek een belangrijke rol spelen. Interesse? Kom dan naar de open dag die op 13 april tussen 11.00 uur en 16.00 uur wordt gehouden in de schietaccommodatie van de vereniging aan 't Sander 43c in Enschede. Tijdens de open dag kunt u onder andere kijken bij demonstraties van het schieten met een luchtgeweer en -pistool, klein kaliber geweer en groot kaliber pistool. Leden geven u graag informatie en Politie Twente is aanwezig voor tekst en uitleg over de wetgeving. De toegang is gratis.

Aimez vous Brahms?

ENSCHEDE - Het trio bestaande uit Mathieu van Bellen, Thomas Beijer en Rob van de Laar brengt Brahms naar het Muziekcentrum.

De romantische klanken van Johannes Brahms passen perfect bij Mathieu van Bellen op viool, Rob van de Laar op Hoorn en Thomas Beijer op piano. Zij laten u genieten van onder andere Sonate voor viool en piano nr. 3 en Hoorntrio in Es van Brahms. Het concert begint om 20.00 uur op woensdag 17 april in het Muziekcentrum. Kaarten kosten € 27,75 per stuk. Meer informatie is te vinden op www.wilminktheater.nl.

FC Twente - Telstar vrijdag

ENSCHEDE - Deze vrijdag 12 april staat de thuiswedstrijd tegen Telstar op het programma.

De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf 12,50 euro per stuk en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen Telstar heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen tot vrijdag. FC Twente hoopt uiteraard weer op veel steun te mogen rekenen bij dit mooie duel deze vrijdag!

5 km clinic

BOEKELO - Bereid u voor op de Dorpsloop in De Lutte met de 5 km clinic van de Boekelopers.

Wanneer u (weer) wilt beginnen met hardlopen, doe dan mee met de 5 km clinic. Gedurende 12 maandagen wordt er tussen 19.30 uur en 20.45 uur onder begeleiding getraind op het eigen niveau. De kosten bedragen € 55,-. Ga voor meer informatie of inschrijving naar bscunisson.nl

Autour du Monde

ENSCHEDE - Op 15 april gaat Charlotte Haesen u betoveren.

Samen met Philip Breidenbach op gitaar en Oene van Geel laat Haesen u genieten van onder meer het Franse chanson, Joni Mitchell en Chet Baker. Kom ook naar Concordia aan de Oude Markt 15. Kaarten voor het Broodje Cultuur van 15 april om 12.30 uur kosten € 10,- per stuk. Bestel ze via www.concordia.nl of schaf een Broodje Cultuur knipkaart aan.

Pinna Delicatessen breidt uit op nieuwe locatie

ENSCHEDE - Pinna Delicatessen is al sinds 1976 een waar begrip in Enschede. Het bedrijf begon aanvankelijk met de verkoop op de Enschedese markt en in 2008 openden zij de eerste fysieke winkel aan de Ribbelerbrinkstraat. Vanaf deze week zitten zij op een nieuwe locatie: het vernieuwde winkelcentrum Stokhorst.

Pinna Delicatessen biedt een breed assortiment aan met vlees, kazen, olijven, sauzen, vers gebrande noten, tapas, tapenades en nog veel meer. Echt gericht op de liefhebber die op zoek is naar een smaakvol en uniek product. Het assortiment combineert de heerlijke specialiteiten uit Italië, Griekenland, Spanje en natuurlijk ook onze oer-Hollandse kazen. Het is dan ook geen verrassing dat de winkel veel klanten uit de hele regio trekt.

Nieuwe winkel
Vanwege dit succes verhuist Pinna Delicatessen nu naar het vernieuwde winkelcentrum Stokhorst. Deze donderdag 11 april opent de winkel zijn deuren met leuke openingsaanbiedingen. Pizza Pinna blijft aan de Ribbelerbrinkstraat zitten en krijgt op termijn een uitbreiding. De nieuwe winkel kreeg een modern uiterlijk, een Italiaanse koffiehoek en ruimte voor verdere uitbreiding van het assortiment. De afgelopen tijd was Pinna al op zoek naar nieuwe, overheerlijke specialiteiten. Zo rijden zij eens per maand naar Umbrië om zo bij lokale boeren en kleine fabriekjes de lekkerste Italiaanse hamsoorten en salami in te komen. Maar ook producten dichter bij huis zijn hier straks te vinden: zoals het in Enschede gebrouwen Crazy Black Cat bier.

Volop genieten
Pinna Delicatessen biedt in de nieuwe winkel ook een selectie kant-en-klare gerechten uit eigen keuken aan. Zo kunt u genieten zonder zelf té lang in de keuken te staan. Zo bieden zij drie basissauzen aan voor bij de pasta. Dit neemt veel werk uit handen, waardoor u snel kunt genieten van een overheerlijke pasta.

Zelf ervaren
Pinna Delicatessen nodigt u van harte uit om al deze specialiteiten zelf te komen ervaren. U bent van harte welkom in winkelcentrum Stokhorst aan de Chrysantstraat 80 in Enschede. Kijk voor meer informatie en online bestellen ook op: www.pinnadelicatessen.nl of op Facebook: Pinna Delicatessen

Jacky's Mode: stijlvolle, mooie kleding voor élke vrouw!

