Hart van Haaksbergen

21 juni 2019

Hart van Haaksbergen 21 juni 2019


Haaksbergen heeft grote financiële uitdagingen

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen komt dit jaar naar verwachting 2,1 miljoen euro tekort. Wethouder Louis Koopman spreekt van 'verontrustende cijfers', maar hoopt het tij te kunnen keren.

Haaksbergen kampt met dezelfde uitdagingen als andere gemeenten: men moet steeds meer doen met minder middelen. Net als elders trekken ook de grote uitgaven in het sociaal domein een zware wissel op de Haaksbergse portemonnee. Door een combinatie van factoren waaronder vergrijzing stijgen de zorgkosten door, maar ook bij andere aspecten van zorg, werk en inkomen komen gemeenten geld tekort. De gemeente Haaksbergen hoopt dan ook zeer op een mogelijke extra bijdrage van Het Rijk, maar de gemeente neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren. Zo beslist de gemeenteraad binnenkort over het eventueel schrappen of versoberen van beleid.

Niet in balans
Uit de nieuwe bestuursrapportage blijkt dat de gemeente ongeveer 2,1 miljoen euro tekort dreigt te krijgen dit jaar. De bestuursrapportages leggen de uitgaven en inkomsten langs elkaar, welke dus niet in balans zijn op dit moment. Om te voorkomen dat Haaksbergen écht het jaar met een tekort afsluit, stelt het college van B&W voor om de algemene reserve aan te spreken. Deze gemeentelijke spaarpot heeft daarna nog 700.000 euro over.

Slecht perspectief
De oorzaken van het tekort liggen vooral bij de zorg. Zo geeft de gemeente dit jaar maar liefst een miljoen euro méér uit dan aanvankelijk voorzien was. Dit komt doordat inwoners vaker een beroep doen op zorgvoorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tegelijk zijn ook de tarieven van de zorgaanbieders gestegen; deze schreven jaren lang relatief laag in maar ook zij kampen met alsmaar stijgende kosten. Doordat mensen door gewijzigd rijksbeleid ook meer gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning zijn de kosten fors. De gemeente is daarnaast ook een half miljoen euro meer kwijt aan uitgaven voor de uitvoering van de participatiewet. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is weliswaar stabiel in Haaksbergen, maar ook hier ging de rijksbijdrage omlaag.

Gemeente in gesprek over nieuw beleid evenemententerreinen

HAAKSBERGEN - In Haaksbergen valt altijd wel iets leuks te beleven. Ook deze zomer is er weer een goed gevulde evenementenkalender. Haaksbergen heeft in totaal zeven terreinen waar evenementen gehouden mogen worden. De gemeente heeft nu een nieuw evenementenbeleid opgezet om dit in goede banen te leiden.

Komende maandag is een informatiebijeenkomst over het nieuwe conceptplan. Dit regelt onder meer welke (soort) evenementen wel of niet gehouden mogen worden op specifieke locaties. Het doel is om te komen tot een goede harmonie met de omgeving. In Haaksbergen worden evenementen gehouden op de Markt, park Scholtenhagen, het terrein van DVO in de Veldmaat, het veld bij sporthal De Els, de weilanden aan de Goorsestraat in Sint Isidorushoeve en de weides aan de Haaksbergerweg in Buurse.

Goede balans
De gemeente hoopt een goede balans te vinden tussen de diverse belangen die meespelen. Zo zijn evenementen goed voor de lokale economie en aantrekkelijkheid van Haaksbergen. Ook dragen zij bij aan het contact tussen inwoners. De gemeente wil met het nieuwe beleid duidelijke afspraken maken over wat wel en niet kan. Het is niet per definitie de bedoeling dat er meer evenementen gehouden worden, zo benadrukt de gemeente. Wel dat er afspraken komen over het soort evenementen, de duur, maximale geluidsbelasting en andere factoren. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een goed draagvlak voor lokale evenementen.

Praat mee
Het nieuwe ontwerp paraplubestemmingsplan, zoals het formeel heet, ligt sinds 7 juni ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden hebben dan ook de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Om mensen de gelegenheid te geven mee te praten en vragen te stellen is er komende maandag 24 juni een inloopbijeenkomst. Deze begint om 19.00 uur in de Noaberpoort in het gemeentehuis. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom en aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Jaargang: 5 • Nr 219• Wk 25

Spoedgeval Jagger

Mevrouw van Veen belt bezorgd op omdat haar grote vriend Jagger, de Maine Coon, op zijn Twents "niet te pas" is. Hij had overal in huis kleine druppeltjes geplast en miauwde klagelijk. Een slechte dag, dacht ze, had hij vorige week ook gehad en toen was het vanzelf weer overgegaan. Deze ochtend lag hij sloom in zijn mandje en mocht ze hem niet aanraken. Ook had hij overgegeven.

Sanne, onze balie-assistente, dacht meteen dat het wel eens een spoedgeval zou kunnen zijn. Jagger wordt op de spoedplek in de de ochtend gepland bij dierenarts Niels. Na onderzoek blijkt Jagger een grote volle blaas te hebben. Hij kan niet plassen en zit dus verstopt. Geen simpele blaasontsteking, maar een levensbedreigende situatie waarbij zijn nieren kunnen uitvallen, de blaas kan scheuren en de kat kan in shock raken.

Behandeling
Jagger zijn plasbuis wordt passabel gemaakt en er wordt bloed-, urine- en echo-onderzoek uitgevoerd. Jagger blijft een paar daagjes logeren op de kliniek, totdat zijn nieren genezen zijn en hij weer normaal kan plassen. Na drie dagen is Jagger naar huis gegaan. Weliswaar met speciale voeding om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Het was een heftige gebeurtenis voor baasje en Jagger. Katers hebben een lange smalle plasbuis. Blaasgruis, eiwit of ontstekingsmateriaal lopen gemakkelijk vast in het puntje van de penis, dit is het smalste gedeelte. Sommige katers hebben last van blaasgruis en hebben dus meer kans op verstopping. Te dikke of inactieve katers hebben ook meer kans. Veel baasjes denken, net als mevrouw van Veen, dat er wellicht sprake is van een blaasontsteking en kijken de situatie even aan. Dat kan ik begrijpen. Mijn advies is dan toch om contact op te nemen met de dierenarts. Neem dan urine mee voor onderzoek. Dan kun je er op tijd bijzijn.

