Hart van Haaksbergen

22 maart 2019

Hart van Haaksbergen 22 maart 2019


Gemeente verkoopt snippergroen aan inwoners

HAAKSBERGEN - Als inwoner van de gemeente Haaksbergen je tuin uitbreiden met het stuk groen naast of achter je tuin. Wellicht wordt het binnenkort mogelijk. De gemeente wil zich richten op de verkoop van dit zogenaamde snippergroen.


Haaksbergen is een groene gemeente met veel ruim opgezette wijken waar woningen worden omgeven voor groenstroken en natuur. Een mooie leefomgeving, maar het vergt de gemeente veel onderhoud en de daar bij behorende kosten. De gemeente beschikt over veel van deze groenstroken en plantsoenen. In 2015 is een zogenaamde groenstructuurkaart opgesteld. Hierop staan alle groenstroken in de gemeente en de bijbehorende functie: is het een gebied dat de gemeente als openbaar groen wil behouden, of is het zogenaamd snippergroen dat beschikbaar is voor inwoners om te kopen?

Win-win
Het college besloot al eerder om extra stukken groen aan te bieden voor de verkoop aan inwoners. Zij kunnen deze groenstukken dan bij hun tuin voegen en deze zo uit te breiden. Voor de gemeente is dit een positieve situatie: zij hebben minder onderhoud en daardoor ook minder kosten door de verkochte percelen. Er is inmiddels een bestemmingsplanprocedure gestart om meer percelen openbaar groen te kunnen verkopen. Dit zijn er meer dan in het in 2015 opgestelde groenstructuurkaart aantal.

Meer percelen
Dit betekent dat het bestemmingsplan voor een aantal van deze groenstroken de komende tijd zal veranderen. Dit geeft inwoners meer kansen om een stuk groen naast hun woning te bemachtigen. Het is daarom mogelijk dat een groenstrook die voorheen niet beschikbaar was, in de nabije toekomst wel te koop wordt aangeboden. Het nieuwe plan is de komende weken te bekijken via de website van de gemeente Haaksbergen: www.haaksbergen.nl. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen het plan ook inzien bij de balie. Voor verdere vragen en meer informatie over dit onderwerp kunnen inwoners ook mailen naar snippergroen@haaksbergen.nl.

Leden HTFC kunnen een leven redden

HAAKSBERGEN - Ze hebben hart voor het wielrennen, de leden van de Haaksbergse Toer- en Fietsclub (HTFC). Maar dan wel op een zo gezond en verantwoord mogelijke manier. Dit seizoen worden voor het eerst cursussen levensreddend handelen gegeven voor de leden. De eerste 25 personen zijn recent getraind in het reanimeren van slachtoffers van hartfalen.

Daarbij is ze onder meer geleerd om te gaan met een zogenoemde defibrillator (AED), zoals het hartreanimatie-apparaat heet. De trainingen zijn volgens HTFC'ers Jurjen Antink en Mark Schreijer opgezet in samenwerking met de stichting Twente Hart Safe. In totaal zijn er drie cursusavonden gehouden.

Maatschappelijk nut
"Hiermee willen de veiligheid vergroten van onze leden, maar willen we ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan het dorp Haaksbergen. Immers, onze getrainde leden wonen immers verspreid door Haaksbergen en directe omgeving. Als zich dan een calamiteit voordoet, kunnen zij in actie komen." Concrete aanleiding voor de cursus was een valpartij, waarbij een jeugdlid op weg naar de training een fikse open wond opliep. "Dit riep bij ons de vraag op hoe daar als vereniging mee om te gaan als zoiets zou gebeuren tijdens een jeugdtraining. De mountainbiketrainers van de HTFC Jeugd afdeling hebben vervolgens een cursus 'levensreddend handelen' gevolgd. Tijdens deze training werd door de cursusleiders met name het belang van reanimeren nog eens onderstreept, en daarom hebben we dit nu breder uitgedragen binnen de vereniging."

Hoger risico
Vooral ook met het oog op de profielschets van de HTFC. "We tellen in totaal bijna 450 fietsende leden, van wie de gemiddelde leeftijd relatief hoog ligt. Bijna 200 van deze leden is ouder dan 50 jaar. Dat betekent dat er tijdens een fietstocht een verhoogde kans is dat zich hartfalen kan voordoen bij een van de fietsers. Vandaar dat we in samenspraak met Twente Hart Safe zelf een reanimatiecursus hebben opgetuigd." De opgeleide cursisten zullen zich bovendien aanmelden voor HarslagNu. Zo kunnen zij ook ingezet worden voor reanimatie buiten de club om; de 112-meldkamer kan hen dan alarmeren zodat zij sneller ter plaatse zijn.

Jaargang: 5 • Nr 206• Wk 12

Bistro De Postkoets ook voor uw barbecue op locatie

HAAKSBERGEN - Bistro De Postkoets in Haaksbergen is ook specialist op het gebied van catering. Ook een volledig verzorgde all-in barbecue met tent, praattafels en alle bijbehorende zaken is mogelijk. Alles op locatie gebracht én voor 19,50 euro per persoon.