ENSCHEDE – Jacky's mode is dé modezaak voor dames met een maatje meer. Het assortiment is verkrijgbaar in de maten 44 t/m 52. Na 30 jaar ondernemerschap in zowel Oldenzaal als Rijssen heeft Jacky's mode haar plek alweer ruim anderhalf jaar gevonden in Enschede.

Jacky's mode staat bekend om haar ouderwetse persoonlijke benadering, gastvrijheid, een eerlijk advies en goede kwaliteit kleding. Jacky's mode is gevestigd in de Haverstraatpassage (nummer 4) in Enschede. Benieuwd naar het assortiment van Jacky's mode? Jacky's mode is heel regelmatig actief op Facebook en post wekelijks een aantal items van de nieuwe collectie. Ook wordt u via Facebook op de hoogte gehouden op het gebied van nieuwe acties en extra openingstijden.

Modeshow
Bent uw benieuwd naar de collectie? Op 25 april heeft u dé kans om de collectie te aanschouwen onder het genot van een heerlijke kop koffie! Jacky's mode geeft op donderdag 25 april om 19.00 een modeshow bij Doppio Espresso Enschede (Van Loenshof 2). Wilt uw ook komen en zeker zijn van een (zit)plekje? Meld je aan op www.jackysmode.com of stuur een PB via facebook en je bent verzekerd van een plek. De eerste 50 bezoekers (die zich ook aangemeld hebben) kunnen aan het einde van de avond een leuke goodiebag verwachten!

Column Vrijspraak: 'Vijftig'

Het regent feestjes van 50-jarigen dit jaar. En dat gaat volgend jaar ook nog wel even door. Alleen dit jaar al hebben we al drie verjaardagen van vijftigers mogen vieren. Het volgende feestje staat alweer op de planning.

En iedereen staat er anders in. Mijn zus bijvoorbeeld vierde het groots, thuis, met vrienden en familie. Een tap, muziek en catering maakte het feest compleet. Maar mijn vriendin die onlangs Sarah werd, had helemaal geen zin om een feest te organiseren. Wat een gedoe. Zij nam ons, een groep vriendinnen, gezellig mee uit eten om daarna lekker te gaan dansen bij Jansen. Dat is inmiddels wel een begrip in Enschede. Mensen van mijn leeftijd (ik ben overigens nog láng geen vijftig) kunnen daar lekker los gaan op nummers van Abba, Luv, Queen en Madonna. Uitgaan zoals vroeger, maar dan met middelbaren, zeg maar.

Want ja, dat zijn we inmiddels: van middelbare leeftijd. We voelen onszelf misschien nog wel jong, maar voor de gemiddelde twintiger zijn wij gewoon oud. Maar dat weerhoudt ons er niet van om een feestje te vieren, toch? Afgelopen weekend een verjaardag in de kroeg; lekker aan de bar met een hapje en drankje. En zo viert iedereen deze -toch wel- mijlpaal op zijn eigen manier. Want laten we wel wezen, we vinden we het misschien wel erg om oud te worden, maar je mag toch ook blij zijn dat je het wordt. We zien in onze omgeving mensen op veel te jonge leeftijd heengaan. Soms zo plotseling, zomaar uit het niets. En dan ga je er toch weer even bij stil staan: het kan ook zo voorbij zijn. Dus we gaan lekker door met het leven vieren. Mijn vriend gaat eind dit jaar Abraham zien. We moeten maar eens gaan beginnen met plannen maken. Voor je het weet, is het al zover. Het cliché zegt het al hè: het leven is een feest, maar je moet toch echt zelf de slingers ophangen.

Corina van Assen is mede-eigenaar van RP Advocatuur in Enschede. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en letselschade. Daarnaast is zij werkzaam als tekstschrijver. Voor Hart van Enschede verzorgt zij de maandelijkse column Vrijspraak.

Ultimate Eagles

ENSCHEDE - Waan u bij een concert van de Eagles op zaterdag 20 april.

The Ultimate Eagles hebben de sound en het gevoel van de originele nummers van de Eagles perfect onder de knie. U zult daadwerkelijk denken dat u naar de Eagles luistert, wanneer klassiekers als Hotel California en Tequila Sunrise klinken. In de voorverkoop kosten kaarten € 27,25 per stuk en bij de avondkassa € 29,-. Concert begint om 21.00 uur. Bent u erbij?

Open dag Spielehof

BOEKELO - Bij Golfbaan Spielehof en Golfclub Spielehof kunt u op 14 april naar de open dag.

Tijdens de open dag kunt u natuurlijk kennismaken met het golfen, maar ook meedoen met de hole-in-one challenge of enkele holes slaan onder begeleiding van een lid. Verder worden er doorlopend rondleiding aangeboden. De open dag wordt gehouden van 10.00 uur en 16.00 uur bij de accommodatie aan de Spieleweg 24.

Paaseieren zoeken

HAAKSBERGEN - Bij het Museum Buurtspoorweg mogen kinderen tot 8 jaar eieren zoeken.

Er zijn tal van gouden eieren verstopt bij Museum Buurtspoorweg op 22 april en elk ei staat voor een mooie prijs. Alle kinderen tot 12 jaar kunnen verder meedoen met een speurtocht. Alle vragen van deze speurtocht goed? Ook dan ligt er een prijsje te wachten. Natuurlijk kan er ook een ritje gemaakt worden met de stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo. Het museum is vanaf 10.00 uur geopend.

