Hart van Haaksbergen

12 januari 2018

Hart van Haaksbergen 12 januari 2018


Natuurlijk onderhoud voor begraafplaats Het Waarveld

HAAKSBERGEN - De 'eeuwige' rust op begraafplaats Het Waarveld is de komende tijd even wat minder rustig dan gebruikelijk. De gemeente begint namelijk met groot onderhoud en bomenkap op deze boomrijke begraafplaats.

Vanaf de tweede helft van deze maand worden veel werkzaamheden verricht, waaronder het kappen van flink wat bomen en een hoop snoeiwerk. Een en ander roept natuurlijk vragen op bij inwoners en bezoekers, maar het is een investering in het toekomstige beeld van de begraafplaats. Sommige kapwerkzaamheden zijn ook nodig doordat bepaalde bomen zorgen voor overlast of onveilige situaties. Zo nooemt de gemeente de drie Amerikaanse eiken die de parkeerplaats sieren. Deze zijn in aftakelende staat en gaan op korte termijn gevaar opleveren voor bezoekers, onder meer te zien aan de dode takken en schimmels in de stam. Daarom moeten deze uit voorzorg gekapt worden. Ook elders op de begraafplaats worden diverse jongere en kleinere bomen weggehaald omdat ze in slechte staat zijn en mogelijk op graven zouden kunnen vallen.

Ruimte voor de heide
De gemeente grijpt het onderhoud ook aan om de drie nu nog ongebruikte grafvelden op het Waarveld om te toveren tot heide. Nu staan er op deze velden nog uiteenlopende struiken zoals lariks en de Amerikaanse vogelkers. Door deze weg te halen moet de oorspronkelijke heide weer de ruimte krijgen. Het moet dan een mooie balans opleveren met bestaande beplanting, zoals enkele eiken en dennen die blijven staan. Het terugbrengen van de heide heeft ook ecologisch voordelen, zo hebben vogels hier baat bij.

Het bos
Ook het bos tussen de grafvelden krijgt onderhoud. Zo zal het bos aan de kant van de Waarveldweg flink uitgedund worden; er staan teveel bomen van één soort en velen zijn er slecht aan toe. Het weghalen geeft gezonde bomen meer kans én het zorgt voor meer licht in het bos. Niet alle slechte bomen worden weggehaald, enkele dode bomen zijn namelijk ook een aantrekkelijke plek voor onder meer spechten. De gemeente hoopt dat bezoekers uiteindelijk blij zullen zijn met het resultaat en dat er een goede balans ontstaat tussen het praktische én het mooie van deze natuur.

Gemeente draagt beheertaken over aan Twente Milieu

Biodiversiteit goed voor bijen en vlinders

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen heeft diverse beheertaken in de openbare ruimte overgedragen aan Twente Milieu. In december nam de gemeente formeel een besluit om dit in het nieuwe jaar in te laten gaan.

Net als veel andere gemeenten is ook Haaksbergen druk bezig om zich met name op kerntaken te richten. Gemeenten doen en deden van oudsher zeer veel voor de inwoners, maar dit is niet altijd efficiënt. Soms kan een externe partij zoals Twente Milieu namelijk meer dan de gemeente zelf zou kunnen. Sinds 1 januari valt daarom ook groenonderhoud, opruimen van zwerfafval en wegenonderhoud onder Twente Milieu.

Onderzoek
De gemeente voerde deze taken veelal zelf uit, maar hier komt nu dus verandering in. Een extern onderzoek laat zien dat als het om de openbare ruimte gaat, samenwerking met een andere organisatie de verstandigste keuze is. Van alle onderzochte samenwerkingspartners biedt Twente Milieu de meeste voordelen. Het bedrijf heeft een brede expertise in deze taken die ze ook voor andere gemeenten uitvoeren. Zo profiteert Haaksbergen dus ook van een bepaald schaalvoordeel naast het professionalisme.

Voordelen
De gemeente Haaksbergen verwacht dat het voordeel op zal lopen van zo'n 200.000 euro in 2019 tot ongeveer 400.000 euro in 2022. De samenwerking biedt daarnaast ook andere voordelen qua efficiënter werken waar inwoners zelf ook voordelen van gaan merken. Alle betrokken medewerkers treden in dienst bij Twente Milieu en houden hun baan. Over het Sociaal Plan is overeenstemming bereikt met de vakbonden. Aan de overgang naar Twente Milieu zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de gemeente Haaksbergen aandeelhouder worden en moet de afvalinzameling op termijn ook overgedragen worden. Wethouder Annette Nijhuis is blij met het resultaat dat er nu ligt. "Onze medewerkers weten nu waar ze aan toe zijn. Ze blijven dezelfde werkzaamheden verrichten."

Jaargang: 4 • Nr 147 • Wk 02

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16