Naast de barbecuecatering zijn er al vanaf 9,50 euro per persoon buffetten (voor alleen een barbecue) tot 13,50 euro per persoon voor een buffet royal en 16,50 euro per persoon voor een luxe buffet (zonder drank). Vanaf 20 personen heeft men de keuze uit een hapjesbuffet met alles erop en eraan voor 25 euro en een luxe buffet voor 35 euro per persoon (inclusief drank). Bij het luxe buffet is zelfs de koffie met een petitfour inbegrepen. En verder wordt alles meegeleverd wat je nodig hebt voor een topfeest. "Er is de afgelopen tijd groeiende vraag naar een geheel verzorgd arrangement", aldus uitbater Sjoerd Franke.

Lage all-in prijs
Over de prijzen is Franke duidelijk. "We kunnen deze all-in tarieven zo laag houden dankzij de grote vraag naar catering. Men heeft kennelijk ontdekt dat kwaliteit helemaal niet de hoofdprijs hoeft te kosten en komt daarom naar De Postkoets." De Postkoets biedt gedurende het jaar ook nog diverse thema-menu's aan, zoals het zomermenu en lezersmenu. Bistro De Postkoets is gevestigd aan de Blankenburg 4a in Haaksbergen. Kijk voor informatie en reserveringen op: www.bistrodepostkoets.nl of bel: 053 – 5728794

Haaksbergen wijst op opruimplicht

HAAKSBERGEN - Wanneer het koud, guur en nat is buiten valt het misschien niet op dat hondenbezitters zich niet houden aan de geldende regels. Nu er weer mooier weer in aantocht is, krijgt de gemeente echter weer steeds vaker melding van overlast.

Dit is dan ook voor de gemeente reden om bij hondenbezitters nogmaals de regels onder de aandacht te brengen. Zo moeten honden binnen de bebouwde kom altijd aan de lijn, behalve bij aangewezen losloopgebieden. Honden zijn sowieso verboden op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.

Buiten de bebouwde kom
Er gelden buiten de bebouwde kom andere regels dan binnen de bebouwde kom. Zo hoeft een hond in het buitengebied niet aangelijnd te zijn op de openbare weg, maar is het voldoende als het dier onder direct toezicht loopt. Voor natuurgebieden geldt dat honden niet vrij mogen lopen wanneer dit aangegeven staat met borden.

Opruimplicht
Hondenpoep moet binnen de bebouwde kom worden opgeruimd, ook in losloopgebieden. Hondenbezitters zijn dan ook verplicht om opruimmiddelen bij zich te hebben. Uitzondering hierop vormen de hondenuitlaatplaatsen.

Boete
De bekeuring voor een niet aangelijnde hond binnen de bebouwde kom bedraagt € 104,-. Wanneer dit wordt geconstateerd op een kinderspeelplaats is de boete hoger: € 149. Dit is ook de hoogte van de boete voor het niet opruimen van hondenpoep.

Volle Bak Samen Delen

HengeloDeelcontainerTwentemilieuEef / Godfried Bomanstraat 96©foto eric brinkhorst Foto: eric brinkhorst

TWENTE/SALLAND - Door heel Twente en Salland staan inmiddels 40 vrolijke containers. Dit zijn geen gewone afvalbakken. Dit zijn containers die door buurtbewoners gebruikt kunnen worden om etenswaren of spullen, die ze eerder gewoon zouden weggooien, een tweede leven te geven.


Het 'Volle Bak Samen Delen' is een initiatief van Twente Milieu en Natuur en Milieu Overijssel. Met dit initiatief willen ze proberen de afvalberg te verminderen door afval te voorkomen. Veel nog goede en bruikbare spullen belanden onnodig bij het afval, omdat de gebruiker het niet meer nodig heeft. Door de deelcontainers kunnen nu anderen met deze spullen blij gemaakt worden. Het bespaart afval, maar door hergebruik hoeft er ook minder geproduceerd te worden.

De eerste
In heel Twente en Salland staan er deelcontainers, die herkenbaar zijn aan de bestickering. Inwoners nemen de containers vrijwillig onder hun hoede. In Hengelo werd de eerste 240 liter container uitgereikt aan Eef Veenman. Zijn reactie: "Het lijkt me grappig als er iets geks in de deelcontainer wordt geplaatst. Daar zit dan vast een verhaal achter. Daar ben ik dan wel benieuwd naar." De locaties vindt u op www.twentemilieu.nl/vollebaksamendelen.

Wat maak jij?
Fotografie

Wat maakt jouw werk speciaal?
De documentaire insteek van mijn fotografie. Aan de AKI heb ik tevens veel geënsceneerde fotografie uitgeprobeerd, maar het documentaire spreekt mij veel meer aan. Ik houd ervan om bijzondere situaties te zién en op mijn manier vast te leggen.

Waar kunnen we jouw kunst zien?
Mijn fotografie is het makkelijkst te bekijken op www.maartjepunt.com. De afgelopen jaren heb ik tevens 19 keer mogen exposeren, en mijn werk staat in het boek 'NEW Dutch Photo Talent 2018', uitgegeven door het bekende fotoplatform GUP.

Welke bekende kunstenaar bewonder jij?
Ten eerste bewonder ik de kunst van mijn eigen moeder, Annemiek Punt. Hoewel haar glas- en schilderkunst compleet verschillen van mijn fotografie halen we absoluut inspiratie uit elkaars werk. Daarnaast ben ik momenteel fan van Robin de Puy, een fotografe van mijn leeftijd. Ik hou van de bereikbaarheid van haar werk. Zij doet precies wat ik zou willen doen!