Emma wil leven

ENSCHEDE - De documentaire 'Emma wil leven' liet zien wat de ziekte anorexia met iemand kan doen. Nu is er ook een theaterversie van te zien in De Kleine Willem.

De documentaire liet al van heel dichtbij zien wat het hebben van anorexia inhoudt. Een ziekte die niet altijd overwonnen kan worden door hard te knokken. Lisse Knaapen neemt in het theater de rol van Emma op zich. Zij laat de twijfels, angsten en wilskracht zien die Emma had in haar strijd tegen anorexia en de dood. Deze solo-voorstelling is op donderdag 18 april te zien in De Kleine Willem. Aanvang van de voorstelling is om 20.30 uur. De entree bedraagt € 19,50 en kaarten zijn nu te bestellen via www.wilminktheater.nl.

Waterschap zoekt jeugdbestuurder

TWENTE - Het Waterschap Vechtstromen is op zoek naar een nieuwe jeugdbestuurder. Zij gaan samen met andere jeugdbestuurders van andere waterschappen nadenken over belangrijke thema's zoals waterbeheer en klimaatverandering.

Het Waterschap is op zoek naar enthousiaste doorzetters die maatschappelijk betrokken zijn én tussen de 14 en 16 jaar oud zijn. De jeugdbestuurders gaan een paar keer per jaar met elkaar in gesprek of op excursie. Verder vertegenwoordigen zij het Waterschap Vechtstromen bij open dagen en spelen zij een actieve rol om jongeren in het werkgebied enthousiast te maken over het Waterschap. In totaal zijn zij dan ongeveer 8 uur per maand bezig met deze taken. Er staat een vergoeding van 250 euro per jaar tegenover voor hun inzet, evenals een onkostenvergoeding. Geïnteresseerden kunnen kijken op de website: www.vechtstromen.nl/jeugdbestuurder. Aanmelden moet voor 1 mei.

Bikini Alarm bij Big Beautiful underwear

ENSCHEDE - Big Beautiful Underwear is al 25 jaar uw specialist in lingerie en badmode! Voor de juiste maat en cup maat. Wij verkopen vanaf 65D t/m 105K ook in bikini's en badpakken.

Herkent u dit? Je bh knelt, je borsten hangen te laag, de bandjes snijden in je schouders, je hebt pijn in je rug, nek en schouders. Je steun komt voor 80 procent uit de omvang en niet uit je bandjes. In dit geval is vaak de omvang te groot! Wij kunnen dit samen met jou oplossen door je goed op te meten en je te voorzien van het juiste advies. Want elke vrouw verdient een goed zittende bh.

Bikini en badpak alarm!
Je springt in het water: Oeps! Even hijsen en rechttrekken om weer goed voor de dag te komen. Is dat ook wat jou overkomt? Dit is niet nodig bij de juiste maat van uw bovenstukje en natuurlijk uw slip. Smal van boven, grote cup en toch vrouwelijke billen? Geen probleem; wij hebben we een ruime keuze in bikinislips, naar wens hoog of laag model. Ook voor al uw badpak problemen proberen we een oplossing te zoeken wel billen platte billen, buik ondersteuning cup te klein het kan bijna nooit een groot probleem zijn. Kom passen en laat je verrassen. Onze badpakken verkopen we op maat en cup maat. Wij helpen u graag om deze zomer vol zelfvertrouwen aan het zwembad of strand te kunnen liggen zwemmen en te sporten.

Voorjaarsjurkje
Het voorjaar is weer begonnen. De lange broek kan weer uit en de blote benen komen weer te voorschijn. Heerlijk?.... Niet voor iedereen. Loopt u bijvoorbeeld de binnenkant van uw benen kapot? Wij hebben een mooie collectie broekjes met pijpjes. Ook hebben we in onze collectie correctie broekjes met en zonder pijpjes tot onder uw bh. Deze rollen niet naar beneden in zwart en skin. Ook voor de juiste sport-bh en voedings-bh bent u bij ons op het goede adres. Kijk voor een deel van onze collectie op onze Facebookpagina en naar onze acties omdat wij 25 jaar bestaan. Wij vieren dit feest samen met u.

Laat je verrassen
Wij wensen u een fijn voorjaar en zomer zonder al deze ongemakken. Want het is fijn om vrouw te zijn met al je vrouwelijke vormen. Kom en laat je verrassen. Koopzondag laatste en eerste weekend van de maand vanaf 13.00 uur. Maandag gesloten. Gevestigd aan de Noorderhagen 66c in Enschede. Kijk op: www.bigbeautifulunderwear.nl

Meiden maken kennis met techniek tijdens Girlsday

TWENTE - Deze donderdag is weer de landelijke Girlsday. Deze dag is opgezet om meisjes enthousiast te maken voor techniek in de brede zin. De dag is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met TechniekTalent.

Hoewel er zeker verbetering zichtbaar is ten opzichte van vroeger zijn vrouwen nog fiks ondervertegenwoordigd in de béta- technische- en ICT-beroepen en opleidingen. Er is dan ook een groot onbenut potentieel in deze groep. Twente is als groeiende high-tech regio op zoek naar meer technische talenten, waardoor het enthousiasmeren van de jonge meiden een belangrijke kans is.