Esther van Sprang
Dierenarts
Dierenkliniek Enschede

Kavelverkoop voor het Janninkkwartier

ENSCHEDE - De verkoop van woningbouwkavels in het nieuwe Janninkkwartier in Enschede gaat snel van start. Afgelopen week werd een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden.

Het Janninkkwartier ligt tussen de Getfertsingel, Zuiderval en Cromhofsbleekweg. Het bouwplan omvat de realisatie van zeven hofjes. Er komen dan in totaal 70 koopwoningen, 28 vrije sector huurwoningen en 52 kavels. De uitgifte van deze kavels gaat nu op korte termijn van start.

Rust en privacy
De locatie is al erg mooi gelegen; vijf minuten van de binnenstad én de snelweg. De gemeente promoot deze stadshof als een ideale woonlocatie voor wie rust, privacy en exclusiviteit waardeert. Er komt ook veel groen en het moet een erg duurzaam gerealiseerd project worden.

Bouwen
In twee van de zeven hoven (hof B en C) worden zelfbouwkavels uitgegeven. Dat gebeurt door middel van loting. Hof B gaat nu in de verkoop. Het gaat hierbij om 14 zelfbouwkavels gelegen rondom een gezamenlijke binnentuin. De kavels zijn compact, maar bieden toch de mogelijkheid om een ruime woning te bouwen. Met de toegestane bouwhoogte van 12 meter kunnen toekomstige bewoners kiezen voor maximaal drie volledige woonlagen. De kavels zijn geschikt voor vrijstaande of aaneengesloten woningen. Kijk voor meer informatie op enschede.nl/kavelstekoop of neem contact op met Bureau Kaveluitgifte op 06 – 10 30 66 23. Mocht u niet in staat zijn de informatiemarkt te bezoeken, kunt u een informatiepakket aanvragen bij Bureau Kaveluitgifte.

Gemeente steunt Resto VanHarte

ENSCHEDE - Goed nieuws voor de bezoekers van de Resto VanHarte activiteiten: de gemeente Enschede trekt de beurs om dit ook in de nabije toekomst in stand te kunnen houden.

Voor wie er niet bekend mee is: Resto VanHarte verzorgt al tien jaar met dank aan vrijwilligers en sponsoren gezellige ontmoetingsavonden met een betaalbaar driegangendiner. Buurtbewoners koken en eten dan samen, waarbij iedereen van harte welkom is. De restaurants worden gecoached door een klein team van professionals, maar drijven verder op de inzet van vrijwilligers.

Ontmoeten
Naast het eten staat ook ontmoeten centraal; de avonden hebben als doel om mensen in de breedste zin met elkaar in contact te brengen. Enschede kent nu twee vaste Resto-avonden, namelijk op dinsdag in wijkcentrum De Roef en donderdag in speeltuin Stadsveld. Daarnaast is er de variant KinderResto, waarbij kinderen uit een gezin met een laag inkomen samen met een coach een diner maken. Zo leren zij lekker en gezond koken op een leuke manier; een belangrijke ambitie die ook past binnen het Kindpakket van ondersteunende maatregelen voor minima.

Steun
De afgelopen tijd bleek dat de exploitatie van Resto VanHarte in zwaar weer zit. Zij werken op dit moment zelf aan het financieel gezond maken van de exploitatie, waarvoor ook een eenmalige subsidie gevraagd is aan de gemeente. Het college van B&W stelt nu 13.000 euro beschikbaar. Gevolg is wel dat de activiteiten wat teruggeschroefd worden; zo gaat men terug naar één Resto-avond, hoewel nog niet zeker is welke avond dan over gaat blijven. De KinderResto-activiteiten blijven wel gewoon doorgaan.

Column

Vorm/inhoud

In de politiek gaat het altijd om vorm en inhoud. Voor de buitenstaander is meestal de inhoud het belangrijkste, voor de insider is ook de vorm van belang. Gisteravond (maandag 17 juni) ontaardde een gewone raadsvergadering in het stadhuis van Enschede in een principieel verschil van mening, bedreigend voor de coalitie en het gevaar is nog niet geweken.


Dat het slecht gaat tussen de winnaar van de verkiezingen Burgerbelangen Enschede (BBE) en verliezer D66 is een publiek geheim. BBE moet nog in hun rol komen, terwijl D66 zich als winnaars gedragen. Zo wordt dat gevoeld in elk geval. De coalitie is geen eenheid en dat komt niet alleen door die onderlinge strijd, waardoor de overige coalitiepartijen het idee hebben te moeten kiezen, maar ook omdat sommige collegeleden niet "groeien" in hun wethoudersrol. Voeg daarbij een aantal raadsleden van diverse pluimage, dat wel goed met elkaar kan opschieten en je krijgt een explosief mengsel, waarbij vorm en inhoud door elkaar lopen.


EnschedeAnders (EA), diende met BBE een motie in over een opdracht aan het college voor het maken van een raadsvoorstel voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. EnschedeAnders is oppositie, zoals u waarschijnlijk wel weet. Dit voorstel werd dus ingediend door beide partijen. Uiteindelijk stemde BBE tegen hun eigen motie. Een partij, die tegen haar eigen motie stemt. Ik heb het niet eerder meegemaakt. De coalitiediscipline ging voor en niet de inhoud.