Wat betekent Enschede voor jou?
Erg veel. Ik heb mijn opleiding Crossmedia Design aan de AKI gevolgd, en heb ontzettend veel geleerd van mijn docenten - met name van Ina Bode en Bert Teunissen.

Deze rubriek wordt verzorgd door Cultuur in Enschede. Zie www.cultuurinenschede.nl/projecten/kunst-van-enschede/

Column

Irritatie


Als er nieuwe medewerkers binnen een organisatie komen, passen ze zich als de wiedeweerga aan; binnen enkele maanden zijn ze ingeburgerd en kennen ze al de normen en waarden. Kijk naar de Luizemoeder; de hele serie gaat over de normen en waarden van een basisschool. Een ieder weet wat er van je als vader, moeder, leerling of personeelslid verwacht wordt. Datzelfde gebeurt binnen een bestuurlijke organisatie en daarmee verliezen de nieuwkomers hun voorbeeldfunctie, terwijl juist zij ook voor de verkiezingen dikwijls hebben gezegd, dat er binnen de ambtelijke en bestuurlijke een cultuurverandering moet plaatsvinden. Een cultuurverandering, die in no time door de (top-)ambtenaren het raam is uitgegooid, onder het motto: "Bestuurders komen, bestuurders gaan, maar de ambtenaar blijft eeuwig bestaan." Ik heb het een hoge ambtenaar letterlijk horen zeggen. Tijd voor een irritatielijstje. Tien persoonlijke, politieke pijnpunten:


1: Politici en ambtenaren durven, kunnen of mogen geen "sorry" zeggen.

2: Bestuurders en ambtenaren mogen geen fouten maken, denken ze.

3: Nieuwe bestuurders passen zich snel aan en zijn niet zelf het voorbeeld, maar imiteren het gedrag van (top-)ambtenaren en (oud-)bestuurders.

4: Verenigingen als FC Twente komen met een lef, vanzelfsprekendheid en arrogantie bij de gemeente om publieksgeld vragen, waar je beroerd van wordt.

5: Overheidsinstanties, die zich boven de wet stellen en het lef hebben uitspraken van het hoogste bestuursrechtsorgaan naast zich neer te leggen met als commentaar: "Voorlopig doen we niks met die uitspraak, want dat zou maar tot rechtsongelijkheid leiden." Met andere woorden, beter een onwettige situatie laten bestaan, dan toegeven aan het Nederlands recht. Wie handhaaft het bestuursrecht eigenlijk?

6: Overheidsinstanties, die bewust juridische procedures frustreren, waardoor bewust individuele burgers de vernieling worden ingejaagd.

7: Bestuurders, die zich gedragen als heersers en niet als dienaren.

8: In de politiek wordt nooit iets vergeten en zeker niet vergeven. Er wordt altijd afgerekend.

9: Politici zijn slechte verliezers en vergeten dat elke bestuurder en ambtenaar een keer aan de beurt is. Democratie is georganiseerde willekeur. Gelukkig maar.

10: Lokale politiek is zo interessant. Geloof me, de onderwerpen In Zwolle en Den Haag zijn anders, maar de spelletjes zijn dezelfde.

Koren Triple One en Inspiration brengen Jesus Christ Superstar

OLDENZAAL - Han Schokker, zijn naam mag genoemd worden, is muzikaal leider en dirigent van het Oldenzaals dameskoor Triple One en heeft ook de muzikale leiding bij het dameskoor Inspiration uit Boekelo.

Hij is het, die samen met de leden van beide koren de afgelopen maanden druk in de weer is met het instuderen van de musical Jesus Christ Superstar. Afgelopen maandagavond was ik even op bezoek bij de repetitie in de Mariakerk in Berghuizen te Oldenzaal. Er is de afgelopen maanden intensief gerepeteerd, en zowel de choreografie als de zang worden krachtig neer gezet bij de repetitie zo bleek mij. In deze Vastenperiode op weg naar Pasen, tijd om stil te staan bij het verhaal over het lijden van Jezus Christus en wat wij daar ook nu nog van kunnen leren. De musical Jesus Christ Superstar is een mooie combinatie van moderne muziek en het verhaal van de laatste dagen uit het leven van Jezus Christus. Met het samen voegen van de beide koren en met de deelname van een aantal solisten wordt er een krachtige en prachtige weergave gegeven van het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus Christus.

Repetitie
Tijdens de repetitieavond afgelopen maandag bezorgden de koren en solisten mij nu al kippenvel. Indrukwekkend en ontroerend en dat op de repetitieavond. Ik kan u dan ook alleen maar aanraden om zondag 14 april as om 19.30 uur naar de Mariakerk in (Berghuizen) Oldenzaal te komen, want hier kunt u kosteloos genieten van de uitvoering van Jesus Christ Superstar. Op 12 april is een optreden zonder Triple One in de Marcellinuskerk in Boekelo, vanaf 19.30 uur. Tekst: Martin Meijerink

Echte schoolmeasters geeft les
oet 't harte, nit oet 't book.

