Hart van Haaksbergen

20 september 2019

Hart van Haaksbergen 20 september 2019


Haaksbergen zet in op schonere samenleving

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen wil de gemeenschap actiever maken om zwerfafval aan te pakken. De gemeente en inwoners signaleren nu dat er nog veel rommel op straat ligt: chipszakjes in de bermen, blikjes op de stoep en lege pakjes sigaretten achteloos in de bosjes gegooid. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het geeft ook een lelijke aanblik.

Het terugdringen van zwerfafval binnen de gemeente is een belangrijke ambitie voor Haaksbergen. Er zijn de afgelopen jaren ook al diverse opschoondagen gehouden, die ook in de nabije toekomst een vervolg zullen krijgen.

Sportverenigingen
Afgelopen week schreef de gemeente alle sportverenigingen met een eigen sportcomplex aan. Ook op en om de complexen is namelijk nog vaak zwerfafval te vinden. Omdat deze verenigingen veel bezoekers over de vloer krijgen, is het logisch om bij hen al in te zetten op een positieve gedragsverandering. De gemeente wil de sportverenigingen dan ook 'supporter van schone sportterreinen' maken. De verenigingen kunnen dan met steun van de gemeente acties houden zoals eigen opruimdagen. Ook moeten mensen actief gestimuleerd worden om afval netjes in een afvalbak te werpen. De gemeente kan daarvoor hulpmiddelen aanbieden.

Ook op scholen
Om al bij kinderen een positieve gedragsverandering teweeg te brengen zet de gemeente ook in op voorlichting op scholen. Afvalinzamelaar Twente Milieu inventariseert momenteel in opdracht van de gemeente welke activiteiten zinvol zijn voor kinderen. Veel basisscholen geven zelf al aan veel waarde te hechten aan het bijbrengen van positief gedrag op dit vlak. Bijvoorbeeld op het gebied van recycling en afvalscheiding. Twente Milieu kan op verschillende manieren een rol spelen bij de voorlichting aan de jeugd.

Opschoondag
Er zijn voor de komende tijd nog andere activiteiten in ontwikkeling, zo benadrukt de gemeente. Zo wil Haaksbergen net als vorig jaar weer een opschoondag organiseren, waarbij inwoners samen zwerfafval op gaan ruimen. De gemeente zorgt dan voor grijpers, zakken en hesjes. Er is op dit moment nog geen concrete datum geprikt voor deze actie.

Geld voor aanleg nieuw waterveld bij hockeyclub Haackey

HAAKSBERGEN - De gemeenteraad van Haaksbergen buigt zich komende dinsdag over een garantstelling voor een lening ten behoeve van hockeyclub Haackey. Een belangrijke stap voor de toekomst van de vereniging.

De Haaksbergse Hockey Club Haackey beschikt momenteel over een tweetal kunstgrasvelden, waarvan één inmiddels aan vervanging toe is. De club wil deze vervangen voor een nieuw waterveld. Voor wie minder bekend is met het fenomeen hockey: een waterveld is een kunstgrasveld waarbij er een kleine waterlaag op ligt. De waterlaag zorgt voor een snel spel en consistenter rollen van de bal. Daarnaast voorkomen spelers zo ook letsel wat bij een droge ondergrond vaker voorkomt. Watervelden zijn internationaal gezien de standaard bij het professionele hockey. Nadeel is wel dat de aanleg van een waterveld duurder is in zowel plaatsing als onderhoud.

Kostenplaatje
Het totale kostenplaatje voor aanleg is volgens de gemeente iets minder dan 467.000 euro. Haackey zelf zal hier aanvankelijk een relatief klein deel aan bijdragen. Zo beschikt de club over een kleine 75.000 euro op dit moment, met de ambitie om nog eens 25.000 euro bij te dragen. Daarnaast ontvangt de vereniging vanuit een subsidieregeling van het Rijk een BOSA-subsidie van iets minder dan 100.000 euro. Het resterende bedrag, 267.000 euro, moet de club bijlenen.

Garantstelling
De gemeenteraad zal nu in kunnen stemmen met de garantstelling voor de lening. Hierbij zal de club het bedrag uiteindelijk terugbetalen net als een normale lening, maar wanneer dit onverhoopt niet zou lukken moet de gemeente de lening aflossen. Dit is een vrij gebruikelijke constructie; Haaksbergen gaf eerder ook garantstellingen af voor een kunstgrasveld bij sportpark De Greune en voor de Museum Buurtspoorweg.