Ook de procedure voor de behandeling van de Zomernota wordt een zwaar karwei. Er zijn nogal wat losse eindjes, die nog aan elkaar geknoopt moeten worden voor het reces. Dan is het traditioneel erg druk, want ambtenaar en wethouder willen een schoon bureau als ze weggaan met vakantie. De oppositie wil meer tijd voor de behandeling (hadden maar 3 dagen), terwijl de coalitie natuurlijk al lang op de hoogte is van de inhoud van de nota en al steminstructies heeft gekregen. Maar het blijft link. Wethouder Jurgen van Houdt ligt onder vuur, wegens het niet nakomen van toezeggingen. Een interpellatie van hem is 1 van de nog af te handelen zaakjes. Het onderlinge vertrouwen in de coalitie neemt af en het vertrouwen van de oppositie neemt toe. En er moeten nog enkele knopen worden doorgehakt. Het dualisme verpietert, het monisme neemt toe, oftewel de strijd om de macht gaat door. Soms leidt dit tot "bedrijfsongevallen" en moet alles opnieuw.

Prijs voor 1Twente

ENSCHEDE - Het noodlijdende samenwerkingsverband van lokale omroepen 1Twente mocht afgelopen week een mooie prijs in ontvangst nemen. De omroep werd namelijk door de NLPO uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2019.

1Twente is een samenwerkingsverband tussen de lokale omroepen van Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen. In totaal waren acht omroepen dit jaar genomineerd voor de prijs, een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Volgens de jury is 1Twente de beste omroep omdat ze uitblinken op het gebied van journalistiek, opvallen met maatschappelijk relevante thema's en originele invalshoeken. En oog hebben voor innovatie, nieuwe platforms en creatieve content. De omroep werkte onder meer samen met TC Tubantia om Enschedeërs meer te interesseren in lokale politiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De omroep staat wel voor financiële uitdagingen, zo hikt de omroep al enkele maanden tegen een faillissement aan. De hoop is op extra geld van het Rijk en/of gemeentelijke steun.

Maakt oe nit drok; alns wa'j hebt is al oonderweg noar 'n aander!

Maandag 24 juni 10:00 uur

Nieuwe fietsbrug succesvol geplaatst

ENSCHEDE - Het was een spectaculair gezicht voor wie het mee mocht maken: de plaatsing van de nieuwe fietsbrug bij de Euregioweg afgelopen weekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de nieuwe stalen fietsbrug over de spoorlijn heen gehesen. De komende maanden wordt de fietsbrug en de omliggende omgeving verder afgebouwd. Vanaf begin oktober kan dan in twee richtingen gefietst worden vanaf de rotonde met de Sleutelweg naar de fietsbrug in de Oosterstraat. Het is een verbinding die op dit moment door veel fietsers wordt gemist. De nieuwe fietsverbinding sluit aan op de toekomstige fietssnelweg F35.

Beter bereikbaar
De fietsverbinding langs de Euregioweg draagt bij aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in Enschede. De bereikbaarheid per fiets van het Euregio bedrijventerrein verbetert sterk. Ook draagt het bij aan het duurzaamheidsimago van het Euregio bedrijventerrein. De bouw van deze fietsverbinding wordt gerealiseerd door Strukton Civiel Noord & Oost en Buiting Staalbouw in opdracht van de gemeente Enschede.

Fietsstad 2020
Enschedeërs zijn fanatieke fietsers; we maken veel en graag gebruik van de tweewieler voor bezoek aan voorzieningen en voor woon-werkverkeer zoals in dit geval. De gemeente Enschede is daarom ook al enkele jaren bezig met het verbeteren van zowel het fietsbeleid als de infrastructuur in de stad. Zij doen dit samen met diverse partners, die op hun manier bijdragen aan veilig fietsen en goede fietsvoorzieningen. Zo werden ook vele ludieke acties opgezet om inwoners uit te dagen vaker de fiets te pakken. Enschede kijkt ook veel naar nieuwe innovaties die verder gaan dan traditionele voorzieningen. Zo wordt ook geëxperimenteerd met apps die fietsers eerder groen licht geven. Op de website www.enschedefietsstad.nl vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties.

Mega seizoensuitverkoop

ENSCHEDE - Vanaf dinsdag 18 juni gaan alle producten in de verkoop met 75% korting op de oorspronkelijke prijs. Deze actie is alleen geldig in de Fanstore bij De Grolsch Veste en duurt tot en met dinsdag 25 juni. Wees er snel bij!

De Fanstore bij De Grolsch Veste wordt deze zomer opnieuw ingericht en krijgt de beschikking over een compleet ander assortiment. De Fanstore krijgt van woensdag 26 juni tot en met donderdag 4 juli een make-over en is tijdens deze dagen gesloten.

Nieuwe store
De vernieuwde Fanstore wordt op vrijdag 5 juli feestelijk geopend en vanaf die dag is het nieuwe thuisshirt en de thuis trainingskleding voor komend seizoen voor het eerst verkrijgbaar. In voorbereiding op bovenstaande is de online shop momenteel gesloten. Vanaf vrijdag 5 juli is de Online Shop weer bereikbaar zijn en is het ook weer mogelijk om online te bestellen.

Open Imkerijdagen

TWENTE - De landelijke Open Imkerijdagen worden gehouden op 13 en 14 juli. Ook veel Twentse imkers openen deze dagen hun deuren om het publiek kennis te laten maken met de bijen. Nederland telt zo'n 10.000 actieve imkers.

Het belang van de bijen voor onze menselijke voedselvoorziening moet niet onderschat worden; zij zorgen voor de bestuiving van een groot aantal gewassen die voor ons mensen van groot belang zijn. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kool, sla, peen en ui, maar ook peren, kersen, aardbeien, tomaten en nog veel meer. Wereldwijd zijn bijen betrokken bij de productie van 10 procent van ons voedsel.

Open dagen
Het goed beheer van bijenvolken is ook buiten de voedselvoorziening van belang. Zo dragen bijen ook bij aan de biodiversiteit in gemeenten, wat ook weer goed is voor de leefomgeving van andere nuttige insecten. De imkers vertellen u er graag over. Landelijk zijn er dit jaar ruim 230 locaties geopend, waaronder veel in Twente. Een overzicht is te vinden op: www.bijenhouders.nl

Gratis proeflessen fijnschilderen

ENSCHEDE - Ontdek uw talent, iedereen kan leren schilderen. Overtuig u zelf door een gratis proefles realistisch fijnschilderen bij te wonen.