Maandag 25 maart 10:00 uur

Woody Garden: scherp geprijsd maatwerk

ALMELO - Hoe ziet uw perfecte tuin er uit? Woody Garden in Almelo helpt u graag om deze te realiseren. Of u nu een simpele schutting, een veranda, speeltoestel of juist een complete tuinrenovatie uit wil laten voeren: Woody Garden is het juiste adres.

Dankzij jarenlange ervaring kunnen zij helpen om uw droomtuin te realiseren; van een simpele schets tot de daadwerkelijke uitvoering.

Buitengevoel
Woody Garden levert onder meer veranda's en overkappingen geheel naar wens. Een veranda is een perfecte manier om in ieder jaargetijde te kunnen genieten van uw tuin, zonder altijd direct bloot te staan aan het weer. Aluminium terrasoverkappingen zijn een populaire keuze; ze bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en passen bij iedere woning. Uiteraard biedt Woody Garden ook een ruime selectie houten overkappingen. Naast de open veranda kunt u ook bijvoorbeeld een 'tuinkamer' laten realiseren. Dankzij schuifwanden is deze dan open of gesloten te gebruiken, zodat dit echt een verlenging van uw huis is. Wie beschikt over een grotere tuin kan ook kiezen voor een vrijstaande optie zoals een prieeltje of een tuinpaviljoen.

Breed assortiment
Woody Garden heeft een breed assortiment producten. Zo kunt u ook een nieuwe schutting laten plaatsen, al dan niet met poort. Hebt u behoefte aan een berging of schuur? Woody Garden helpt u graag met het vinden van het juiste product; ook hier is veel maatwerk mogelijk. U maakt de tuin helemaal af met passende nieuwe bestrating, tuinmeubilair of een speeltoestel; ook deze treft u hier aan.

Service voorop
Dankzij Woody Garden's brede assortiment en dienstverlening kunnen zij ook een complete tuinaanleg of renovatie voor u verzorgen. Door dit door één bedrijf te laten doen kan dit snel en vakkundig uitgevoerd worden. Woody Garden draagt zorg voor professionele plaatsing van uw nieuwe veranda, schutting of bestrating. Er komt vaak veel kijken bij plaatsing van een veranda, bijvoorbeeld het verwijderen van een bestaand zonnescherm, de waterafvoer, een goede fundering en plaatsen van buitenstopcontacten. Het loont om dit door een professioneel bedrijf te laten doen.

Kom langs
Woody Garden helpt u graag om uw droomtuin te realiseren. Kom langs aan de Jollesweg 1 in Almelo. Bel met 0546-432 893. Kijk ook op: www.woodygarden.nl. Kijk ook voor aluminium overkappingen op de website van www.woodyoverkappingen.nl

Ultiem comfort tot in de details bij Het Stoelenpakhuis Borne

BORNE - Bij Het Stoelenpakhuis vindt u kwalitatief hoogwaardige eetkamerstoelen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door te komen proefzitten en u te laten adviseren tot in de kleine details, komt u tot de eetkamerstoel waarmee lang tafelen een comfortabel plezier wordt!

De keuken krijgt in onze huizen een steeds prominentere plaats. Vroeger zat men in de woonkamer te eten, maar tegenwoordig is de leefkeuken steeds meer in opkomst. De keuken is steeds meer het sociale hart van het huis geworden waar niet enkel meer wordt gekookt, er wordt gelachen, gevierd en er worden goede gesprekken gevoerd. Dit vraagt om goed zitcomfort en dat is waar Het Stoelenpakhuis zeker kaas van heeft gegeten!

Details
Rob Damhof heeft een passie voor zitcomfort en houdt met alle factoren rekening bij een passend advies. "Kleine details maken soms net het verschil als het op lekker zitten aankomt. Zo kan voor een lang iemand een diepere stoel een groot verschil maken", aldus Rob. Naast het juiste model komt een vering of een polyether vulling ook het zitcomfort ten goede. Rob weet waar u op moet letten bij een goede stoel en kan u uitgebreid adviseren. Om tot het beste advies te komen, kan men het beste de maten van de tafel (de hoogte, ruimte onder de tafel en de ruimte tussen de poten) meebrengen.

Zelf ervaren
Vaak ziet Rob dat mensen denken: een stoel is een stoel, maar door te komen proefzitten en stoelen te vergelijken, ervaren klanten het comfort zelf. Van elk model stoel staat er één showmodel die klanten kunnen proberen en naar hartenlust kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Zo kan men het materiaal van de poten kiezen en of men wel of geen armleuningen of wieltjes wil. Qua stijl loopt het aanbod zeer uiteen: u vindt er klassieke en landelijke modellen, maar ook strak en modern design. Voor ieder interieur en voor mensen van elk formaat is er wel een passend design te vinden. Daarnaast biedt Het Stoelenpakhuis een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding als het op kwalitatief hoogwaadige eetkamerstoelen aankomt. Zelf ervaren? Kom proefzitten aan de Ennekerdijk 28 in Borne.

De Spaanse Sierra

Onlangs kwam familie de Vries met hun nieuwe aanwinst Sierra bij mij op het spreekuur. Sierra komt uit Spanje en is daar als zwerfhond geboren. Toen ze een half jaar oud was is ze gevangen door mensen die zich het lot aantrekken van deze slecht verzorgde honden. Ze werd geënt, ontwormd, ontvlooid en gesteriliseerd. Daarna werd ze via internet aangeboden in Nederland voor adoptie. De familie de Vries wilde Sierra helpen en adopteerde haar. Een mooie daad.