Jaargang: 6 • Nr 267• Wk 38

Oecumenische Vredesviering

ENSCHEDE - Dit jaar zal er op de eerste zondag in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn. Deze zal gehouden worden op zondag 22 september, vanaf 10.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 in Enschede.

Veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen en hebben die morgen zelf geen viering. Pastor Frank de Heus, ds. Oane Reitsma en majoor Peter Schraa gaan voor. Medewerking wordt verleend door het muziekkorps van het Leger des Heils en het St. Jan Michaelkoor.

Thema
Het thema van de viering is: Vrede verbindt over grenzen. We zullen aandacht besteden aan grenzen die scheiden en verbinden. Er is in de voorbereidingsgroep ernstig nagedacht hoe dit in de viering zo goed mogelijk een plaats kan krijgen. Wat is de persoonlijke ervaring over grenzen die scheiden en verbinden? In de lezing komt de Jacobsladder ter sprake.

Goed doel
De collecte tijdens deze viering is bestemd voor Stichting Humanitaire Hulp Syrië. Deze stichting steunt kleine projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de vluchtelingen in Syrië. Trui Bolscher, uit Enschede, is bestuurslid en haar partner, oorspronkelijk afkomstig uit Aleppo, reist wanneer mogelijk naar de regio vanuit zuid-Turkije. Hij communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio en met andere lokale hulporganisaties. Hij heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Mevr. Bolscher zal tijdens de viering zelf iets vertellen over het project. De organisatie hoopt veel mensen te begroeten.

Handhaving tegen overlast fietsen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil de overlast van fietsen rondom het station steviger aan gaan pakken. Eerder besloot de gemeente al om actief handhaving in te gaan zetten ten zuiden van het stationsgebouw. Afgelopen week besloot het college van B&W om ook toezichthouders in te zetten in het noordelijke stationsgebied.

De gemeente plaatste onlangs al waarschuwingsborden dat per 1 oktober de fout geparkeerde fietsen op het stationsplein weggehaald worden. De afgelopen jaren waren door de fietsen de bomen niet meer te zien, wat een rommelige aanblik gaf. Het gevolg is echter dat mensen uit gemakzucht de fietsen elders gaan parkeren waar de gemeente het liever niet heeft. In het noordelijke stationsgebied is een goede stalling gerealiseerd, waardoor buiten de stalling parkeren niet nodig is, zo is de boodschap.

Handhaving
Om handhaving mogelijk te maken heeft de gemeente een aardig groot gebied rond het station aangewezen als handhavingsgebied in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gebied is ruwweg begrensd door de Molenstraat in het noorden, Saxion in het westen, de Tromplaan in het zuiden en de lijn Wilminkplein - kruispunt De Graaff in het oosten. De gemeente overlegde voor aanwijzing met onder meer de Fietsersbond Enschede en ondernemers in het stationsgebied. Deze zijn enthousiast over de komende aanpak van deze al jaren toenemende overlast.

Column

75 (1)

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Na de landing in Normandië gingen de Geallieerden dwars door Europa, richting Berlijn. Toen het slechte weer inviel, eind 1944 was Nederland verdeeld in Noord en Zuid met als scheidslijn grofweg de grote rivieren. Zuid was bevrijd, had al feestgevierd en probeerde het normale leven weer op gang te krijgen. De Duitsers hadden zich in Midden-Nederland ingegraven en de Geallieerden waren vastgelopen in de onder water gezette polders. In Zeeland was nog even hevig gevochten om de toegang tot de haven van Antwerpen.

In West-Nederland heersten honger en terreur en niet alleen van Duitse zijde, ook door Nederlanders. In die laatste oorlogswinter zijn nog diverse slachtoffers gevallen. Vanwege? Ja, vanwege wat? Haat? Wraak? Angst? Ook in het Oosten en het Noorden van het land heersten de Duitsers en hun handlangers. Hoeveel mensen zijn er in die laatste maanden nog doodgeschoten, soms door landgenoten?

De bevrijding van het laatste deel van Nederland begin 1945 was geen kleinigheid. Er is nog stevig gevochten en op sommige plekken, zoals bij de Afsluitdijk, moesten de Geallieerden wachten op versterkingen of op overgave in de rest van de regio.

Ik heb polemologie van Dr. Röling gehad in Groningen maar hij, noch anderen hebben mij het waarom van oorlog kunnen uitleggen.