Voorafgaand aan de opleiding die in september weer van start gaat, organiseert Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst een aantal proeflessen. Deze proeflessen zijn bedoeld om u kennis te laten maken met realistisch fijnschilderen. Tijdens de proefles schildert u een stilleven in olieverf, die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Verder ontvangt u alle informatie over de opleiding.
De proefles is gratis, de kosten voor de materialen bedragen tien euro. De data zijn: Do. 27 juni 18.30 uur, Vr. 28 juni 09.30 uur, Vr. 28 juni 13.30 uur, Za. 29 juni 09.30 uur, Za. 29 juni 13.30 uur, Do. 12 sept. 18.30 uur, Vr. 13 sept. 09.30 uur, Vr. 13 sept. 13.30 uur, Za. 14 sept. 09.30 uur, Za. 14 sept. 13.30 uur De proeflessen duren ca. 2,5 uur. U kunt zich voor één van deze workshops telefonisch of per mail aanmelden. Tel: 085-130 27 57. Mail: info@fijnschilderen.nl. Adres: Marssteden 20, Enschede.
Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst is met ruim zevenhonderd leerlingen en een team van twintig vakkundige docenten de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende schilderacademie. Naast het creëren van fraaie werken ligt het accent vooral op de ambachtelijke kant met de bijbehorende technieken. Het doel van de academie is om de klassieke schilderkunst voor een brede groep mensen toegankelijk te maken. Uit het hele land komen cursisten, jong en oud, met of zonder ervaring, de lessen bijwonen, die op een inspirerende en klassikale wijze in kleine groepen worden gegeven. De academie waarvan de hoofdvestiging in Deventer, heeft een zestal vestigingen in het land.

De Veldmaat Bruist

HAAKSBERGEN - De Veldmaat Bruist begon in 1994 met een gezellige zeskamp en is inmiddels een bruisend feestweekend voor jong en oud.


De organisatie vindt het belangrijk om een laagdrempelig feest neer te zetten voor een zo breed mogelijk publiek. De Veldmaat Bruist is het leukste en grootste buurtfeest van Haaksbergen. De organisatie houdt de kosten laag door geen entreegeld te vragen aan de bezoekers. Het feest wordt geheel bekostigd door de opbrengt van de drankverkoop en van de sponsoren. De organisatie heeft niet de intentie om groter te worden, maar wel om samen een feest te organiseren waar iedereen zich mee verbonden voelt. De Veldmaat Bruist plaats op 28, 29 en 30 juni. Bekijk voor het programma van alle dagen op www.develdmaatbruist.nl/programma

Van D-Day tot Enschede

ENSCHEDE - De tentoonstelling van D-Day tot Enschede geeft bezoekers een inkijkje in de geallieerde opmars en lokale gebeurtenissen in de laatste oorlogsjaren.

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt tijdens de voorstelling de gehele bevrijdingsroute in beeld gebracht. Deze tentoonstelling is geopend op 6 juni om 19.30 uur, precies 75 jaar na D-day, de geallieerde invasie in Normandië. Wil je deze interessante tentoonstelling komen bewonderen? Kom dan naar Bibliotheek Enschede aan de Pijpenstraat 15. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekenschede.nl

Modderdagen

BUURSE - Groencentrum 't Niej'nhoes organiseert op 28 en 29 juni de Modderdagen. Bezoekers krijgen op deze dagen van alles te weten over de levende tuin.

In de levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Bezoekers zullen ontdekken wat een beetje groen met de natuur doet, dit is van onschatbare waarde! Een groene tuin helpt ons tegen wateroverlast, daarnaast zuivert groene natuur de lucht, verhoogt het de kwaliteit van ons leven en verbetert het het milieu. Kom daarom op de Modderdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en ontdek alles over het groen dat leeft in uw tuin en omgeving. Groencentrum 't Niej'nhoes is gevestigd aan de Broekherunerweg 35 in Buurse. Meer informatie is te vinden op www.groencentrumbuurse.nl

H.A.M.C organiseert gezellige EK Brommercross

ST ISIDORUSHOEVE - Komende zaterdag 22 en zondag 23 juni staat weer een gezellige activiteit op het programma bij de tweewieler-fanaten van de H.A.M.C. Zij zijn weer gastheer voor het jaarlijkse Europees Kampioenschap Brommercross; de Euronations 2019.

In 2012 werd het EK Brommercross voor het eerst gehouden en de afgelopen jaren groeide het steeds verder in bekendheid en deelname. Het is een uitwisselingswedstrijd, waarbij rijders zowel individueel als per land uitkomen. Er zijn diverse prijzen te winnen. Nederland doet het traditiegetrouw altijd best goed in het landenklassement, waardoor we dus hopelijk dit jaar ook weer de rest van Europa te snel af zijn. De afgelopen jaren is deze discipline sterk gegroeid binnen de motorcross als geheel. Zo nam het deelnemersveld bij de Open Nederlandse Kampioenschappen ook toe tot zo'n 40 vaste deelnemers.

Uitdagend en technisch
Het racen met brommers spreekt wellicht minder tot de verbeelding bij veel motorfanaten, maar het is juist een bijzonder spannende discipline. Doordat de verschillen in snelheid relatief klein zijn op de baan, komt het juist meer aan op de technische beheersing van de brommer. Wie weet het meeste te halen uit het kleine vermogen?

Programma
Zaterdag zijn de kwalificatiewedstrijden en zondag staan de finales op het programma. Er zal gestreden worden in drie klassen, namelijk de G1 varioklasse, G2 standaardklasse en de G3, MX50 klasse. Op beide dagen beginnen de races rond 09.00 uur en publiek is welkom. De H.A.M.C. is gevestigd aan de Binnenveldweg 45 in St Isidorushoeve. Kijk voor meer informatie ook op de website van de HAMC, www.hamc.nl of op www.brommercross.nl

Gemeente deelt boetes uit voor verkeerd geparkeerde fietsen

HAAKSBERGEN - Dat fout parkeren met de auto een fikse boete op kan leveren weten de meeste lezers wel. Maar ook je fiets verkeerd parkeren kan je een bon opleveren. De gemeente Haaksbergen is het namelijk zat; de grote overlast door fietsen rondom het busstation.