Girlsday
Tijdens Girlsday openen veel bedrijven en kennisinstellingen hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Deze groep kiest immers op korte termijn voor hun vakkenpakket en vervolgopleidingen, waardoor het belangrijk is om ze te interesseren voor deze beroepen. Helaas kiezen meiden nog te weinig voor beroepen die traditioneel meer als 'mannelijk' gezien worden zoals engineers of ICT-analysten. Binnen de bedrijven zelf is ook steeds meer de realisatie naar voren gekomen dat vrouwen een uniek eigen perspectief bieden op veel zaken en daarom voor betere resultaten kunnen zorgen. Deelnemende bedrijven zien dit dan ook als een belangrijk stukje investering in de toekomst van hun bedrijf.

Paasvoordeel op Opel bij Kamp Twente

ALMELO/HENGELO - Kamp Twente is al 60 jaar een betrouwbaar familiebedrijf. Het autobedrijf heeft standaard 100 auto's op voorraad in beide vestigingen. U kunt van maandag 15 april tot en met 22 april uw paasvoordeel slaan bij Kamp Twente bij aanschaf van een nieuwe Opel.

Kwaliteit en persoonlijk contact staat bij het autobedrijf hoog in het vaandel. Zij vinden het belangrijk om hun klanten de beste service te bieden bij het vinden van een passende auto. De medewerkers staan voor u klaar om u onder andere te helpen bij de lease, financiering, onderhoud, reparatie, verzekeringen en schadeherstel van uw auto. In 1958 start Henk Kamp Sr. met een autorijschool aan de Ootmarsumsestraat in Almelo, waarna hij in 1968 startte met het verkopen van jong gebruikte auto's. Inmiddels is het familiebedrijf uitgegroeid tot een middelgroot autobedrijf met een vestiging in Almelo en Hengelo. U mag dus rekenen op veel ervaring en professionaliteit.?

Paasactie
Eerste paasdag zijn beide vestigingen gesloten, maar op tweede paasdag staan de werknemers tussen 11.00 en 17.00 uur met veel enthousiasme voor u klaar. Er gelden van 15 april tot en met 22 april vier verschillende acties: De prijs van de Opel Astra Online Edition wordt verlaagd van €26.285,- naar €20.995,-, de Opel Corsa Favourite van €19.464,- voor €15.595,- en de Opel Crossland X Innovation wordt van €29.608 verlaagd naar €25.750,-.Tevens hebben wij een nieuwe Opel Karl Edition al vanaf € 13295,=. In beide vestigingen zijn nog diverse auto's van deze modellen op voorraad. Op deze bijzondere actiedagen kan uw voordeel oplopen tot €5.290,-. Tot slot bestaat Opel dit jaar 120 jaar, waardoor u gebruik kunt maken van vier speciale acties. Kijk voor deze acties op de website van Kamp Twente.

Meer informatie
Autobedrijf Kamp Twente is in Almelo te bezoeken aan de Weezebeeksingel 4 en in Hengelo aan de Steenzoutweg 16. Kijk voor meer informatie op www.kamptwente.nl of bel naar 0546-82 26 61 (Almelo) of 074-82 20 022 (Hengelo).

Nedersaksisch moet behouden blijven

TWENTE - De Twentenaar is doorgaans erg trots op zijn streek; van de gemoedelijkheid tot de rust, maar ook ons mooie Twents. Dit Nedersaksisch dialect leeft nog echt in onze streek. Maar het staat wel onder druk, hier en elders. De Vereniging Levende Talen wil hier verandering in brengen.

Het Nedersaksisch is de overkoepelende benaming voor veel dialecten die in de brede Oost-Nederlandse en Duitse grensregio gesproken worden. Het Twents is hier één variant van. Afgelopen week is het project Levende Talen Opgericht door de Vereniging Levende Talen, een landelijke vereniging van taaldocenten.

Ambitie
Hun ambitie is om het onderwijs in de reze regionale taal te professionaliseren, maar ook het stimuleren van uitwisseling van kennis en het doorontwikkelen van lesmateriaal. Dit alles moet zorgen voor een positievere houding in het onderwijs ten opzichte van regionale talen. Dat er veel belangstelling is voor deze ambitie blijkt uit de deelnemers: er zijn al 43 mensen die op hun eigen gebied bij gaan dragen aan dit project. Niet verrassend draagt ook onze eigen Herman Finkers het project een warm hart toe; andere promintenten zijn Hendrik Kan Bökkers van de gelijknamige band. Hij beschikt ook over een lesbevoegdheid en wil actief werken aan de ontwikkeling van een leerlijn Nedersaksisch voor het basisonderwijs.

Regionale steun
Ook de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland, Groningen en Drenthe hebben hun steun uitgesproken voor dit project. De toegenomen interesse voor streektalen is een positieve trend die zeker ondersteuning verdient. Voorzitter Willemijn Zwart van Levende Talen: "Je merkt dat de houding ten opzichte van regionale talen zoals het Nedersaksisch aan het veranderen is. De meerwaarde voor de taalontwikkeling staat gelukkig steeds meer in de spotlight." Het Nedersaksisch is geen 'slecht Nederlands' zoals vroeger vaak de houding was, maar een volwaardige eigen taal.

Beperking storten van asbest

ENSCHEDE - Asbest storten in Enschede kan momenteel nog bij alle afvalbrengpunten, maar vanaf 29 april is dat alleen nog maar mogelijk bij het afvalbrengpunt West.