Wat mij boeit is het waarom van de oorlog? Ook van oorlogen in het algemeen, maar het meest toch wel de Tweede Wereldoorlog. 75 Jaar geleden vochten wij nog met onze buren. Landen kunnen met elkaar in oorlog zijn, wordt er dan gezegd. Maar dat kan niet, mensen zijn met elkaar in oorlog.

In de komende maanden komen we daar in deze krant op terug. Lees de oproep om verhalen op te sturen, elders in deze krant. Reageer. Wij zoeken de geschiedenis van de gewone en van de ongewone man, vrouw en kind. Maar ook stippen wij voorzichtig aan, wat na de oorlog vrede en veiligheid voor ons en voor de rest van de wereld hebben betekend. Een speurtocht naar de mens, die gedurende 75 jaar na de oorlog in vrede en veiligheid heeft kunnen leven en de vraag krijgt voorgelegd: Zou het nu opnieuw kunnen? En waarom? Vragen waar misschien geen logische antwoorden op zijn te vinden, maar die je moet stellen om de mens hier en elders in de wereld te begrijpen.

Jan Visser

Junior- / senior viswedstrijd bij V.I.O.S.

ENSCHEDE - Op zondag 29 september organiseert hengelsportvereniging V.I.O.S. weer de jaarlijkse junior-/senior viswedstrijd.

De stekloting vindt om 08.00 uur plaats aan de vijver Buursestraat. Er wordt gevist met de vaste stok van 09.00 tot 12.00 uur. Het is de bedoeling dat de jeugd tot en met 15 jaar samen met een senior (vader, moeder, oom, tante, de buurman of voogd) een leuke wedstrijd kan vissen, en zo kan kennis maken met de hengelsport. Indien je geen hengel hebt, kun je deze lenen van de vereniging (wel even aangeven bij opgave), voor een tuigje (dobber, lijn, loodjes en haakje), lokaas en visaas dien je zelf te zorgen.

Na afloop
Na de gezellige wedstrijd gaan alle deelnemers naar het V.I.O.S. clubhuis aan de Eeftinksweg 17 alwaar we onder het genot van een hapje en drankje de prijzen zullen uitreiken. De drie beste koppels hebben prijs en voor iedere jeugdige visser tot en met 15 jaar is er ook een mooie prijs. Deelname is gratis. Opgeven kun je via Viosjeugdteam@gmail.com of bij van der Kolk hengelsport aan de Poolmansweg.

Wat maak jij?
Ik noem het doe-dingen, objecten die mensen uitdagen iets te doen, speelapparaten. Deze werken, samen met werk van andere mensen, komen bij elkaar als Karnieland, een soort ouderwetse kermis maar dan anders.
Daarnaast maak ik mogelijke oplossingen voor huis-installaties voor water en laag voltage systemen.

Wat maakt jouw werk speciaal?
Het geeft een ervaring en vraagt geen elektriciteit, het nodigt de kijker uit iets te proberen en zélf de benodigde energie te geven. Hierbij werk ik graag met simpele materialen en vormen, met duidelijke zeggenschap en een herkenbaarheid. De actie van de doener is een belangrijk onderdeel.

Waar kunnen we jouw werk zien?
Het RadaRad is bij Allée Rentrée festival te zien, op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. In de zomer reist het met Karnieland door en rondom Nederland. En op mijn site: www.wieisreindier.nl.

Welke bekende kunstenaar bewonder jij?
Jan Svankmajers filmpjes zijn heel leuk, absurde stop-motion met leuke verhaaltjes. Ook Peter Zegvelds werk spreekt me aan, speels en verhalend.

Wat betekent Enschede voor jou?
Overzichtelijk en ruimte om dingen te proberen.

Fotograaf: Paul Clason

Maandag 23 sept. 10.00 uur

Zelfs de deurste penne schrif
neet vanzelf.

Prominenten aan de start bij eerste editie Euregio Gravelride

HAAKSBERGEN – Profwielrenners van vroeger en nu, burgemeesters en andere regionale beroemdheden staan komende zondag aan de start van de eerste KCC Euregio Gravel Ride.