Een paar weken geleden mocht familie de Vries Sierra ophalen op Schiphol. Vol verwachting en gespannen gingen ze Sierra ophalen. Ze kenden haar enkel van een foto op internet. Sierra was inderdaad net zo mooi als op de foto. Maar de reis en de vreemde omgeving waren haar teveel geworden. Ze dook in elkaar, werd grommerig en wilde niet geaaid worden. Op de terugweg naar Twente bleek ze ook nog eens diarree te hebben.
De eerste dag verliep anders dan verwacht.

Sierra kwam daarna op het spreekuur voor haar diarree en haar angstige gedrag. De diarree was met medicijnen, voer en een extra ontworming goed te genezen. Haar angstige gedrag wordt veroorzaakt door een slechte socialisatie in haar jeugd. Sierra was geboren op straat, ze was van jongsaf aan wel honden gewend, maar mensen leefden op een afstand. Ze heeft niet geleerd ze te vertrouwen. Nu woont ze in een gezin en wordt ze aangelijnd uitgelaten. Ze is verschrikkelijk bang. Samen met een gedragstherapeut en veel geduld, zal ze hopelijk hiermee leren omgaan. We hebben goede hoop dat dit redelijk goed komt.

Tegenwoordig komen er veel honden, en soms katten, naar Nederland vanuit het buitenland. Deze dieren hebben daar vaak een slecht leven, ze zijn ondervoed, worden slecht behandeld en zijn vaak ziek. Vaak gaat het goed. Maar ik zie het regelmatig fout gaan. Honden zijn soms ziek, slecht gesocialiseerd of brengen teken of wormen mee die in Nederland problemen geven. Hun 'nieuwe' baasjes zijn dan teleurgesteld omdat ze niet lekker kunnen knuffelen met hun lieve hond, of ze hebben een zieke hond die behandeld moet worden.

Het gaat vaak goed, maar soms valt het tegen. Houd daar rekening mee…

Esther van Sprang
Dierenarts
Dierenkliniek Enschede

Column

Uitspraak

Het ene moment ruim je de wekelijkse boodschappen op en een seconde later, denk je: " Ik voel mij niet lekker". 's Morgens in de stal een wondje aan mijn been opgelopen en in de middag is het been vanaf de enkel tot de lies, rood en opgezwollen. Overgeven, hoge koorts; wondroos! Vergaderen kon even niet, maar afstand nemen bleek, zoals bijvoorbeeld bij het raadsvoorstel over verbouw Stadskantoor en bij FC Twente lastig. Het waren onderwerpen waar ik graag in de raad bij aanwezig was geweest. Verbouw Stadskantoor in een korte tijd voor de derde keer en FC Twente komt wel weer op de agenda….

De afgelopen weken stond in Tubantia twee maal een artikel over casussen in de WMO. Beide casussen gingen over kwetsbare personen, die vroeger veel meer uren huishoudelijke ondersteuning hadden en flink waren gekort met alle gevolgen van dien. Met daarbij in de ene casus ook nog een keuringsarts, ingeschakeld door de gemeente Enschede, die "verwijtbaar had gehandeld", zoals het tuchtcollege oordeelde en vervolgens een berisping oplegde! Op 6 februari 2019 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een korte, maar o zo opzienbarende uitspraak in een zaak die Stichting Sociaal Hart had aangespannen over toekennen van een urenindicatie. Sociaal Hart won de zaak! Gemeente (trouwens alle gemeenten) moeten in alle zaken waarin een maatwerkvoorziening wordt toegekend een tijdsindicatie afgeven! Het WMO-beleid van de gemeente deugt dus niet.

Op 18 mei 2016 had de CRvB al aangegeven dat er in uren geïndiceerd moest worden. Enschede koos voor een scenario zonder tijdsindicatie. EnschedeAnders had het toenmalige college gewaarschuwd dit niet te doen. Kies voor scenario 2 of 3, daar hoorde een tijdsindicatie bij, maar het college hield vast aan scenario 1. Kwetsbare mensen zouden hun recht niet moeten hoeven te halen via de rechter! Naar aanleiding van de uitspraak van 6 februari 2019 heeft EnschedeAnders vragen gesteld.

Wat zijn de consequenties van de uitspraak? Moeten er weer keukentafelgesprekken worden gevoerd? Er zijn inmiddels mensen met een urenindicatie, dus er is nu al rechtsongelijkheid. Beantwoording van de vragen moet voor 22 maart 2019 gebeuren. Wat moet er gebeuren om politiek en ambtenaren te laten zeggen: "Sorry, wij zaten fout, maar doen alles om aan de uitspraak van de hoogste rechter op sociaal gebied tegemoet te komen."? Tot nu toe zijn ze niet verder gekomen dan: " We wachten het standpunt af van de VNG en het Rijk", alsof die beide partijen een uitspraak van de CRvB ongedaan kunnen maken.

De CRvB was duidelijk: Er moet een tijdsindicatie worden afgegeven en dat geldt ook voor Enschede!

Margriet Visser
EnschedeAnders.