De afgelopen tijd is het weer kommer en kwel bij het busstation met betrekking tot het stallen van fietsen. De gemeente plaatste afgelopen jaar een nieuwe fietsenstalling om te voorzien in de benodigde capaciteit. Het is natuurlijk mooi dat zoveel mensen de fiets pakken, maar goed stallen hoort hier ook bij. Het probleem is simpel: veel fietsers gebruiken de bovenste stallingslaag niet omdat dit 'meer moeite is'. Dit terwijl men met een eenvoudig liftsysteem makkelijk de fiets kan parkeren. Sinds de oplevering werd het fout parkeren even door de vingers gezien. Toezichthouders waarschuwden wel en lieten mensen zien hoe de fietsen goed gestald kunnen worden met het liftsysteem. Het is namelijk heel eenvoudig; de bovenste stalling is deels uitschuifbaar, waardoor men de fiets makkelijk kan plaatsen zonder veel tilwerk. Scooters en brommers hebben een aparte plek gekregen. De fout geparkeerde fietsen leverden veel klachten op. Zo zijn ze erg lastig voor de bewoners van het aangrenzende seniorencomplex die gebruik maken van een rollator of rolstoel. Daarom gaan de toezichthouders vanaf nu forse boetes uitschrijven. Een niet goed geparkeerde fiets levert een boete van 34 euro op, voor een fout geparkeerde scooter 65 euro. Plus 9 euro administratiekosten.

Betere vindbaarheid parkeerplaatsen

HAAKSBERGEN - De gemeente heeft de bewegwijzering naar de diverse parkeerplekken in Haaksbergen onder handen genomen. Bezoekers moeten zo, zeker van buitenaf, makkelijker een parkeerplaats kunnen vinden.

De beschikbaarheid van voldoende en goed te vinden parkeerplaatsen is een belangrijk vereiste voor toeristisch, recreatief en winkelend publiek, maar ook Haaksbergenaren zelf weten niet altijd waar ze het beste kunnen parkeren. Via de bebording langs de hoofdwegen zijn de parkeerplaatsen in het dorpscentrum nog beter te vinden. Ook zijn bij de parkeerplaatsen zelf nieuwe borden geplaatst met relevante informatie; zo staat er een plattegrond op, de hoeveelheid plekken en de verdeling van vrij parkeren plekken en blauwe zone plekken. De gemeente hoopt ook op deze manier de auto's wat meer te spreiden. Zo staat de parkeerplaats bij het gemeentehuis vaak vol, terwijl er bij De Bron vaak nog plekken zijn.

Eindconcert muziekonderwijs Haaksbergen in De Kappen

HAAKSBERGEN - Haaksbergen heeft veel jong muziektalent. Het muziekonderwijs zorgt ervoor dat dit ruwe talent ook echt voor het voetlicht kan verschijnen. Komende zaterdag 22 juni is weer het hoogtepunt: het vrij toegankelijke eindconcert van dit lesjaar.

Het afsluitende concert is bijzonder divers; er zijn bandjes, diverse ensembles en een groot gelegenheidsorkest. De optredens beginnen zaterdag om 16.00 uur en duren tot ongeveer 17.30 uur. Het concert is vrij toegankelijk, dus alle ouders en liefhebbers zijn van harte welkom. Leerlingen laten in hun band, maar ook in speciaal voor deze gelegenheid samengestelde ensembles horen wat ze het afgelopen jaar tijdens de muzieklessen hebben geleerd. Ook ontvangen de leerlingen die dit jaar theorie- en praktijkexamen hebben gedaan hun diploma. Het eindconcert is ook een onderdeel van de Week van de Amateurkunst, die dit jaar voor de tweede keer gehouden wordt in Haaksbergen.

Lesprogramma
Op de website www.stichtingmoh.nl vindt u alle informatie over muzieklessen in cursusjaar 2019-2020, de docenten en de tarieven. SMOH vindt een gevarieerd en compleet aanbod belangrijk. Naast instrumentale lessen is het ook mogelijk zangles (modern & klassiek), band coaching, pianobegeleiding bij zang en ensemble les te volgen. De docenten hebben allen hun eigen lespraktijk en denken graag met u mee. Mist u iets in het aanbod, dan hoort coördinator Violette Vis-Jonkers dat graag.

Dorpswandeling Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De Historische Kring Haaksbergen heeft deze woensdag de eerste dorpswandeling van dit zomerseizoen gehouden. Ook in juli en augustus staan nog wandelingen op het programma.

Onder leiding van een gids gingen de deelnemers op pad door het centrum van Haaksbergen. Het dorp heeft haar eigen geschiedenis en is erg dynamisch, vandaar haar naam "Ster in Twente". Veraf en toch dichtbij. Al lopende door het dorp ontdekt de wandelaar het culturele verleden van deze markeplaats. Tijdens de wandeling kwam niet alleen het verleden, maar ook het boeiende heden aan bod.

Meer wandelingen
Ook in de maanden juli en augustus houdt de Historische Kring Haaksbergen op de derde woensdag van de maand zo'n gratis rondleiding. Aanmelden vooraf is niet nodig. De start is bij het Historische Centrum, Markt 3. Als u wenst deel te nemen aan deze wandeling wordt u verzocht om 19.00 uur aanwezig te zijn. De tocht duurt ongeveer 2 uur en we zijn dus rond 21.00 u. weer terug bij het startpunt.