"We zijn heel trots dat onder meer Marcel Sieberg, Joost Posthuma en twee burgemeesters aan de start staan van onze tocht. Uiteraard staat de voorinschrijving open voor iedereen." zo laat Peter Ossenkoppele namens de organisatie weten. De tocht voert deels over Haaksbergs grondgebied. De drie organiserende clubs hebben (oud) wielrenners uit alle hoeken van de Euregio naar de KCC Euregio Gravel Ride weten te halen. Waaronder zelfverklaard gravelliefhebber Marcel Sieberg. De Duitse profrenner uit het naburige Bocholt heeft maar liefst 9 Rondes van Frankrijk op zijn palmares staan en rijdt nu voor Bahrain Merida.

Meer toppers
Daarnaast komt zijn Twentse oud-collega Joost Posthuma (Rabobank, Leopard, Radioshack). Posthuma is naast zijn dagelijkse werk nu vooral bekend als koersdirecteur van de Ronde van Overijssel. Verder rijdt Han Vaanhold de tocht mee. Deze wielerlegende is momenteel actief als ploegleider van de Achterhoekse wielerformatie Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Nederlands Kampioen
Ook andere prominenten uit de regio komen naar de start in Eibergen. Bijvoorbeeld Rob Welten, voorzitter van de Euregio en burgemeester van Haaksbergen. Hij geeft het startschot met Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland. Daarna springen de heren snel zelf op de racefiets, want zij zijn groot liefhebber van de sport. Van Oostrum is zelfs meervoudig Nederlands Kampioen wielrennen bij de burgemeesters. De graveltocht is bij uitstek georganiseerd voor de wielrenners die wel eens buiten de gebaande paden willen rijden. Kijk op: www.euregiogravelride.nl

Nedko Kozijntechniek maakt kunststof kozijnen betaalbaar!

ENSCHEDE - Nedko Kozijntechniek startte in 1991 met de productie van kunststof kozijnen van het merk Schüco. In deze beginjaren produceerde Nedko Kozijntechniek (toen nog onder de naam ELN Kunststoftechniek) alleen kunststof kozijnen voor de eigen verkoop- en montageafdeling.

Inmiddels produceren zij voor vele bedrijven in Nederland. Ook de particuliere markt heeft de laatste jaren een explosieve groei meegemaakt. Enkele redenen hiervoor zijn: Nedko heeft alles in eigen beheer: Een eigen verkoopafdeling met verkopers met jarenlange ervaring. Zij beschikken over een moderne eigen productielijn waardoor de kozijnen betaalbaar zijn. Het bedrijf heeft eigen montagemedewerkers die intern en door het VKG zijn opgeleid. En uiteraard: een eigen serviceafdeling die 7 dagen per week inzetbaar is.

Strenge eisen
Nedko is VKG gecertificeerd (een overkoepelend orgaan dat controleert of haar leden aan de strenge kwaliteitseisen qua productie en montage voldoet). Nedko werkt samen met het energiebespaarfonds, waarmee u gunstige overheidsfinanciering kunt krijgen met een extreem lage rente. En bij Nedko betaalt u nooit vooraf!

Voordelen
Wilt u geen onderhoud meer aan uw kozijnen, nooit meer schilderen? Kunststof kozijnen zijn onderhoudsarm. Even schoonmaken tijdens het reinigen van de ramen is genoeg. Uw woning isoleren, dus geld besparen? Kunststof kozijnen zijn isolerend en indien u kiest voor dubbele beglazing kunt u veel geld besparen. Wilt u in plaats van tuindeuren een mooie schuifpui? Tuindeuren nemen vaak veel ruimte in. Door een mooie schuifpui te plaatsen creëert u niet alleen ruimte maar trekt u uw tuin bij uw woonkamer aan. Een mooie blikvanger als voordeur? Nedko heeft een keuze uit meerdere mooie, goed isolerende voordeuren. Nedko Kozijn heeft als motto: alleen het beste is goed genoeg voor onze klanten en dat natuurlijk voor de beste prijs!

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie onze website: www.nedko-kozijn.nl of bel 06 41629327 en vraag een offerte aan. Een van onze adviseurs komt geheel vrijblijvend bij u lang om uw situatie te bespreken. Ook bent u, op afspraak, welkom om eens een kijkje te komen nemen bij ons in de fabriek aan de Staalsteden 20 te Enschede.

Voorlichtingsdag over verkeersveiligheid

ENSCHEDE - Veel weggebruikers onderschatten risico's in het verkeer. Of je nu wandelt, fietst of met de auto op pad bent, het huidige verkeer is niet zonder gevaren. Om alle verkeersdeelnemers bewuster te maken van risico's organiseert Univé deze vrijdag een voorlichtingsdag in Enschede.