Column: Het is pas over als de uitspraak is gedaan

Op 15 december 2016 werd een waardetransport overvallen in Amsterdam. De beide bestuurder en de bijrijder van het waardetransport zouden zijn bedreigd door een man met een vuurwapen. Deze man liet de beveiligers naar een afgelegen plaats rijden waar voor tonnen aan juwelen en horloges uit de wagen werden gehaald. Een deel van de buit werd diezelfde avond teruggevonden, een aanzienlijk deel van de buit is nooit achterhaald.

In januari 2017 werd na een incident met een vuurwapen op straat een deel van de verpakkingen waar de buit zich in had bevonden gevonden in een woning in Amsterdam. De mannen die zich in deze woning bevonden werden aangehouden en ondervraagd door de politie.

Weer maanden later werd een andere groep mannen aangehouden. Eén van hen was de bestuurder van het waardetransport. Onder deze groep van vier mannen bevond zich een klant van mij die mij vroeg hem bij te staan om hem te verdedigen. Alle verdachten hebben ontkend iets met de overval van doen te hebben gehad. Mijn klant was in beeld gekomen omdat een auto die leek op zijn auto in de buurt van het waardetransport was waargenomen en omdat hij een bekende is van andere verdachten.

Na een aantal maanden in voorarrest te hebben doorgebracht werden alle verdachten in vrijheid gesteld, omdat voor de verdenking van betrokkenheid bij de overval volgens de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig was. Deze beslissing was voor de officier van justitie in deze zaak geen aanleiding de zaak te laten vallen. In tegendeel. Er werd nog meer onderzoek gedaan.

In 2019 diende vervolgens de zaak gedurende meerdere dagen voor de rechtbank. In totaal 8 mannen stonden gezamenlijk terecht. Vier van hen werden vervolgd voor directe betrokkenheid bij de overval. Onder hen mijn klant. Het onderzoek had ondertussen opgeleverd dat sporen op het verpakkingsmateriaal dat in de woning was aangetroffen deels te herleiden was tot enkele verdachten, waaronder mijn klant.

Tegen de groep van vier verdachten eiste de officier van justitie straffen van tussen de 72 en de 74 maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat drie van hen – waaronder de bestuurder – zich inderdaad schuldig hadden gemaakt aan de overval. De geëiste straffen werden opgelegd aan deze drie. In het geval van mijn klant was volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat hij betrokken was bij de overval. Om die reden werd hij van de overval vrijgesproken.

Wat mij vooral zal bijblijven aan deze zaak is dat de rechtbank in 2017 meende dat er onvoldoende bewijs was om de vier hoofdverdachten langer vast te houden en dat vervolgens twee jaar later drie van hen evengoed tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld. Het is – zoals zo vaak – pas over als de uitspraak is gedaan!

Heeft u zelf een probleem met justitie, of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column? Ik ben er voor u!


mr. Niek Hendriksen
www.strafrechtadvocaat
twente.nl

ELLEN Stoffen: Naaien is weer in de mode

HENGELO - ELLEN Stoffen in Hengelo viert op 19 maart, dat er al vijftig jaar een stoffenzaak in de Bandoengstraat zit, onder het motto "50 jaar stoffen in de Bandoengstraat".

We maken er een feestmaand van en elke klant krijgt een leuke attentie. Ellen Deters, eigenaar van deze bijzondere zaak in modestoffen en fournituren nam in 2012 de zaak aan de Bandoengstraat 50 over van de familie Siero. Zoals anders doet vermoeden, heeft de naam van de zaak niets met de eigennaam te maken, maar alles met de oude lengtemaat de "el".

Breed assortiment
ELLEN Stoffen biedt een breed assortiment aan stoffen van diverse leveranciers en prijs klassen, om vooral eigentijdse kleding te maken. Het gaat echt om modestoffen, volgens de laatste trends. Voor elk jaargetijde wordt een nieuwe collectie ingekocht. Het naaien van je eigen kleding staat momenteel weer volop in de belangstelling. Het is dé mogelijkheid om iets anders te dragen dan een ander. Jong en oud naait weer en mensen inspireren elkaar en dat is echt heel leuk. In de winkel dragen de dames ook altijd zelfgemaakte kleding van de stoffen uit de eigen collectie. Bij ELLEN Stoffen worden ook naailessen gegeven en sinds kort ook kindernaailessen.

Zomermode!
Inmiddels liggen de vele verschillende soorten zomerstoffen al weer in de winkel: bont, kleurig, met dierenprintjes. Het is weer een zonnige mode. Natuurlijk zijn er ook weer allerlei patroonbladen verkrijgbaar. Het leuke aan het zelf maken van kleding is dat je zelf het patroon, de stof en passende fournituren kiest. Met een lap stof creëer je zo een kledingstuk dat je precies past en waarvan er geen tweede bestaat! ELLEN Stoffen is gevestigd aan de Bandoengstraat 50 in Hengelo. Kijk ook op: www.ellenstoffen.nl

TV-serie Supporter van Elkaar

ENSCHEDE - Begin vorig seizoen lanceerde de stichting 'FC Twente, scoren in de wijk' een nieuw project: Supporter van Elkaar.