Op verzoek
Naast deze avondwandelingen is het ook mogelijk om op andere dagen met een groep een dorpswandeling onder begeleiding van een gids te volgen. Misschien is dit een goed idee voor de organisatoren van buurtfeesten, familiedagen, teamuitjes, personeelsbijeenkomsten, reunies, enz. Het is dan wel noodzakelijk vooraf dit te vast te leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden, de Historische Kring vraagt dan 2,50 euro per persoon. U kunt voor het bespreken contact opnemen met de coördinator van deze dorpswandelingen, Wim Oltwater. Het liefst per email: w.oltwater@kpnmail.nl

Star Force musical

HAAKSBERGEN - Op zaterdag 6 juli geven leerlingen van de Balletschool Enschede, in samenwerking met leerlingen van Fabii uit Nordhorn, een balletvoorstelling genaamd: Star Force The Musical!

De wereld is te vervuild om er nog veilig op te kunnen leven. De mensheid moet verhuizen naar een nieuwe planeet; onderweg ontmoet men personages uit Star Wars. Kaarten zijn te verkrijgen via Theater De Kappen, Blankenburgerstraat 40 – 42 in Haaksbergen. Bel 053 - 573 02 00, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa.

Zwerfkunst vraagt aandacht voor bedreigde diersoorten

HAAKSBERGEN - Het gaat niet echt goed met veel diersoorten. We horen het steeds vaker in het nieuws dat onder meer door klimaatverandering veel diersoorten onder druk staan. Er is gelukkig al veel in werking gezet om dieren te helpen, maar een stukje verdere bewustwording is zeker welkom. Leerlinge Mei-yun Boswinkel van het Assink Lyceum in Haaksbergen bedacht een bijzondere manier: zwerfkunst!

Het cassettebandje. Wie is er niet groot mee geworden? Al zou de gemiddelde scholier zich waarschijnlijk afvragen wat je er überhaupt mee kunt! Mei-yun Boswinkel uit 4 VWO weet zich er wel raad mee en zet het in als middel om aandacht te vragen voor bedreigde diersoorten.

Mini-aquaria
Mei-yun heeft lege cassettedoosjes omgetoverd tot mini-aquaria waarin bedreigde zeedieren rondzwemmen, zoals walvissen, zeeschildpadden, dolfijnen en blauwvintonijnen. Op de achterzijde van elke aquatape staat een informatietekstje over het bedreigde dier dat op de voorzijde te zien is, met daarbij een aansporing om mee te doen met het project. De zogenaamde Aquatapes is een vorm van conceptuele zwerfkunst als opdracht voor het buitenkunstproject voor het vak Beeldende Vorming. Naast het doel om activistisch beleid te voeren voor bedreigde zeediersoorten, stimuleert het kunstproject ook hergebruik van materialen.

Zwerfkunst
Mei-yun vertelt enthousiast over haar project: 'Zodra iemand een aquatape heeft gevonden, is hij automatisch de eigenaar ervan. De eigenaar mag het cassettedoosje bekijken en openen, maar zijn belangrijkste taak is om de aquatape verder te laten zwerven. Denk hierbij aan de tape op een nieuwe plek leggen, de tape aan iemand anders meegeven of het gewoon lekker laten liggen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de tapes door heel Nederland worden verspreid, dus alle kleine beetjes helpen.'

Meer aandacht
Waarom moet deze kunst nou perse rondzwerven? Het antwoord is simpel: het doel van het project – meer aandacht vragen voor bedreigde zeedieren die op de Rode Lijst van IUCN staan – kan alleen slagen als zoveel mogelijk mensen ervan op de hoogte zijn. De tijd dringt, want van sommige diersoorten, neem bijvoorbeeld de walvissensoort Noordkapers, zijn nog maar driehonderd exemplaren in leven. Hoog tijd voor actie dus!

FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen in vakantie

TWENTE - FC Twente start in de zomervakantie met Soccer Camps en Keeperskampen voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 15 jaar.

In juli vinden er FC Twente Soccer Camps plaats op de sportcomplexen van v.v. Rigtersbleek in Enschede (15 t/m 17 juli), ATC '65 in Hengelo (16 t/m 18 juli) en TVC '28 in Tubbergen (18 t/m 20 juli). In augustus organiseert de Enschedese profclub een FC Twente Soccer Camp bij R.K.S.V. Vogido in Enschede (19 t/m 21 augustus) en SDC '12 in Denekamp (21 t/m 23 augustus). Tijdens de Soccer Camps bij v.v. Rigtersbleek en SDC '12 vinden er tegelijkertijd FC Twente Keeperskampen plaats. Alle trainingen van de driedaagse Soccer Camps en Keeperskampen zijn dagelijks van 09:00 tot 15.00 uur. Voetbalplezier en voetbalbeleving vormen de belangrijkste uitgangspunten van de FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen, die onder leiding staan van gekwalificeerde trainers. Eén dagdeel staat geheel in het teken van een 'real life' variant van de FC Twente Skill Games en daarnaast is er een afwisselend veldprogramma met spel-, techniek-, afwerk-, en partijvormen. Na afloop mogen alle deelnemende jongens en meisjes hun eigen FC Twente Soccer Camps-tenue houden en ontvangen ze een certificaat als blijvende herinnering aan drie dagen vol voetbalplezier. Bovendien krijgen ze twee wedstrijdkaarten voor een thuiswedstrijd van FC Twente.

Aanmelding
Inschrijven voor de FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen kan via www.fctwente.nl/soccercamps.

Feestelijke opening van Supermarkt ADA

ENSCHEDE - Sinds 3 mei is de Supermarkt ADA aan de Lipperkerkstraat 4 geopend, maar de feestelijke opening gaat plaatsvinden op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni.

Eigenaar Metin Özceylanoglu en zijn familie zijn al 15 jaar een begrip in Enschede. In 2005 is ADA begonnen aan de Haaksbergerstraat en sinds die tijd alleen maar gegroeid. De klantenkring werd steeds groter en door de groeiende vraag werd in 2011 de stap gezet om in Winkelcentrum Zuid ook een filiaal te openen. Enkele jaren later zelfs ook net over de grens in Gronau!