De verzekeraar organiseert jaarlijks zo'n landelijke dag onder de noemer Univé Helpt. Zij werken hierbij op lokaal niveau samen met organisaties om activiteiten op te zetten die bijdragen aan bewustwording van risico's in de breedste zin. Dit jaar is er speciale aandacht voor apparatuurgebruik in het verkeer, veilig gebruik van de e-bike en het belang van het up-to-date houden van verkeerskennis. De organisatie verwacht ook in Enschede leergierige verkeersdeelnemers te verwelkomen.

VR-video's en e-bikes
Bij het Univé advieskantoor aan Het Eeftink 22 in Enschede (open van 09.30 tot 17.30 uur) kunnen deelnemers onveilige verkeerssituaties levensecht ervaren door middel van een virtual reality-video. Een andere activiteit rondom het thema verkeersveiligheid is het afleggen van een skippybalparcours terwijl deelnemers aan het appen zijn. Zo ervaren deelnemers de impact van smartphonegebruik in het verkeer. Ook wordt er een verkeersquiz aangeboden waarmee bezoekers hun verkeerskennis kunnen testen.

Op school
In samenwerking met Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede bezoekt Univé verschillende voortgezet onderwijsinstellingen, ontmoetingsplekken voor ouderen, basisscholen en winkelcentra in Enschede om de diverse verkeersthema's onder de aandacht te brengen. Univé Oost en Ontmoetingsclusters Enschede werken samen om mensen een zekere en veilige leefomgeving te bieden. Beide coöperaties vormen samen één team als het gaat om het belang van de inwoners in Enschede.

Risico's voorkomen
Jan Thale Haandrikman, commercieel directeur bij Univé Oost legt het belang achter Univé Helpt uit: 'Als coöperatie staat Univé van oudsher dichtbij haar leden. Samen met hen willen we de risico's waar zij vandaag de dag mee te maken hebben zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Zodat alleen het hoogstnoodzakelijke verzekerd hoeft te worden. Met Univé Helpt willen we verkeersdeelnemers helpen om te gaan met de risico's die telefonie en navigatie in het verkeer, de soms verrassend snelle e-bike en veranderende verkeerssituaties en -regels met zich meebrengen. Ik ben er trots op dat we met de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers hun bewustzijn hiervan kunnen vergroten."

Column

Extreem

Ze was verbaasd. Niemand was aanwezig. De schrik sloeg haar om het hart. Wat nu? Ze is een alleenstaande vrouw. Al jaren is ze 80-100% afgekeurd en ontvangt zij een WIA-uitkering. Maar die uitkering was laag en daarom had ze aan moeten kloppen bij de gemeente voor een aanvullende bijstandsuitkering van ongeveer 225 euro.

Hoewel de gemeente haar een ontheffing sollicitatie- en arbeidsverplichtingen had verleend werd ze wel verplicht deel te nemen aan de DOEN! Beurs. De Doen! Beurs is erop gericht om mensen te bewegen tot participatie, meedoen, leren en werken. Ze gaat er keer op keer zonder tegenzin keurig naar toe.

Op 9 mei kreeg ze een uitnodigingsbrief van de gemeente voor de DOEN! Beurs van 16 mei. Ze had de brief blijkbaar niet goed gelezen en had wel ergens een '17' zien staan. Achteraf bleek dat het artikel over de medewerkingsplicht van de Participatiewet te zijn . Maar de '17' had ze goed onthouden. Ze kwam precies een dag te laat bij de Doen! Beurs aan. Niemand was er. Direct werd de gemeente gebeld, ze bood haar verontschuldigen aan voor deze pijnlijke maar menselijke vergissing.

Ze zei dat ze natuurlijk best naar een andere Doen! Beurs wilde gaan elders in de stad. Maar een paar weken later kreeg ze een brief van de gemeente met het 'Voornemen opleggen maatregen' (verlaging van de uitkering). Verder werd er een formulier 'Verklaring verzuim' meegestuurd. Deze heeft ze dezelfde dag ingevuld en teruggestuurd naar de gemeente.

Weer een paar weken later viel er een brief van de gemeente op de mat. Slecht nieuws! De gemeente bleek niet gevoelig voor haar opgegeven reden van verzuim. De opgelegde strafmaatregel werd vastgesteld op 40 % van de bijstandsnorm. Dit zou neerkomen op ruim 100 euro, dacht ze. Voor haar een hoop geld, want rondkomen was al niet makkelijk.