Dat asbest een gevaarlijke stof kan zijn en dat de overheid wil dat er vanaf 2024 geen asbestdaken meer zijn in Nederland is algemeen bekend. Het verwijderen en afvoeren van asbest is echter wel aan regels gebonden. Zelf asbest verwijderen en afvoeren is wel mogelijk. Er zal in dat geval wel goed opgelet moeten worden dat het asbest niet beschadigd raakt. Met name de vezels die in dat geval vrijkomen kunnen gevaar op leveren.

De regels
Voordat er asbest gestort mag worden moet er een Sloopmeldingsformulier worden ingevuld via olo.nl. Wanneer u geen reactie krijgt, mag u ervan uitgaan dat u de asbest zelf mag verwijderen. Wanneer u de asbest heeft verwijderd, kunt u met de geprinte versie van het formulier gratis maximaal 35 m2 of 500 kg storten. Het asbest dient te worden verpakt in twee lagen doorzichtig plastic dat vast getapet wordt. Het plastic is bij afvalbrengpunten verkrijgbaar en de asbest dient thuis te worden verpakt in handzame formaten, zonder het asbest te breken of op een andere wijze te verkleinen.

Vanaf 29 april
Storten van asbest kan vanaf 29 april dus alleen nog bij afvalbrengpunt West aan de Binnenhaven 152. Deze is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Wanneer u het asbest niet volgens de regels aanlevert, zal Twente Milieu het niet accepteren.

Ontdek het totale wonen bij Blekkenhorst in Delden

DELDEN - U zult met uw ogen knipperen wanneer u de geheel vernieuwde showroom van Blekkenhorst bezoekt. Ontdek de nieuwe collectie in wonen en slapen en laat u inspireren door onze geheel vernieuwde presentatie.

Door toevoeging van moderne kwaliteitsmerken als onder andere Pode, Label, Evidence by Leolux, Harvink en Musterring hebben we de beste merken voor betaalbaar design aan ons assortiment toegevoegd met veelal 5 jaar garantie. Ook op het gebied van lifestyle hebben we de betere merken in huis, met onder andere Keijser & Co, Hofstede Raanhuis, Cartel living. Door de interne verbouwing is de gehele showroom omgebouwd tot een mooie ruime toonzaal waar onze interieuradviseurs u goed kunnen laten zien hoe het bij u thuis er uit kan komen te zien. Door de nieuwe vloeren en wanden met de nieuwste kleuren is het eindresultaat mooi op elkaar afgestemd en gecombineerd.

Service en kwaliteit
In Delden en omstreken is Blekkenhorst Totaalwonen al bijna 85 jaar gevestigd met een compleet assortiment in wonen, waar service en kwaliteit hoog in het vaandel staat. Ruim 3.500 vierkante meter inspiratie in meubelen, slaapcomfort, gordijnen, vloerbedekking, pvc, zonwering, verlichting en nog veel meer.

Slaapcomfort
In Haaksbergen is Blekkenhorst Slaapcomfort al meer dan 10 jaar gevestigd. Gespecialiseerd in slapen, met als doel om u het beste maar ook betaalbare slaapcomfort te bieden. Met een goed en eerlijk advies. We hebben een ruime keuze aan boxsprings, houten ledikanten, matrassen, linnenkasten, bed/bad textiel, hoofdkussens, en nog veel meer. We bieden dan ook de service om hoofdkussens en matrassen vrijblijvend uit te proberen. Tevens komen we graag bij u thuis om advies te geven over de bedbodems of grootte van de boxspring. Alles wordt gratis bezorgd en tegen een kleine vergoeding nemen we zelfs uw oude bed weer mee. Levering en bezorging van meubels wordt door ons eigen montageteam verzorgt, naar wens in geheel Nederland of zelfs naar het buitenland wordt steeds vaker gedaan.

Sterke punten
Onze sterke punten: 85 jaar ervaring met veelal vaste klanten, elke maand acties met onder andere 20 procent korting op zonwering of pvc vloeren, tapijt en vinyl. We hebben eigen stoffeerders, de zekerheid dat je met een vakman te maken hebt; wij zorgen ervoor dat je kunt genieten van het beoogde eindresultaat. Advies bij u thuis; want daar zien we in de praktijk hoe u woont en kunnen we een passend woonadvies maken. Service & garantie: meten, montage en een schone oplevering is voor ons vanzelfsprekend. Maar er is ook de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding de kamer uit en in te laten ruimen. En ook na je aankoop staan we voor je klaar. Mocht u minder mobiel zijn dan zijn we zelfs gelegen om u op te halen van huis. Blekkenhorst Totaalwonen is ook steeds meer een grote speler in de projectenmarkt, zeer veel horeca en andere bedrijven weten ons dan ook te vinden voor het leggen van pvc-vloeren, tapijt, gordijnen en zonwering en ook complete project inrichting is altijd mogelijk. Uiteraard nemen wij alle tijd om u persoonlijk te adviseren want we zijn pas tevreden als u dat bent. En… de koffie staat altijd klaar!

Uitgebreid theater- en concertprogramma

ENSCHEDE - Het nieuwe theater- en concertseizoen 2019-2020 van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is bekend. Op de website staan alle voorstellingen en concerten die van augustus 2019 t/m juni 2020 te zien zijn in het Wilminktheater, het Muziekcentrum, De Kleine Willem en de Grote Kerk in Enschede.