Diverse teamleden zetten zich in voor Enschedese gezinnen die het niet makkelijk hebben en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gezinnen zijn afgelopen jaar op de voet gevolgd en hiervan is een serie van zeven afleveringen gemaakt. Supporter van Elkaar richt zich op gezinnen met multi-problematiek. Het doel is om binnen deze gezinnen een gezonde leefstijl te bevorderen en de participatie deelname aan de maatschappij te vergroten. De gezinsleden worden op een positieve manier gemotiveerd en krijgen zo meer zelfvertrouwen, hierbij is sport de rode draad. In de serie is te zien wat de gezinnen meemaken en wat de effecten zijn als de negatieve spiraal doorbroken wordt. De afleveringen van Supporter van Elkaar zijn wekelijks te zien op de kanalen van 1Twente, de website van TCTubantia en het YouTube-kanaal van FC Twente.

Kom tijdens de Culturele Zondag buitenspelen!

ENSCHEDE - Op 31 maart komen culturele professionals en amateurs bij elkaar op het Wilminkplein en het Stationsplein.

Muzikanten, kunstenaars, zangers en dansers komen op deze lentedag tussen 13.00 en 17.00 uur bij elkaar om te laten zien wat ze doen. Hierbij is het mogelijk om zelf mee te doen met één van de workshops. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de betreffende workshoptent. Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de workshop. Bekijk het gehele programma van de Culturele Zondag op www.culturelezondagenschede.nl

Op kraamvisite bij de lammetjes

HAAKSBERGEN - Bezoek op zondag 31 maart de schaapskooi "Horstervennehoes" in Haaksbergen om op kraamvisite te gaan bij de pasgeboren lammetjes.

Bij de lente horen natuurlijk lammetjes! Daarom is deze lammetjesdag georganiseerd voor jong en oud. Op deze bijzondere dag zijn er al veel jonge lammetjes te bewonderen en te aaien. Herders en vrijwilligers zetten zich dagelijks met veel liefde in om de schaapskudde te verzorgen. Kom op deze zondagmiddag tussen 11.00 en 16.00 uur de jonge en vrolijke lammetjes bewonderen bij de schaapskooi "Horstervennehoes" aan de Schapendrift 11. Kijk op www.schaapskuddehaaksbergen.nl voor de routebeschrijving. Kinderen tot vier jaar mogen gratis de lammetjes komen bekijken en aaien. Voor kinderen tot zestien jaar betaalt u € 1,00 en volwassenen betalen een bedrag van € 2,00.

Haaksbergse Fietsbridgedrive

HAAKSBERGEN - De inschrijving voor deelname aan de jaarlijkse Haaksbergse Fietsbridgedrive is geopend. Dit jaar zal de 27-ste editie gehouden worden op zondag 2 juni.

Deze fietsbridgedrive is een gezelligheids topintegraal wedstrijd over 36 spellen te verspelen in zes verschillende Haaksbergse horecalocaties in het buitengebied van Haaksbergen. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro per paar, inclusief een kopje koffie met krentenwegge in het eerste etablissement, een lunch tijdens de middagpauze en na afloop een lekker hapje. Men kan zich telefonisch aanmelden bij Hans Heitkamp (tel.: 053-5740505) of per e-mail op het e-mailadres: hansheitkamp@gmail.com, o.v.v. naam, adres en telefoonnummer, alsmede naam van de bridgepartner en, voor zover van toepassing, de NBB-lidnummers.

Graniet en Marmer House levert u luxe

BAD-BENTHEIM - Een indrukwekkende showroom, eerlijk advies van medewerkers met passie en een breed assortiment, het Graniet & Marmer House heeft het. Net over de grens bij afslag twee Gildehaus kunt u terecht voor interieuroplossingen van keramiek en natuursteen en een goed advies.

Bij het Graniet & Marmer House heeft men een passie voor natuursteen en wil men meer mensen kennis laten maken met de kwaliteit en de schoonheid van dit natuurproduct voor uw interieur. De unieke gesteenten die de natuur biedt, voeden de passie van de medewerkers en inspireren hen elke dag weer om tot een productadvies te komen dat het beste bij de wensen van de klant past. De diverse tegelsoorten die worden aangeboden, haalt men van over de hele wereld om zo een ultiem kwaliteitsniveau te kunnen garanderen en de klant twee jaar garantie te kunnen bieden.

Diverse collectie
Bij het Graniet & Marmer House vindt u een brede en diverse collectie tegels en vloeren van verschillende materialen. Van uniek en stijlvol marmer tot sterk en multi-inzetbaar keramiek en van slijtvast graniet tot travertin met zijn natuurlijke en ruwe uitstraling, de keuze is groot. Ook voor diverse ornamenten van natuursteen kunt u er terecht. Zo vindt u er prachtig marmeren wastafels die uw badkamer helemaal af maken. Ook voor de bekleding van trappen, gevels en vensterbanken biedt men diverse stijlvolle oplossingen met natuursteen. Daarnaast biedt het Graniet & Marmer House natuurstenen tafelbladen aan die zowel in de horeca als in woningen zeker niet misstaan. Profiteer momenteel van scherpe kortingen; zo betaalt u géén BTW, wat een besparing van 21 procent oplevert. Daarnaast ontvangt u nog eens tien procent extra korting! Benieuwd geworden naar de collectie van het Graniet & Marmer House? Kom eens langs aan de Warschauer Strasse 11 in Bad Bentheim en bewonder!