Het bedrag zou worden ingehouden op haar uitkering van de maand juli. Ze besloot in bezwaar te gaan tegen de veel te hoge boete. Iedereen kan zich wel eens vergissen in een datum. Maar het nieuws werd nog slechter: haar bezwaar op de beslissing van de gemeente werd ongegrond verklaard. Een dag later kreeg ze nog meer slecht nieuws te verwerken. De zorgverzekeraar stuurt haar een betalingsherinnering voor haar zorgpremie van de maand augustus. Deze wordt altijd maandelijks door de gemeente ingehouden op haar uitkering.

Uit navraag bij de gemeente bleek dat zij de premie niet hadden betaald, omdat er te weinig saldo was. De gemeente had niet 100 euro maar ruim 315 euro als boete opgelegd! Een extreme straf voor een menselijke fout, die ze op alle manieren wilde goed maken. Ondertussen weet ze niet hoe ze de betalingsachterstand moet oplossen….

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Kunst van Katoen bij Prismare

ENSCHEDE - Op vrijdag 27 september opent een nieuwe expositie zijn deuren in Prismare. Hier is dan kunst te zien die gemaakt is door deelnemers van Schenk Atelier Katoen, in het Prismare gebouw.

Alle 25 mensen met een beperking die dagelijks met ondersteuning van Estinea bij het Schenk Atelier werken, leverden een of meerdere kunstwerken aan. Kleurrijke en vrolijke stukken waar iedere bezoeker van Prismare tot en met 30 november van kan genieten.

Super trots
Nina Son, Corien Snippe en Marjolein ter Louw zijn supertrots op hun expositie. Nina vertelt: 'Ik heb de zon met vogeltjes gemaakt en ik ben er super trots op. Corien laat door haar gebaren zien: 'Best bijzonder om nu aan de muur te hangen met al mijn kunstwerken, wie weet verkoop ik het wel'. Marjolein vertelt: 'Ik ben blij dat de werkstukken waar ik altijd geconcentreerd aan werk, nu getoond worden aan andere mensen'.

Steentje bijdragen
Nina werkte met veel plezier aan haar kunstwerken die nu aan de grote blauwe wand in het Atrium van Prismare hangen. Daarnaast draagt ze ook graag haar steentje bij in de koffie en thee schenkerij. Cliënten die hier met ondersteuning van medewerkers van Estinea werken, nemen bestellingen op, serveren deze, helpen in de keuken of achter de bar. Een mooie ontmoetingsplek waar mensen, verenigingen, organisaties en bedrijven met allerlei interesses en verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact komen én samenwerken. 'Hartstikke leuk', vindt Corien. 'Ik vind het ook leuk om onze cake en appeltaarten te maken en te verkopen. Dat doen we op bestelling. Voor 5 euro heb je een lekkere cake en voor 7,50 euro al een appeltaart'. Marjolein is vooral in het atelier te vinden waar ze schildert. Maar ook houtbewerking en andere creatieve werkvormen zijn er mogelijk. Alle artikelen worden daarnaast ook verkocht. Ze zijn vooral in trek als leuke en originele cadeautjes.

Expositie
Vrijdag 27 september is de officiële opening. Natuurlijk in het bijzijn van alle makers. Maar ook ouders/ vertegenwoordigers en familieleden zijn dan welkom. Tot en met 30 november zijn de kunstwerken voor iedereen gratis te bewonderen.

Fitform-fauteuils bieden optimale ondersteuning

ENSCHEDE - Veel mensen brengen een groot deel van de dag zittend door. Voor de tv, tijdens het werk of omdat bewegen niet meer zo gemakkelijk gaat. Hoe meer je zit, hoe belangrijker het is hóe je zit. Dit kan rugklachten en ander lichamelijke ongemak voorkomen en verminderen. Gezond zitten dus, en dat begint bij een verstelbare fauteuil van hoge kwaliteit.

Als je zit is het belangrijk dat het lichaam zoveel mogelijk in zijn natuurlijke vorm wordt ondersteund. Dat kan alleen met een op maat gemaakte of ingestelde fauteuil. Hiermee bereik je de meest ideale zithouding. Daarnaast is beweging ín de stoel van groot belang, door zoveel mogelijk van houding te veranderen. Met name de rug blijft daardoor in betere conditie. Een stoel met veel variatie in houdingen is daarom altijd de beste keus.