Het programma is wederom zeer divers; alle genres komen ruim aan bod. De kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen start op dinsdag 23 april om 09.00 uur via wilminktheater.nl en om 12.00 uur aan de kassa van de Wenninkgaarde 40-42.

Muziek en meer
Opera's van de Nederlandse Reisopera en grote musicals als Annie, Kinky Boots, Oliver!, 't Schaep met de 5 Pooten en Hello, Dolly! met o.a. Simone Kleinsma zijn exclusief voor de regio geprogrammeerd. Waaronder ook de grote muziektheaterproductie Amadeus - maar liefst vijf keer in het Wilminktheater te zien. Het nieuwe seizoen bevat mooie concerten van onder andere BLØF, het Metropole Orkest, Amsterdam Sinfonietta met Jonathan Jeremiah, Clannad, Oleta Adams, Daniël Lohues, The Analogues en VOF de Kunst. Exclusief voor de regio Twente zijn de dansvoorstellingen van Nederlands Dans Theater en Scapino Ballet Rotterdam.

Voorstellingen
Juf Roos, Brugklas de Musical, Repelsteeltje en de blinde prinses en de Griezelbus van Paul van Loon zijn prachtige familievoorstellingen. Topacteurs als Anne-Wil Blankers, Pierre Bokma, Annick Pfeifer, Tjitske Reidinga, Mark Rietman, Victor Löw en Pip Utton doen Enschede aan. Cabaretiers Daniël Arends, Sara Kroos, Najib Amhali, Bert Visscher en ook Urbanus keren terug. Het kalenderjaar 2019 wordt voor de zesde keer op rij afgesloten met een zelf geproduceerd feestelijk project; Woar geet 't opan met Kesmis?. Er zijn ook diverse grotere, meerdaagse producties gepland dankzij regionale samenwerking met andere theaters. Zo ook de muziektheaterproductie Amadeus en de musicals Hello, Dolly! en Annie. Ook te zien in het Wilminktheater de musical 't Schaep met de 5 Pooten, de Broadway-hit Kinky Boots en de musicals Goodbye, Norma Jeane en Company van Stephen Sondheim. Kijk op: www.wilminktheater.nl

Koren Triple One en Inspiration brengen Jesus Christ Superstar

OLDENZAAL - Ik breng u nog even in herinnering: de uitvoering van de musical Jesus Christ Superstar in Oldenzaal. Ik was aanwezig bij enkele repetities, waarbij de prachtige stem van Rutger de Vries mij opviel. Dit was aanleiding voor mij om hem eens op te zoeken.


Ik wilde meer weten van Rutger de Vries en ik wil u als lezer betrekken bij de rol en het zangtalent die Jesus Christus vertolkt waarbij u a.s. zondag betrokken kunt zijn in de Mariakerk in Oldenzaal. Rutger de Vries, geboren in 1979 (40 jaar) ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij mooi kon zingen. Rutger koos na de basisschool voor een opleiding als docent (leraar) aan de PABO. Inmiddels is hij in het onderwijs doorgegroeid en is hij momenteel directeur van de CBS school Wonderwijs. Zijn omgeving kent hem en ook zijn zangtalent.

Geen onbekende
In de Achterhoek en in Twente is hij geen onbekende in de muziek- en theaterwereld. Was zingen eerst als hobby bedoelt, inmiddels is zijn zangtalenten ontdekt, en wel door Ernst Daniel Smid. Hij was destijds de afleveringswinnaar in het TV programma "Una Voice Particolare" Hij werd betiteld als het best bewaarde talent van Winterswijk. Rutger werkt veel samen met koren en orkesten en nu dan a.s zondag in de Mariakerk te Oldenzaal, aanvang 19.30 uur. De entree is gratis en reserveren van een plaats is niet mogelijk. Kom op tijd, dan bent u verzekerd van een plaats. Immers, dit unieke optreden mag u niet missen.

Foto en tekst: Martin Meijerink.
Foto: Rutger de Vries in de gastrol van Jesus van Nazareth

Botte Pech

ENSCHEDE - De voorstelling Botte Pech vertelt het verhaal van iemand die ongeneeslijk ziek is.

Borstkanker met uitzaaiingen waar geen remedie meer tegen is. De zoektocht die volgt op deze diagnose wordt op een indrukwekkende, lichte en humorvolle manier verteld. Voorstelling is op woensdag 17 april om 20.30 uur in De Kleine Willem te zien. Kijk op www.wilminktheater.nl voor meer informatie en toegangskaarten.

Vogelwandeling

HAAKSBERGEN - Vroeg het bed uit op zondag 14 april, want om 7.00 uur vertrekt de Vogelwandeling door het Witte Veen.

De start is vanaf de parkeerplaats aan de Witteveenweg. Daarna wandelt u samen met ervaren vogelaars naar het Witte Veen. De verwachting is dat er zo vroeg in de ochtend veel vogels te horen en te zien zullen zijn. De kosten bedragen € 2,50. Leden van IVN betalen slechts € 1,-. Voor meer informatie gaat u naar www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen of neem contact op met H. Maathuis via 06-48261795.

Palmpasen- optocht

LONNEKER - VKL organiseert op zondag 14 april weer de palmpasenoptocht.

Ook in 2019 wordt de traditie voortgezet. Om 12.00 uur wordt de palmpasen gekeurd op het Kerkplein. Vanaf 12.15 uur vertrekt vervolgens de de stoet voor de tocht door het dorp. Deze gaat niet stilletjes voorbij, want Excelsior Lonneker zorgt voor de muzikale begeleiding.

