Hart van Haaksbergen

11 mei 2018

Hart van Haaksbergen 11 mei 2018


Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers

HAAKSBERGEN - In Nederland groeien vele kinderen op in armoede en hebben daardoor vaak moeite om volwaardig mee te doen in de samenleving. Ook in Haaksbergen leven ongeveer 400 kinderen in armoede. Binnenkort hebben deze kinderen een betere kans om mee te doen, dankzij de hulp van Stichting Leergeld.

Voor kinderen met ouders met een minimuminkomen is het moeilijk om mee te komen met de maatschappij. Een schoolreisje, nieuwe spullen voor school of een sportabonnement. Zulke dingen schieten er al gauw bij in omdat de ouders het niet kunnen betalen. Toch is het voor kinderen belangrijk om deze dingen te kunnen doen. Hun ontwikkeling is er bij gebaat en het voorkomt dat kinderen al vroeg in hun leven in een sociaal isolement terecht komen. Stichting Leergeld wil in Haaksbergen deze kinderen gaan bijstaan, en kan dat op allerlei manieren doen. Zo kan de stichting bijvoorbeeld een Tablet betalen voor school, een nieuwe fiets of de kosten van een schoolreisje voor het gezin betalen. Ook is het bestuur in gesprek met de gemeente over het budget van het gemeentelijk Kindpakket. De gemeente heeft ook geld voor kinderen in armoede. De stichting levert alleen in Natura.

Vrijwilligers gezocht
Mensen zelf kunnen niet schriftelijk een verzoek voor leergeld indienen, er moet altijd eerst een huisbezoek plaatsvinden om samen met het gezin te bepalen waar behoefte aan is. Stichting Leergeld is pas kort geleden opgericht en zoekt vrijwilligers voor het afleggen van deze huisbezoeken en voor het maken van een voorstel voor hulp. Ook wordt er nog gezocht naar een coördinator die de huisbezoeken in kan plannen en de voorstellen beoordeelt. Daarnaast wil het bestuur ook contact leggen met de doelgroep. Ook worden scholen en verenigingen benaderd om te kijken of deze kunnen bijdragen. Tot slot wordt er gewerkt aan een lokale website.

Informatie
Een aanvraag indienen bij de stichting kan later dit jaar, zodra de vrijwilligers gevonden en getraind zijn. Mensen die geïnteresseerd zijn in een vrijwilligersfunctie kunnen voor meer informatie contact opnemen met Wim Briggeman via wim.briggeman@kpnmail.nl of via (06) 57 99 41 84.

Wandelkring DIO kampt met vergrijzing

HAAKSBERGEN - Bij de algemene ledenvergadering van wandelkring DIO kwam naar voren dat men te maken heeft met toenemende vergrijzing.

In het bestuur zijn al een aantal jaren twee zeer belangrijke vacatures open namelijk die van voorzitter en secretaris. In 2017 heeft men zich als bestuur met 3 vacante plaatsen goed staande gehouden, 2018 is ook goed van start gegaan maar het is de vraag hoelang het bestuur de kar nog op deze wijze kan trekken. Ook is er grote behoefte aan vrijwilligers voor de avondwandelvierdaagse die op 4 t/m 8 juni voor de zestigste keer zal worden georganiseerd. Hieraan doe jaarlijks ongeveer 2400 mensen mee. Deelnemers kunnen vier avonden lang genieten van de fraaie natuurgebieden rondom Haaksbergen.

Goed doel
Evenals voorgaande jaren zullen wij een deel van het inschrijfgeld ten goede laten komen aan een goed doel. Na de Nierstichting, de Wensambulance en KIKA is dit jaar gekozen voor de Stichting Hartekind. Voor meer informatie kijk op www.hartekind.nl

Vrijwilligers gevraagd
Om voldoende vrijwilligers om verkeersregelaars vinden bij Avondwandelvierdaagse is jaarlijks altijd een probleem. De grote deelname van de leerlingen van het basisonderwijs vraagt op de vijf wandelavonden in een korte tijd inzet van een groot aantal mensen verkeersregelaars. Hoe groter het aantal vrijwilligers dat zich als verkeersregelaar wil in zetten voor dit evenement des te gemakkelijker is het voor ons om het draaiboek samen te stellen. Als er een bureau met professionele medewerkers moet worden ingeschakeld kost dit geld en zal het deelnemersgeld voor de schooljeugd moeten worden verhoogd.

Meedoen
Meld u aan als vrijwilliger en doe een kort examen voor verkeersregelaar. Help mee en geef de basisleerlingen een mooie en veilige Avondwandelvierdaagse. Voor aanmelden en nadere informatie neem contact op met Anny Hilderink, cwe@wkdio.nl of bel met 053-6726821