Een stoel 'op maat'
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voor gezond zitten het volgende nodig is: de juiste zithoogte, de juiste zitdiepte, de juiste armleuninghoogte, de juiste lendensteun en de juiste zithoek. Een stoel 'op maat' maakt dit mogelijk.

Juiste verstelbewegingen
Regelmatig van houding veranderen kan gezondheidsproblemen verminderen en voorkomen. Hoe krijg je dat zittend in een stoel voor elkaar? Het antwoord: met de juiste verstelmogelijkheden. Hiermee bedoelen we het verstellen van de beenondersteuning, de juiste relaxverstellingen en de sta-op functie. Alleen in een excellente fauteuil volgen deze verstelbewegingen de natuurlijke biomechanische draaipunten van het lichaam.

Fitform beste keus
De kwaliteitsverschillen tussen fauteuils zijn groot. Experts in 'gezond zitten' bevelen het merk Fitform aan vanwege de meeste beweegmogelijkheden. Daarnaast zijn dit fauteuils van hoge kwaliteit met een langdurige garantie. Fitform-stoelen zijn van Hollandse makelij en worden grotendeels met de hand vervaardigd. Van zo'n fauteuil heb je vele jaren plezier.

Maak kennis
Probeer zelf de Fitform fauteuils bij Elzinga Wonen, dé woonwinkel van Enschede. Gevestigd aan de Voortsweg 23-31 in Enschede. Kijk voor meer informatie ook op: www.elzingawonen.nl

Messy Church

ENSCHEDE - Op zondag 29 september is er van 16.00-18.00 uur Messy Church – een nieuwe vorm van kerk zijn – in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zenderenbrink 2.

Samen spelletjes doen, creatief bezig zijn, ontdekken en vieren wat we uit de Bijbel kunnen leren en wat dat voor ons eigen leven kan en mag betekenen. Messy Church is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het christelijk geloof. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen die de oude bekende verhalen over God op een nieuwe, andere manier willen beleven. Iedereen, elke leeftijd, is welkom! We sluiten deze Messy Church af met een lekkere maaltijd waarin we mogen genieten van elkaars gezelschap.

Aanmelden
Kinderen onder 6 jaar alleen onder begeleiding. Voor de onkosten vragen ze een vrijwillige bijdrage in een collectebus. Opgave is noodzakelijk in verband met de maaltijd. Voor opgave of meer informatie over Messy Church kunt u mailen naar: korps.enschede@legerdesheils.nl of bellen naar. 06-53490548. Aanmelden vóór 27 september met opgave van de namen en leeftijden van bezoekers.

Sport & Gezondheidsmarkt

ENSCHEDE - Op zaterdag 21 september is van 12.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse Sport & Gezondheidsmarkt in het winkelcentrum Enschede Zuid in de wijk Wesselerbrink.

Deze markt staat volledig in het teken van bewegen en positieve gezondheid. Voldoende bewegen en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor lichaam, geest en sociale ontwikkeling. Organisaties en verenigingen krijgen de kans zich op een laagdrempelige manier te promoten door een kraampje te bezetten of een demo te verzorgen op het podium.

Zwem4daagse in bad De Wilder

HAAKSBERGEN - Van 23 tot en met 27 september kunt u weer deelnemen aan de zwem4daagse bij zwembad De Wilder.

De zwem4daagse is voor iedereen toegankelijk, mits men in bezit is van een zwemdiploma. Dagelijks kunnen deelnemers kiezen uit afstanden van 10, 20 of 40 baantjes. Wie alle vier dagen zwemt ontvangt een medaille. Deelname kost 10 euro bij voorinschrijving, 12,50 euro in de week zelf. Dit is inclusief vier consumptiemunten.

Dit weekend open huis Lincherie Enschede

ENSCHEDE - Sinds eind 2017 is Lincherie Enschede gevestigd aan de Haverstraatpassage 29.

Bij Lincherie werken we met vijf dames die al die jaren bij Paping lingerie gewerkt hebben. Ervaren lingeriestylistes. Bij ons krijgt iedere klant een gratis uitgebreide lingeriestyling. Wij meten je maat en kijken welke bh het beste bij je past. We vertellen op welke punten je moet letten bij aanschaf van de juiste bh. Dit weekend houden wij open huis dagen met een Italiaans tintje. Een samenwerking met Fellini, I Nostri Cinque, Leef! Massages en Bedshop de Duif.