De Barink is nu aan de beurt

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen wil wateroverlast voorkomen en neemt daarvoor de nodige maatregelen. Zo wordt op diverse plekken een extra regenwaterriool aangelegd.


Inmiddels zijn de werkzaamheden in De Volmer en Den Esker zo goed als afgerond en wordt er een begin gemaakt met De Barink. De extra riolering wordt deel onder de groenstrook aangelegd, maar het opbreken van de weg is wel noodzakelijk en enige overlast is niet te voorkomen. Na de werkzaamheden zal er aan de inrichting van de straat niets veranderd zijn.

Functie
Het extra regenwaterriool moet bij extreme regenbuien voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. De riolering zorgt ervoor dat het overtollige regenwater niet op de straten blijft staan of kelders onder water komen te staan, maar dat het water afgevoerd wordt naar een nabijgelegen vijver.

Blijf er niet mee lopen: Polikliniek Proktovar kan helpen

HENGELO - Darmklachten, spataderen, rug- en gewrichtsklachten hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op je leven. Toch blijven veel mensen er te lang mee rondlopen. Polikliniek Proktovar met vestigingen in Hengelo en Best specialiseert in het onderzoeken en behandelen van deze klachten.

Proktovar beschikt over een multidisciplinair team met proctologen die zich buigen over darm- en anale klachten, een gastro-intestinaal chirurg, vaatchirurgen voor onder meer spataderbehandelingen, maar ook een orthopeed en radioloog, gefocust op rug- en gewrichtsklachten.

Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen die meestal in de benen zichtbaar zijn. De blauwe, verdikte aderen kunnen zorgen voor concrete klachten zoals bloeden na het stoten van uw been, pijn, rusteloze benen en een zwaar gevoel in de benen. Behandeling is dan zeker wenselijk op medische gronden, maar ook geeft het weer een zelfverzekerd gevoel in de zomerse dagen wanneer de benen vaker zichtbaar zijn. Meestal kan het onderzoek binnen 1 week plaatsvinden met daarna een snelle behandeling. Bij het consult gebruikt de arts moderne methoden zoals het Duplex-onderzoek om de toestand van de aders goed te bekijken. Behandeling gaat eveneens volgens de modernste technieken, zoals de endoveneuze lasertherapie. Hierbij brengen zij met een zeer kleine snee een kleine laserdraad in in de ader, waarmee het bloedvat gesloten kan worden. Hierbij is dan in de meeste gevallen geen narcose nodig, wat zorgt voor een snelle behandeling met aanzienlijk korter herstel. Andere methoden zoals bijvoorbeeld het dichtspuiten van een ader zorgen ook voor een snel herstel. Het operatief verwijderen van grotere spataderen is ook mogelijk, maar komt steeds minder voor dankzij de moderne alternatieven.

Rug en gewrichtsklachten
Ook voor de behandeling van rug- en gewrichtsklachten bent u aan het juiste adres. Hierbij wordt natuurlijk gekeken naar uw leefstijl en houding, om zoveel mogelijk zonder zware ingrepen te kunnen helpen. De behandeling van een tenniselleboog gaat volgens een innovatieve nieuwe methode, ontwikkeld hier in Twente. Hierbij wordt met kleine naaldjes op een zeer precieze plek bij de ontstoken pees uw eigen bloed of dextrose ingespoten. Uiteindelijk herstelt zo 70 procent van de mensen met een tenniselleboog.

Darm- en anale klachten
Darm- en anale klachten zijn vervelend en roepen niet zelden toch wat schaamte op. Dit is absoluut niet nodig. Veel mensen blijven te lang rondlopen met problemen die goed te behandelen zijn. Proktovar's ervaren proctologen kunnen helpen bij bijvoorbeeld aambeien, pijnklachten en jeuk maar ook problemen met de bekkenbodem of incontinentie. Wanneer een verandering van uw levensstijl of medicijnen niet toereikend zijn, kunnen de proctologen ook diverse poliklinische ingrepen uitvoeren. Behandeling draagt bij aan de kwaliteit van uw leven; blijf er dus niet mee rondlopen.

Verzekerde zorg
Proktovar biedt een breed scala aan onderzoek en behandeling aan. Proktovar heeft inmiddels contracten met veel, maar nog niet alle verzekeraars. Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten dat u in principe alleen uw eigen risico betaalt bij Proktovar. Wanneer u namelijk bij een niet gecontracteerde verzekeraar zit, zal Proktovar hun deel van de kosten kwijtschelden. Zo bent u niet duurder uit dan voor andere behandelingen in een regulier ziekenhuis. Goede zorg moet immers voor iedereen betaalbaar zijn.

Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar in Hengelo en Best helpt u graag. Maak dan ook een afspraak voor een consult. Bel voor meer informatie of een afspraak met 074-37 64 408 of mail info@proktovar.nl. Kijk ook op de website: www.proktovar.nl

Voorkom een val met een STROEV-vloer

TWENTE - Een ongeluk in je eigen huis komt helaas maar al te vaak voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat komt te overlijden door een val fors gestegen is de afgelopen jaren; ongeveer 4.000 mensen per jaar. Preventie is daarom erg belangrijk; STROEV kan helpen om een lelijke val te voorkomen, ook voor bedrijven en organisaties.