Officiële opening
De supermarkt aan de Lipperkerkstraat kende nog geen officiële opening, maar die komt er nu! In het weekend van 22 en 23 juni wordt het nieuwe pand feestelijk geopend. Vele klanten doen hier al enkele weken hun boodschappen, maar dit weekend net een beetje anders. Er gelden speciale aanbiedingen vanaf 20 juni tot en met 30 juni en er zijn hapjes en drankjes aanwezig. Voor uw winkelgemak en -genot kunt u gebruik maken van ruim 35 parkeerplekken op eigen terrein! Naast de gezelligheid kunt u tevens uw geluk beproeven tijdens de geweldige winacties ter plekke! Zo krijgt u bij elke besteding van € 25,- één lot. Wie weet bent u één van de drie gelukkige winnaars van € 50,- aan gratis boodschappen. De gelukkige winnaars worden bekend gemaakt op zondag 30 Juni 2019 om 20.00 via de Facebookpagina van Supermarkt ADA en instagram @adasupermarkt.

Breed assortiment
Supermarkt ADA kent een heel breed assortiment aan nationale en internationale producten. Verschillende (exotische) groente- en fruitsoorten en internationale producten zijn inmiddels verkrijgbaar bij Supermarkt ADA waarmee verschillende wereldgerechten kunnen worden bereid. Ook kunt u vanzelfsprekend terecht bij Supermarkt ADA voor oer-Hollandse producten zoals pindakaas en hagelslag. Dit alles is volgens eigenaar Metin het gevolg van het feit dat de samenstelling van het klantenbestand van Supermarkt ADA geleidelijk diverser is geworden. Daarnaast kent de ambachtelijke vleesafdeling ook een ruim assortiment met onder andere lams-, kalfs-, runder- en kippenvlees. Ook kunt u elke dag terecht voor vers brood. Al deze producten worden aangeboden voor een scherpe aantrekkelijke prijs. Kom gerust een kijkje nemen in de nieuwe vestiging van Supermarkt ADA aan de Lipperkerkstraat 4 in Enschede en laat u smakelijk verrassen! Houd social media in de gaten om altijd op de hoogte te blijven van de wekelijkse topaanbiedingen en winacties!

Wijnproeverij in trein

HAAKSBERGEN - De Museum Buurtspoortweg en Wijngaard Hof van Twente organiseren volgende week vrijdag 28 juni een uniek evenement. Gezamenlijk organiseren zij de allereerste wijnproeverij in een rijdende stoomtrein.

De gasten kunnen dan gedurende de nostalgische stoomtreinrit in het authentieke restauratierijtuig genieten van diverse wijnen en lekkernijen. Onderweg geniet u van het prachtige Twentse landschap en vertelt de vinoloog u alles over de bijzondere wijnen uit Bentelo. Wijngaard Hof van Twente is in 2000 gestart door Roelof en Ilse Visscher. Het Bentelose bedrijf behoort met maar liefst 5,5 hectare grond tot één van de grootste wijngaarden van Nederland.

Arrangement
Een bezoek aan Museum Buurtspoorweg is een belevenis voor jong en oud. Je ziet én voelt de bijzondere verhalen van alle reizigers uit het begin van de twintigste eeuw. Stap zelf eens terug in de tijd en neem voor het Wijn & Trein arrangement plaats in het prachtige eersteklas restauratierijtuig uit 1929. Het is volledig gerestaureerd en ademt de sfeer van de luxe in de jaren '20. De historische aankleding, sfeervolle verlichting en comfortabele banken zorgen voor een onvergetelijke reis. Het arrangement is te boeken via www.museumbuurtspoorweg.nl. Er is slechts plek voor 44 personen.

Een pvc vloer, maar wel veilig

ALMELO - Veel mensen weten het niet maar in pvc vloeren zitten schadelijke stoffen. Er zitten onder andere stoffen in die in 2007 al door het Europees Parlement zijn verboden voor kinderspeelgoed.

Tijdens de levensduur van de vloer zullen chemische stoffen uitdampen en in de lucht komen. Deze chemische stoffen kunnen ook aan huisstof kleven. Wat je vervolgens kunt inademen of inslikken. Kleine kinderen zijn hier extra gevoelig voor krijgen deze chemische stoffen soms ook binnen door hand-mond contact en via de huid door intensief contact met de vloer, bijvoorbeeld wanneer ze beginnen met kruipen.

Veiligste pvc vloer
Reinhard Krause (76) nam in 2010 het besluit om de beste en veiligste pvc vloer van Duitsland te gaan maken. Zijn missie is geslaagd want ruim 8 jaar later worden zijn IPC vloeren omarmt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en sinds kort zijn de IPC vloeren ook in Nederland verkrijgbaar.
IPC is van origine een houten vloerendistributeur en samen met zijn zoon en twee dochters is Reinhard ondanks zijn leeftijd nog dagelijks met veel plezier op het bedrijf aan het werk. Het idee om ook pvc vloeren te gaan leveren kwam van zijn kinderen. Zij zagen op tijd in dat de pvc vloer in de toekomst als de ideale vloer zou worden gezien. Om de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen vonden ze pvc vloeren een goede keuze maar er was een probleem... Pvc vloeren bevatten schadelijke en kankerverwekkende stoffen en dat kan Reinhard niet verkopen!
Toen Reinhard zich ging verdiepen in de wereld van pvc vloeren kwam hij tot de ontdekking dat er in Europa jaarlijks tientallen miljoenen vierkante meters aan pvc vloeren met schadelijk weekmakers (Ftalaten) worden geïmporteerd en uiteindelijk worden gelegd bij argeloze burgers. Reinhard vond dit een zeer kwalijke zaak en hij heeft een team van specialisten bij elkaar gebracht om te bespreken en te onderzoeken of het mogelijk is om een pvc vloer te ontwikkelen die niet schadelijk is voor de mens, en dat is gelukt.

Certificering
Zijn vloeren zijn de concurrentie ver voor en hebben op alle vlakken de beste cijfers. Om dat de consument aan te tonen en duidelijk te maken dat het niet om een 'verkooppraatje' gaat heeft hij al zijn vloeren door de belangrijkste Europese instanties laten testen en certificeren. Ook hebben zijn vloeren de allerhoogste certificering van Tüv behaald, de PROFICERT PREMIUM.