Ben van 't Mös al veertig jaar uw tuinspecialist

ENSCHEDE - De lente staat weer voor de deur! Hét moment om al weer aan de slag te gaan om uw tuin klaar te maken voor de zomer. Ben van 't Mös is al meer dan veertig jaar specialist op het gebied van tuinmachines, tuinhout, afrastering, houten speeltoestellen en nog veel meer. Ook voor service aan uw tuinmachine bent u aan het juiste adres.

Ben van 't Mös levert een breed assortiment aan tuinmachines van bekende merken waaronder Stiga, Stihl en Viking. Momenteel zijn de Viking-tuinmachines extra scherp geprijsd. Omdat eigenaar Stihl binnenkort dit merk uit de markt haalt, profiteert u momenteel van zeer hoge kortingen op Viking. Let wel: alleen op groene machines die in voorraad zijn! Viking levert onder meer grasmaaiers, zitmaaiers, hakselaars en verticuteermachines.

Goed onderhoud
Omdat goed onderhoud belangrijk is voor uw kostbare tuinmachine biedt Ben van 't Mös ook service en keuring in de eigen werkplaats. Zo bent u verzekerd van jarenlang veilig en goed gebruik van uw machine. En ja: ook voor onderhoud aan Viking kunt u straks gewoon bij hen terecht.

Houtspecialist
Op het gebied van hout en houten producten profiteert u van de jarenlange ervaring. Zo leveren zij allerlei soorten hout van hardhout tot geïmpregneerd hout, evenals pellets voor uw houtkachel, schuttingen en veranda's. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord: u komt langs met een idee of tekening en zij maken voor u een altijd passende oplossing. Ben van 't Mös levert het complete assortiment tuinhuisjes van Woodvision, maar ook een tuinhuisje geheel naar wens en met specifieke maten kunnen zij voor u produceren.

Breed assortiment
De aankleding van uw droomtuin is natuurlijk pas helemaal compleet met enkele mooie toevoegingen zoals een picknicktafel, dierenverblijf of houten speeltoestel. Tevens verkopen zij losse accessoires, zoals klimtouwen en klimstenen. Onderhoud aan uw tuin is natuurlijk ook belangrijk om te blijven genieten; bij Ben van 't Mös koopt u een brede selectie handgereedschap, van snoeischaar tot kettingzaag en bijbehorende veiligheidskleding. Bent u ook fanatiek kampeerder? U kunt hier ook terecht voor uw campinggas van de merken Primagaz en Campingaz.

Kom langs
Ben van 't Mös is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 858 in Enschede. Bel voor informatie over de machines met: 053-434 16 66 en over tuinhout met: 053-432 38 38. Kijk ook op: www.benvanhetmos.nl

Bij 't Niej'nhoes hangt de lente in de lucht!

BUURSE - De komende weken staan de eerste voorjaarsactiviteiten weer op het programma bij Groencentrum Buurse.

Zaterdag 23 maart is de jaarlijkse grondtestdag. U kunt dan gratis een grondtest voor gazon of borderplanten laten uitvoeren! Met speciale testapparatuur meten wij de pH-waarde (zuurtegraad) én de voedingswaarde van de grond. De aanwezige voeding in de grond en de juiste zuurtegraad zijn namelijk van levensbelang voor gazon en andere planten in de tuin. Neem één (jam-)potje of zakje gevuld met grond vanuit 5 verschillende plekken uit uw tuin mee! Tijdens deze grondtest wordt die grond met speciale vloeistof gemengd om de voedingstoestand en de pH-waarde te testen. Met deze grondtest geven wij dan een professioneel tuinadvies over die voedingstoestand en de pH-waarde en wat u kunt doen om deze te verbeteren.

Lentefeestje
Op woensdagavond 27 maart wordt er een Lentefeestje gevierd! Tussen 18.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en volop inspiratie voor het voorjaar op doen. Ook kunt u creatief aan slag tijdens leuke mini-workshops. Opgeven voor deze workshops is niet nodig, kom gewoon gezellig langs en vier samen met ons de Lente! De koffie/thee met wat lekkers staat voor u klaar! Kwekerij 't Niej'nhoes is te vinden aan de Broekheurneweg 35 in Buurse. Kijk ook op: www.groencentrumbuurse.nl

Systematik Bemiddelaar Bouwdiensten: Nu ook in uw regio!

TWENTE - Wij, het bedrijf SYSTEMATIK, zijn sinds 2004 actief in Nederland en hebben ons met onze kwaliteit en service bewezen in Limburg en Brabant. Alleen al in Nederland hebben we nu een klantenbestand van meer dan 4.000 tevreden klanten. Op grond van tal van aanbevelingen in de regio's Gelderland en Overijssel hebben we besloten om daar nog actiever te worden.

Wie of wat is SYSTEMATIK? Systematik is een middelgroot bedrijf dat onder leiding van de eigenaar al meer dan 20 jaar alle dakdekkerswerkzaamheden uitvoert. Wij bieden u een allround service, van gratis advies op uw locatie, planning van de renovatie tot en met de montage. Waarom Systematik? Omdat wij u volledig en eerlijk adviseren. Onze deskundige medewerkers inspecteren en analyseren uw dak en vinden de juiste oplossing voor uw huis! Laat u overtuigen door onze jarenlange ervaring en kwaliteit. Profiteer van onze hoge en eenmalige korting van 20 %. Handel snel, het aanbod is beperkt. Kijk voor meer informatie ook op: www.systematik.nl