De badkamer is gevaarlijker dan veel mensen denken. Op de natte tegels en in de gladde douchebakken kom je al snel aan het glijden met een val als gevolg. Het Almelose bedrijf STROEV specialiseert in het aanbrengen van stroeve coatings op deze en veel andere ondergronden. Hierdoor hebt u meer grip en valt u minder snel. Het aanbrengen van de coating neemt slechts een dag in beslag. Deze is transparant en heeft een levensduur van 7 tot 10 jaar. STROEV gebruikt een speciaal etsmiddel om tegels stroef te maken. De richtprijs voor een badkamer tot zes vierkante meter is 225 euro. Het aanbrengen van de coating in een douchebak of ligbad kost eveneens 225 euro. Uw badkamer is dan ook in één dag klaar. Een relatief kleine investering die veel leed kan voorkomen. Nu al komt iedere zes minuten een oudere op de eerste hulp terecht als gevolg van een val, met fikse zorgkosten en bijbehorende problemen als gevolg.

Ook voor bedrijven
STROEV verzorgt ook het stroef maken van vloeren voor bedrijven en organisaties in de brede regio. Door de jaren heen hebben zij een grote klantenkring opgebouwd; onder meer met gemeenten, sportcomplexen, recreatieparken, horecabedrijven en hotels. Zeker wanneer u een grotere oppervlakte laat coaten kan dit zeer kosteneffectief. Bovendien voorkomt u hiermee ook leed bij bezoekers en personeel én een stuk aansprakelijkheid. Een bezoeker of medewerker die valt in uw bedrijf als gevolg van een gladde vloer kan u immers aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zo zijn bijvoorbeeld tegelterrassen, zwembaden en natte betonvloeren een groot risico. Eigenaar Marc Tyburski van STROEV is dan ook blij dat er steeds meer aandacht is voor valpreventie, ook zeker wanneer letsel voorkomen kan worden. Zo zijn diverse Twentse gemeenten en de GGD Twente al actief bezig met trainingen voor valpreventie van ouderen. Zeker in combinatie met preventieve maatregelen zoals een stroeve vloer kan veel leed voorkomen worden.

Neem contact op
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw woning of bedrijf? Neem contact op met STROEV via 074-250 80 86 of kijk op: www.stroev.nl

Voluit lachen, praten en eten!

ENSCHEDE - Iedereen wil graag een mooie glimlach en daarvoor is een goed en gaaf gebit onontbeerlijk. Dat geldt uiteraard ook voor een kunstgebit. Het is dus erg vervelend als daar een probleem mee is, zoals een scheurtje of een loszittende tand. De deskundigen van kunstgebittenspecialist Prothetico begrijpen dat maar al te goed. Dat is dan ook de reden waarom zij bij dit soort problemen een supersnelle service zo belangrijk vinden. Vandaar het motto: 'Klaar terwijl u wacht'.

'Wij begrijpen heel goed dat een klein scheurtje of een missende tand in een kunstgebit erg vervelend is voor mensen die daarmee rondlopen en dat zij dus zo snel mogelijk geholpen willen worden', zegt Carlo Hommel van Prothetico. 'Daarom zorgen wij er voor dat onze wachttijden erg kort zijn. Bij een noodgeval kan een patiënt gewoon langs komen en dan wordt de reparatie direct uitgevoerd. Dat is een van onze serviceaspecten die wij zeer belangrijk vinden.' Service staat bij Prothetico dus hoog in het vaandel. Dat uit zich ook in een andere vorm van dienstverlening, die uniek is: tandtechniek aan huis. 'Die service is ideaal voor mensen die slecht ter been zijn of om wat voor reden dan ook het huis niet uit kunnen', aldus Hommel. Deze service betekent dat mensen nog maar één keer naar de praktijk aan de Marssteden 90 in Enschede hoeven te komen. 'Dat intakegesprek vindt plaats met de tandarts en bij dat eerste gesprek ben ik ook aanwezig. Wij vinden dat belangrijk, want het betekent dat ik beter rekening kan houden met de wensen van de patiënt wanneer ik met een kunstgebit aan het werk ga.' Na het eerste intakegesprek kan de rest van het proces, zoals de modellen- en de pasfase, aan huis worden afgewerkt.

Service aan huis
Een extra voordeel van de tandtechniek-aan-huis-service is, dat de patiënten ook voor reparaties het huis niet meer uit hoeven. Dit is wel zo fijn wanneer je druk of even wat minder mobiel bent. Een loszittend kunstgebit is erg lastig. De kans is groot dat het slinken van het kaakbot hiervan de oorzaak is, want een kunstgebit heeft dan niet genoeg houvast meer. Prothetico biedt hiervoor de oplossing in de vorm van het klikgebit. Hoe werkt zo'n klikgebit? 'Onze gespecialiseerde tandarts brengt implantaten aan; je zou die een soort kunstwortels kunnen noemen. Die zorgen ervoor dat het kunstgebit kan worden vastgeklikt aan de kaak, vandaar de term 'klikgebit'. Het resultaat is nooit meer een loszittend of pijnlijk gebit en dus met een gerust hart voluit lachen, praten en eten. Prothetico is een specialist met alle kennis onder één dak. Prothetico heeft een eigen tandarts-implantoloog en tandtechnici en werkt met de nieuwste technieken en hoogwaardige materialen.