Informatie
Via de website www.ipcvloeren.nl kunt u vragen naar een dealer bij u in de buurt of gratis het IPC inspiratiemagazine aanvragen.

Functioneel kan ook mooi zijn

HAAKSBERGEN - Dat buitenzonwering niet alleen functioneel is, maar ook mooi is te zien bij Woongeluk Roord.

Er is zoveel keuze op het gebied van zonwering. Zo zijn er uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen en screens. Laat u vooral adviseren over welk type zonwering het beste pas bij uw situatie. Wanneer het vooral belangrijk is om de zon uit de woning te houden en er weinig ruimte is, dan past een screen beter dan een knikarmscherm. Een knikarmscherm is daarentegen weer ideaal om de zon uit huis te houden én gelijktijdig schaduw te creëren op het terras. Elk type zonwering heeft specifieke kenmerken en geeft een bepaalde uitstraling aan een pand.

Kleurkeuze
Het doek dat u kiest voor zonneschermen, markiezen en screens is in vele kleuren leverbaar en de kleurkeuze is geheel aan u, maar advies vragen aan de medewerkers van Woongeluk Roord mag vanzelfsprekend altijd. Zij hebben zoveel varianten in de loop der tijd voorbij zien komen, dat ze u wel kunnen aangeven of een bepaald kleur doek wel past in combinatie met de kleur van de gevel en de kleur van de kozijnen. Ook over de verschillende kleuren van de cassette en profielen adviseren zij u graag. Alles wordt in het werk gesteld om een pand een mooie uitstraling te geven én uw wensen op het gebied van de zonwering in vervulling te laten gaan.

Inspiratie
Laat u inspireren in de winkel van Woongeluk Roord aan de Blankenburgerstraat 33 in Haaksbergen. Eenmaal uw keuze gemaakt voor een type zonwering en kleuren, dan gaat Woongeluk Roord voor u aan de slag, zodat u deze zomer en de vele zomers daarna van uw zonwering kunt genieten.

Zonwering van de toekomst? Vraag ernaar bij ZonEx!

Foto: Niek Erents

ENSCHEDE - In Nederland houden we van zonnige dagen, maar lange tijd in de zon zitten is ook schadelijk voor de gezondheid daarom kiest men tegenwoordig bewust voor zonwering.

Er zijn nu veel meer mogelijkheden dan de bekende oranje zonneschermen waar ZonEx in 1968 mee begon (en groot mee is geworden). Knikarmschermen zijn vandaag de dag te leveren in een ruime keuze UV-werende stoffen van hoge kwaliteit waardoor niet alleen uw terras koel blijft maar ook de binnenruimte. Ze laten gefilterd zonlicht door zodat u heerlijk op uw terras in de schaduw kunt zitten en genieten van een lekker koel briesje.

Naast zonneschermen is er bij ZonEx ook steeds meer vraag naar screens. Ze hebben de unieke eigenschap zonlicht te filteren, het daglicht wordt wel doorgelaten en maar schittering van zonlicht niet waardoor je kunt blijven genieten van je favoriete serie op tv zonder dat je het zicht naar buiten kwijt raakt, en bovendien blijft het binnen aangenaam koel.

Rolluiken zijn naast zonwerend ook geheel verduisterend. In de zomerperiode blijft het donker en slaapt u langer. Laat u de rolluiken overdag ook dicht dan blijft de kamer heerlijk koel. Kinderen slapen eerder en langer door de verduistering en de rolluiken dempen ook de geluiden van buiten.

Om welk zonweringsproduct het ook gaat ze worden eigenlijk alleen nog met afstandsbediening of wandschakelaar uitgevoerd. Wie extra bedieningsgemak wil kan ook kiezen voor bediening via tablet, smartphone óf een geautomatiseerd tijdschema. Makkelijker kan het niet! Vraag naar de mogelijkheden in de ruim opgezette showroom aan de Zomerweg 155 in Enschede (053-461 1128). Tevens is er binnen ons team nog ruimte voor een technisch medewerker (ook BBL). Heeft u interesse dan horen wij dat graag!

Smullen uit eigen tuin

TWENTE - De eerste zomerse dagen zijn aanstaande en iedereen gaat weer naar buiten. Een favoriete buitenplek zou zomaar je eigen balkon of terras kunnen zijn. Niet alleen om de nodige zonuren te pakken, maar ook om uit je eigen tuin te kunnen eten. Klimfruit, zoals de naam al doet vermoeden, groeit omhoog, dus zelfs in de kleinste tuin of balkon, er is altijd wel een plekje om je fruitmand te vullen.

Onder het 'zacht' Klimfruit vallen verschillende soorten, de stekelloze braam (Rubus fruticosus), framboos (Rubus idaeus), druif (Vitis vinifera) en blauwe bes (Vaccinium corymbosum, ook bekend als bosbes).

Braam & framboos
Het perfecte fruit voor op terras of balkon. De anthocyanen, de kleurstoffen in bramen, beschermen je tegen UV-straling. Kan je met een geruster hart in de zon zitten. De framboos wordt vaak gezien als ideale snack, want frambozen zitten vol vezels. Zo blijft de bloedsuikerspiegel stabiel. De struik kan twee keer per jaar vruchten geven: in de zomer op 'oud hout' (de zomerframboos) en in de nazomer op de verse jonge uitlopers (de herfstframboos).

Druif & blauwe bes
Zit je graag in de tuin of op het balkon, maar houdt de hooikoorts je tegen? Druiven kunnen de klachten van een allergie verminderen. Quercetine, te vinden in druiven, is ontstekingsremmend en helpt tegen een loopneus en brandende ogen. Bomvol antioxidanten: de blauwe bes. Voor de beste smaak, wacht tot de bessen goed blauw van kleur zijn. En wat betreft de grootte van de blauwe bes: size does matter. Hoe groter, hoe zoeter! Klimfruit staat het liefst op een plek met veel zon. Dit helpt ze groeien, en zo krijg je de mooiste vruchten. Tuinplanten om de hele zomer van te genieten én vruchten van te plukken.